După o încântătoare monografie a satului românesc din anii tinereţii, poetul George Coşbuc, ajuns la vârsta maturităţii, descifrează rostul glăsuitorului în numele neamului şi exprimă revolta împotriva oprimatorilor, rosteşte chemarea directă la luptă pentru libertate, pronunţă curajos ameninţarea aspră la adresa celor care îi tratau pe români ca robi pe moşiile lor. Trecut în România cu sufletul înfăşurat în problemele grave ale vieţii românilor transilvăneni, Coşbuc se înfăţişează ca un...
Pleacă pădurile Moţilor mei, Pleacă pădurile, cele de-Acasă, Rănitul meu suflet, acolo pe stei Îşi frânge durerea în tulnice arsă... Mă simt de-o tristeţe amară cuprins, Parcă şi Cerul pe gânduri m-apasă, Pleacă pădurile, de freamătul stins Mai marilor vremii nici nu le pasă! Pleacă pădurile şi-n urmă rămâne Setea strămoşilor plânsă-n izvoare, Pleacă pădurile Ţării, Stăpâne, Prea-târziului nostru pune-i hotare!
„Nu eşti nimic, dacă nu eşti de undeva” (Thomas Mann) M-am întrebat şi eu de unde vin, Am fost şi sunt aici un strop divin Ca fiecare dintre cei de faţă, Precum plecaţii din această viaţă, O taină niciodată dezlegată Cu toată ştiinţa vremii adunată Sub steaua ce răsare şi apune, Minunea de-a fi om e o Minune! De unde vin, din care zări anume, Venirii mele i-a fost dat un nume, Când mă strigă viaţa să-i răspund! În el eu niciodată nu m-ascund, Îl port cu mine ca pe-un...
Autor:
Motto: Istoria: se face prin evenimente, se scrie prin documente, se vede prin monumente. Se împlinesc, în acest an, 90 de ani de la organizarea Complexului Istoric Ţebea în forma pe care o vedem noi astăzi, fapt realizat cu prilejul sărbătoririi, în anul 1924, a centenarului naşterii lui Avram Iancu, din iniţiativa Asociaţiunii Transilvane pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), cu participarea familiei regale şi a înalţilor demnitari ai Ţării. Conceput ca Cimitir...
Ţebea, 13 Septembrie 2014, după 142 de ani, dar mereu... Nu sunt de ajuns cuvintele, Nici tăcerile Moţilor nu-s! Astăzi coboară în lut osemintele, Sufletul se uită la noi de sus... El ne ştie pe fiecare în parte Cât suntem de români şi de buni, Ce Dor ne adună, ce gând ne desparte De Tricolorul dintre goruni... Câmpiile Blajului, Târnavele gem, Arieşul tău, Iancule-Avrame, e viu, Astăzi din cerul acestui Poem Cineva-mi spune: încă nu e târziu! Până mai este din Vis o...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini