1. „POSTUL fiind o perioadă mai deosebită în viaţa noastră, trebuie să ne facă să gândim şi la lucruri de subţirime sufletească: dacă îi cuprinzi pe oameni în rugăciune, indiferent ce ţi-ar fi făcut, dacă îi cuprinzi pe oameni în sfera sufletului tău, dacă te raportezi şi la străini ca la rudele tale după trup, dacă nu faci deosebire între unii şi alţii… Când e vorba să-L urmezi pe Domnul Hristos şi să-i urmezi pe cei aproape de Domnul Hristos, trebuie să te sileşti să fii ca ei. Pentru că nu...
Recent, la Editura Eurocarpatica, din Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, a apărut volumul cu numărul 26 al colecţiei „Profesioniştii noştri” dedicat istoricului şi omului politic prof. univ. dr. Petre Ţurlea, colaborator apropiat al bilunarului nostru „Condeiul ardelean”. Ţinem să reamintim cititorilor că scopul iniţierii acestei colecţii a pornit de la faptul că „neconsemnate în paginile unor lucrări, informaţiile despre oameni şi faptele lor devin amintiri; ele se depărtează, se decolorează,...
„Biodiversitate” este termenul larg ce înglobează o vastă reţea de organisme vii interconectate, din care face parte şi omul. Acestuia din urmă îi revine responsabilitatea de a proteja natura, în ansamblul său. Fiecare vietate îşi cunoaşte locul în natură şi niciuna, cu excepţia omului, nu acţionează în vreun fel în care să aducă prejudicii mediului. Şi tocmai din acest motiv, fiecare dintre noi trebuie să-şi amintească, din când în când, că unele dintre obişnuinţele noastre zilnice ar trebui...
Vama-Buzăului, localitate din judeţul Braşov, a „vămuit” comerţul care a trecut pe teritoriul ei de veacuri, dar şi locuitorii ei au fost vămuiţi de istorie. Aceştia şi-au dat obolul existenţei pe aceste plaiuri, asigurându-şi dăinuirea în leagănul străbun, afirmaţii confirmate de izvoarele istorice. Deşi comuna se află la marginea Transilvaniei, nu a fost niciodată izolată de restul românilor transilvăneni, fiind bine ancorată în toată existenţa Ardealului, la multe fapte istorice fiind...
„Când a intrat Ecaterina mea la şcoală, la Bucureşti, mi-a zis: «Nu mai putem s-o ducem cu sărăcia, mă duc eu unde o da Dumnezeu: ajutaţi-mă acum».” (Elena Toderoiu, mama Cătălinei) Reînhumarea de la Târgu-Jiu (1921) „Găsesc înălţătoare ideea de a comemora, printr-un monument, înaltele fapte ale Ecaterinei Teodoroiu. Va fi din partea celor vii o dovadă de recunoştinţă, de admiraţie, dar va fi de asemenea cel mai frumos exemplu de virtuţi, ale neamului, pentru generaţiile care vor veni...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini