Subsemnatul am introdus o acţiune civilă împotriva pârâtului Pall Laszlo Levente având ca obiect rectificarea cărţii funciare şi dezbaterea succesiunii. Prima instanţă mi-a respins acţiunea, dar instanţa de control la recurs mi-a dat dreptate. Pârâtul Pall Laszlo Levente a depus în apărare un act „autentic” emis de Biroul Notarului Public Papp Ibolya, intitulat Încheiere de legalizare a semnăturii nr. 30 din 19.04.2013, prin care susţine că ar fi intervenit o înţelegere între ascendenţii noştri...
Autor:
Sportul este o activitate care, se spune, dezvoltă trupul şi mintea. Dacă în fotbal, lupte de contact ori atletism accentul se pune pe fizic, în sporturile cu motor primează reflexele şi mintea (deci capacitatea de a gândi repede). O altă caracteristică a sportului, indiferent de ramură, ar trebui să fie fairplay-ul. Respectul faţă de adversar, faţă de competiţia la care participi, faţă de organizatori ar trebui să fie permanent prezent. Când aceste două caracteristici ale sportului -...
„România nu este obligată prin niciun acord internaţional să le asigure autonomie teritorială pe criterii etnice sau drepturi colective minorităţilor naţionale”; „Dreptul internaţional consfinţeşte doar drepturile individuale ale persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale”; „În cazul în care statul şi-ar reînnoi administraţia pe criterii etnice sau în baza principiului segregaţionist, este posibil să încalce grav capacitatea sa de funcţionare, convieţuirea dintre majoritate şi...
Autor:
Ne-am bucurat cu toţii că oraşului nostru Parlamentul i-a alocat fonduri pentru construirea Monumentului Unirii, în vederea marii sărbătoriri a Centenarului acestui eveniment. Articolul jurnalistului din redacţia ziarului „Unirea”, Tinu Mateş, ne-a plesnit aspru acest sentiment al bucuriei. Văzând cum poetul Ion Mărgineanu, fost inspector judeţean în probleme de cultură (ceva mai în urmă), dirijează aceste fonduri spre altă concepţie a Monumentului Unirii cu o justificare lipsită de...
- De curând, publicaţia noastră, „Condeiul ardelean”, evidenţia două fapte importante, deosebit de semnificative pentru mentalităţile şi tradiţiile comunităţii întorsurene: valorificarea istoriei locale prin organizarea primului simpozion naţional „Ţara Buzaielor în inima pământului românesc” şi desfăşurarea celei de-a 42-a ediţii a Festivalului Folcloric „Ciobănaşul”. Astăzi, vom scrie despre alte realităţi ale celei mai importante aşezări din Ţara Buzaielor, care, în curând, va aniversa o...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini