Sfatul Ţării şi-a deschis lucrările la 21 noiembrie 1917 cu un număr sporit de deputaţi faţă de cel stabilit de Congresul soldaţilor moldoveni: 105 români, 15 ucraineni, 14 evrei, 7 ruşi, 2 germani, 2 bulgari, 2 găgăuzi, un polonez, un armean şi un grec. Aşadar, cu un număr de deputaţi care corespundea cu structura etnică a populaţiei Basarabiei de atunci. Pe baza celor cuprinse în Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia, Sfatul Ţării a adoptat Declaraţia solemnă, conform căreia ,,...
Rezumat: Prin exemplul său sfânt de umilinţă, caritate, ascultare şi credinţa statornică în faţa opoziţiei vicioase susţinute, Sfântul Alexis a fost un adevărat far de lumină pentru mulţi care au fost în căutarea sferei de siguranţă a credinţei ortodoxe americane, iar lumina lui încă străluceşte pentru enoriaşii americani şi astăzi. Alexis Toth este considerat în Statele Unite ale Americii „Sfântul emigranţilor”, deoarece şi de dincolo de moarte el face minuni pentru cei care se roagă la...
Roşia-Montană - nume de ţară sfânt! Este o aşezare frumoasă din Ţara Moţilor - Munţii Apuseni, situată în partea de NE a Munţilor Metaliferi, în apropierea oraşelor Abrud şi Câmpeni, vestită în Ţară şi Europa pentru cel mai mare zăcământ de aur şi argint, împreună cu însemnate cantităţi de metale rare (Ti, Mo, Va, Ga etc.) şi feldspat. Mineritul aurifer, ocupaţie tradiţională a locuitorilor, datează din preistorie cu dezvoltări diferite în perioadele istorice până în zilele noastre....
O nouă apariţie editorială: volumul „Viaţa publică din Sfântu-Gheorghe - Covasna (1919-1989)”, de dr. Ioan Lăcătuşu Pentru început, privitor la apariţia acestui volum este necesară o sumară explicaţie. Într-un interviu, pentru AGERPRES, acordat ziaristei Oana Mălina Negrea, în septembrie 2011, dr. Ioan Lăcătuşu declara că un comitet de iniţiativă a luat hotărârea de a elabora lucrarea intitulată Sfântu-Gheorghe - Sângiorgiu - 550 de ani de atestare ca oraş, care va reuni informaţii şi...
În mintea noastră gândul, de-o vreme se-ntinează, Când ceru-n locul cela ar trebui să-mi fie, Că judecata noastră de-acuma nu-i mai trează Şi a pierdut cărarea ce duce-n vrednicie. SMERITUL şi-ASCULTAREA mai nimeni nu le-nvaţă, S-a-nămolit izvorul la cea BUNĂCUVIINŢĂ, IUBIREA şi IERTAREA n-au preţ în astă viaţă, Iară păcatul n-are îndemn spre POCĂINŢĂ. Un DASCĂL nu-i mai nimeni, un PREOT nici atât, Că astăzi tineretul pe toate mi le ştie, El vrea doar libertate să-mi aibă,...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini