Românii din Basarabia sărbătoreau Ziua Limbii Române, la data de 31 august, încă din anul 1989. Şi nu numai ei, ci şi românii din alte teritorii româneşti din jurul graniţelor Ţării. Spre cisntea lor. La noi, în România, a trebuit să treacă încă un sfert de secol ca „dragii” noştri aleşi să legifereze, luând exemplul fraţilor de peste hotare, această dată, 31 august, ca fiind zi de mare sărbătoare a Limbii Române, a graiului nostru strămoşesc. Dar, nu-i aşa, mai bine mai tarziu decât...
În acest haos al genezei globalizării, noţiunile de patriotism fierbinte şi naţionalism, care ar trebui să fie coordonatele de căpetenie ale fiecărui român, au căzut în derizoriu, iar spaţiul mioritic al lui Blaga nu este doar un basm, ci un adevăr care se repetă la nesfârşit, un adevăr în care baciul ungurean rămâne cu oile, iar românul cu cosmosul întreg, deci cu nimic. Cu toate că balada este veche, acţiunea ei se repetă şi astăzi. Nu există ţară în această lume unde o etnie minoritară,...
Totul trebuie privit din perspectivă universală, adică în raport cu universul şi eternitatea. Universul are două componente, şi anume haosul şi armonia. Sunt elementele lui constitutive şi contrare. Dacă ar fi vorba doar de haos, totul ar fi o aiureală, o amestecătură absolută. Dacă ar fi vorba doar de armonie, totul ar fi lipsit de viaţă, rece, fix, mecanic, îngheţat. Lumea nu poate fi concepută decît în haos. Omul nu poate exista decât într-o imperfecţiune care tinde spre armonie, spre...
În noiembrie 1927, Tiberiu Brediceanu a realizat prima culegere cu fonograful, atestată şi arhivată, în judeţul Trei Scaune. Era o perioadă intensă de identificare şi clasificare a elementului românesc din această zonă, care fusese supus deznaţionalizării forţate în perioada dualismului austro-ungar. În acelaşi timp, cercetările întreprinse aici răspundeau comandamentelor metodologice impuse de Arhiva Fonogramică, dar se încadrau şi în cadrele unui proces mai amplu de renaştere a vieţii...
După noi ce va mai rămâne? După războaie şi pace, durute... După zbucium de veacuri trecute, Tot dulce, LIMBĂ ROMÂNĂ, rămâne! Toate relele se adună în Ţară Ca să treacă şi... iarăşi să vină, Câte sunt le vom birui iară, Având LIMBA ROMÂNĂ, regină! Niciodată nu vom pregeta, S-apărăm sfânta noastră ţărână, Cu capul plecat nu vom sta, Avem ŢARA şi LIMBA ROMÂNĂ! N-am venit de prin Asii, de-aiurea, Noi nu suntem copii de pripas, În timp, acasă, aici am rămas, Având în LIMBA...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini