Autor:
Asociaţiile, ligile şi fundaţiile din judeţul Covasna, membre ale Forumului Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), au desemnat persoanele care, în acest an, vor primi titlul de „Cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sfântu Gheorghe”, „în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru întreaga activitate profesională, culturală şi civică depusă în slujba binelui public”. În anul 2021, vor primi această distincţie onorifică următoarele persoane, membre ale...
Unii oameni, dincolo de devenirea lor, au grijă şi de evoluţia altora, de bunul mers al lucrurilor din societate, prin cumsecădenie, onestitate, altruism, profesionalism şi dăruire necondiţionată. Aceasta este şi povestea de viaţă a profesorului, scriitorului, publicistului şi omului de cultură Ilie Şandru, evocată cu blândeţe, asemenea lui Creangă, în volumul de memorii Fire din caierul amintirilor, apărut la Editura „Vatra veche” din Târgu-Mureş în 2021 şi lansat la Topliţa, judeţul Harghita...
În perioada ultimilor ani „s-a cam ales praful de revistele literar-culturale” din Țara noastră, precum afirma revista „Dilema veche”, numărul 602, din 27 august - 2 septembrie 2015, și, în contextul unei accentuate crize economice impulsionate de măsurile „antipandemice”, în multe cazuri absurde, continuitatea apariției pe piața literară a unor reviste de poezie devine un succes demn de subliniat. Meritorie în acest sens este activitatea desfășurată de Colegiul de redacție al revistei...
Motto: „Rămâneţi credincioşi numelui şi limbii voastre, apăraţi-vă ca fraţii, cu puteri unite, în pace şi resbel.” (Simion Bărnuţiu, Blaj, duminică, 14 mai 1848) Simion Bărnuţiu, unul din liderii transilvăneni ai revoluţiei de la 1848, s-a născut la 21 iulie 1808, în localitatea Bocşa, judeţul Sălaj. A fost fiul Anei şi a luiIoan Bărnuţiu, cantor şi învăţător sătesc, a fost bunicul lui Ioan Maniu şi străbunicul lui Iuliu Maniu.A învăţat mai întâi la şcoala din satul natal, ultimii doi ani (...
Motto: „Mediocritatea noastră este aceea care ne determină să părăsim, să renunţăm. Marea iubire nu ştie ce înseamnă renunţarea, n-o cunoaşte. Ea nu se resemnează niciodată, căci resemnarea, la fel ca eşecul, e pentru mediocri.” – Eugen Ionescu în „Însinguratul” Am tot mai mult senzaţia că trăiesc într-o piesă din teatrul absurdului de Eugen Ionescu sau într-o pictură suprarealistă de-a lui Salvador Dali, văzând cum oamenii se transformă în rinoceri, realităţile - în vise, faptele - în...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini