În epocă, dar şi peste decenii, până înspre Al Doilea Război Mondial, a fost vehiculată ideea - vom vedea cât de nedreaptă şi rău-voitoare în ceea ce-l priveşte pe scriitor - lipsei de patriotism şi a caracterului denigrator, ba chiar insultător, al operei sale, la adresa societăţii româneşti. Lui Ion Luca Caragiale nu i-au lipsit adversarii literari, iar acest lucru era firesc într-o mişcare liberă şi dinamică a opiniilor estetice şi a ideologiilor culturale şi social-politice. Ne gândim,...
„Fiecare om are o patrie, restul sunt ţări” (Octavian Paler) Nu-i meserie să fii patriot, Să ai o patrie înainte de toate! Câteodată simt că nu mai pot Când văd în jur atâta nedreptate! Când văd în jur atâta ură oarbă În goana lacomă după câştig Începe-n mine aerul să fiarbă, Durerea lui în versul meu o strig! Puterea în fotolii moi de pluş De cei mulţi şi necăjiţi nu-i pasă, Îi vrea sub legi, statornici şi supuşi, Cu cei ne-legiuiţi ea stă la masă! Artist, savant, poetul...
2014 Participanţii la Universitatea de Vară de la Izvorul-Mureşului, ediţia a XII-a, desfăşurată în perioada 11-16 august 2014 (foto), au dat publicităţii câteva dintre punctele Rezoluţiei ce va fi înaintată Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Guvernului României şi partidelor parlamentare şi neparlamentare. Referitor la românii din Harghita, Covasna şi Mureş 1. Elaborarea unei strategii pentru combaterea proiectelor autonomiste promovate de conducerile...
La Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă” din Cluj-Napoca, în anul 2014, a apărut ediţia a II-a a lucrării Românii din Covasna şi Harghita în hidronime şi toponime, purtând semnătura profesorului sălăjan Ioan Tomole. Autorul, profesor de istorie din Zalău, cunoscut pentru preocupările sale de cercetare a trecutului, a realizat până în prezent mai multe studii şi analize de istorie, publicând 10 cărţi de specialitate. În Prefaţa volumului, profesorul Ioan Tomole informează cititorii despre faptul...
Cercetări etnomuzicologice postbelice Eliberarea părţii ocupate a Transilvaniei, în toamna anului 1944, a inaugurat o nouă etapă în raporturile româno-maghiare. Din păcate, elementul central prin care poate fi caracterizată această etapă este menţinerea în continuare a încordărilor interetnice. Apoi, după câţiva ani de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, la presiunile URSS, a fost organizată Regiunea Autonomă Maghiară (1952-1968), fapt ce a creat privilegii populaţiei maghiare...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini