Autor:
COMUNICAT DE PRESĂ Stimate Domnule Director / Redactor-şef, Vă punem la dispoziţie Comunicatul de presă al Domnului senator Gheorghe Baciu referitor la răspunsurile primite la interpelările adresate deţinătorilor portofoliilor de miniştri în actualul Guvern, ilustrative pentru modul superficial în care guvernanţii tratează demersurile parlamentarilor, cu rugămintea de a analiza oportunitatea difuzării acestuia prin mijloacele Dumneavoastră specifice de comunicare, în măsura în care...
Constantin I, împăratul Romei, a rămas cunoscut în istorie cu supranumele „cel Mare”. Niciun alt conducător nu a fost mai vrednic de acest apelativ decât Constantin. Vizionarismul şi perspicacitatea caracterului său l-au condus spre luarea a două decizii foarte importante, care vor schimba cursul istoriei Imperiului Roman de până atunci, pecetluind nu numai cel de-al patrulea secol, ci întregul parcurs al noului imperiu roman de răsărit, precum şi fundamentarea dogmatică şi răspândirea...
O pagină luminoasă scrisă de creştini prin sânge, Străluceşte peste veacuri poleită cu iubire. Trei veacuri de chinuri grele şi amară suferinţă, S-au stins cu-a Domnului vrere, mistuite de credinţă. Împăratul Constantin pregătindu-se de luptă, A văzut simbol divin, steagul sfânt de biruinţă. Prin acest semn vei învinge, răsuna chemarea lină, Şi botezul vei primi, bucurând lumea creştină. Învingându-l pe Maxenţiu, emiţând un nou Edict, Dreptatea şi libertatea s-au revărsat pe...
Era duminică, 13 mai 2018, atunci când păşeam, după ceva vreme, precum odinioară copil fiind, în satul meu. Mergeam acasă a mia oară, dar parcă mă simţeam copleşit, spre deosebire de toate celelalte dăţi din vremuri de demult. Am înţeles mai târziu de ce: era a mia oară, dar era prima oară când mă bătea gândul să aştern rânduri în „Condeiul ardelean” despre satul meu, al părinţilor şi bunicilor care m-au născut şi m-au crescut cu atâta trudă, dar mai ales cu dragoste nemărginită. Satul...
Autor:
BASARABIA IARĂŞI ŞI IARĂŞI „Basarabia noastră este o ţară românească tocmai ca şi celelalte ţări de peste Prut, locuite de fraţii noştri. (…) Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii noştri români.” (Din Chemarea Comitetului Central al Studenţilor Români din Basarabia - ianuarie 1918) „Nu avem două limbi şi două literaturi, ci...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini