Într-o noapte rece, un om bogat a întâlnit în faţa casei lui un biet bătrân. L-a întrebat: - „Nu simţi că este frig afară şi nu porţi niciun palton?”. Bătrânul a răspuns: - „Nu am, dar m-am obişnuit cu asta”. Bogatul i-a răspuns: - „Aşteaptă-mă. Am să intru acum în casa mea şi am să-ţi aduc unul”. Bietul bătrân a fost atât de fericit şi a spus că îl va aştepta. Bogatul a intrat în casă şi l-a uitat pe bătrân. Dimineaţa, şi-a amintit de acel biet bătrân şi a ieşit să-l caute, dar l-a găsit...
Emoţia pură şi întreagă a poeziei s-a aşezat iarăşi pe „Claviaturile” sufletului, precum zăpada acestor zile de februarie, odată cu lansarea numărului 4/2019 al revistei trimestriale braşovene. Gazdă primitoare a evenimentului, cu o ambianţă cum nu se poate mai plăcută şi mai adecvată pentru carte şi cuvânt, a fost, şi de această dată, Librăria „Şt.O. Iosif” din centrul municipiului de la poalele Tâmpei. Sărbătorind şi acum prin poezia de dragoste, a fost încă o ocazie a acestui început de an...
Roşia Montană este o aşezare frumoasă din Ţara Moţilor. Aici se află cel mai mare zăcământ auro-argentifer de la noi din Ţară. Vechimea mineritului, ocupaţie de bază a locuitorilor, se pierde în cenuşiul epocii fierului, continuând în perioadele istorice până în zilele noastre. Între anii 1786-1855, în minele de aur au fost descoperite tăbliţele cerate („cărţi din lemn”) care datează dintre anii 131-167 p. Chr.. S-au găsit 50 de piese, din care 25 s-au păstrat întregi sau părţi din ele, fiind...
Pe data de 19 februarie 2020, distinsul arhivist şi istoric Ioan Ranca (foto) a împlinit frumoasa vârstă de 88 de ani. În semn de respect şi preţuire pentru o viaţă dedicată instituţiei Arhivelor Naţionale şi studierii istoriei naţionale, redăm o sinteză a bogatei sale biografii ştiinţifice şi un text intitulat Haiducul STAN CRĂCIUN din BIXAD, preluat din teza sa de doctorat, publicată în anul 2000, la Editura Pax-historica, din Târgu-Mureş, cu titlul Românii din Secuime şi răscoala lui Horea...
Bixadul, această aşezare cu un trecut învăluit în nebănuit de misterioase plăsmuiri de legendă, este situat la loc prielnic slobodei zburdălnicii a imaginaţiei, această nevăzută putere care a fortificat dintotdeauna fiinţa umană spre mai bine, ne oferă, iată, o filă din vredniciile fiilor ei de odinioară. Sunt multe, neîndoielnic, urmările oricărei răscoale, răzmeriţe sau mişcări ale cărei scopuri au rămas, cum s-a întâmplat adesea, doar visuri sau idealuri neîmplinite. Fiindcă neîmplinite în...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini