Şi din stâncă brazii cresc Pe pământul strămoşesc, Şi din piatră apa iese, Printre lunci, covoare ţese, Şi din iarbă floarea creşte, Dacia, rai şi poveste… Miroase a fân cosit, Plaiul ce l-am moştenit, Cu ţarini, livezi şi vii, Râuri, munţi, păduri, câmpii. Soarele mângâie glia, Noaptea şopteşte câmpia… Oamenii sunt primitori, Dar semeţi, necruţători, Pentru grâne, mult trudesc, Domnului îi mulţumesc, Cu smerenie se-nchină, Când primesc Sfânta Lumină. Doina cu lacrimi...
După ce am citit „Din durerile lumii”, o proză răscolitoare scrisă de Alexandru Vlahuţă, dragostea pentru acest tragic poet a devenit înflăcărată. Compătimirea ce răzbate din mireasma paginilor sale m-a dus cu gândul la Idiotul lui Dostoievski. Din orice pagină izvorăşte parfumul inefabil, daco-latin, din românitatea străveche a neamului nostru românesc. Cine caută plânsul pentru curăţirea sufletului trebuie să zăbovească o clipă şi asupra operei rămasă de la Vlahuţă. Cu siguranţă că...
Autor:
Simpozion cu tema MAREA UNIRE din 1918 Miercuri 05.12.2018 - ora 11:00
6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, face parte din marea ceată a Sfinţilor Ierarhi şi învăţători ai Bisericii din epoca de aur a creştinismului: sfârşitului vea¬cului al III-lea şi începutul veacului al IV-lea. Împreună cu Sfântul Spiridon (12 decembrie) şi mulţi alţi bărbaţi sfinţi a suferit cumplitele prigoane din vremea stăpânirii împăraţilor păgâni Diocleţian şi Maximian, mari prigonitori ai creştinilor, dar s-a bucurat din plin şi...
Toamnă dumnezeiască! Toamnă de aur! Coborâtă parcă din adâncurile fără sfârşit ale cerului, zăbovind pe cregile copacilor, ale pomilor şi ale podgoriilor fără sfârşit ale Basarabiei, poleindu-le frunzele cu zeci şi zeci de nuanţe. Un curcubeu de frumuseţi aşezat de măiastra mână a naturii. Toamna aceasta şi-a mutat sinfonia de culori în frunzele pomilor şi ale viilor, atinse parcă de adierile uşoare ale unei mâini nevăzute. Îmbătaţi de aceste frumuseţi am simţit chemările tainice ale...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini