Sâmbătă, 23 iunie 2018, în cea de-a XXVI-a ediţie a Zilelor „Andrei Şaguna”, s-a desfăşurat la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, dezbaterea cu tema Noi cercetări privind istoria românilor din sud-estul Transilvaniei în cadrul Colocviului Naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediţia a X-a. Dezbaterea a fost urmată de lansarea publicaţiilor „Acta Carpatica”, nr. 4/2017...
Motto: E important să ştim ceea ce s-a întâmplat, dar şi mai important este să ştim de ce şi cum s-a întâmplat… „Nu e nevoie să veniţi domnule preşedinte, situaţia poate fi ţinută sub control” Un jurnal personal despre acest dramatic eveniment - „20 martie 1990 - Imagini blânde de la Târgu-Mureş” - este accesibil pe internet la adresa http://roncea.ro/2010/03/20/exclusivitate-roncea-ro-20-martie-1990-jurnalul-unui-martor-ocular-corespondentul-tvr-dorin-suciu-a-filmat-totul/. Jurnalul...
12 iulie La scurtă vreme după zidirea Schitului Prodromu, aşezământul monahal al românilor de la Sfântul Munte Athos, ieroschimonahul Nifon, primul stareţ, a căutat să aşeze în biserică o icoană a Maicii Domnului care să fie ocrotitoare obştii. În anul 1863, ajungând la Iaşi cu treburi mănăstireşti, stareţul Nifon însoţit de ieroschimonahul Nectarie protopsaltul au început să caute un iconar care să zugrăvească icoana dorită. În oraşul moldav a aflat că vieţuia un bătrân pictor evlavios,...
Sub chipul vieţii din penumbră, călătorind pe-o cale strâmbă, Urcăm spre piscuri de mister, către slăvitul Dumnezeu. Cuvântul Său e-o rază sfântă, voinţă cu putere multă, Îngemănată-n grai ceresc, peste limanul pământesc. Trecând prin văi, suind prăpăstii, încremenind la voia sorţii, Cădem sub valuri de păcate, răpiţi cu vorbele deşarte, Bătuţi pe vânturile serii, striviţi în cumpăna-ndoielii, Prin remuşcare suspinând, purtaţi de-al lacrimilor cânt. Punând nădejde şi credinţă,...
Autor:
Colecţia 100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918 - 2018:  „Basarabia noastră este o ţară românească tocmai ca şi celelalte ţări de peste Prut, locuite de fraţii noştri. (…) Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii noştri români.” (Din Chemarea Comitetului Central al Studenţilor Români din Basarabia - ianuarie 1918)  „Nu...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini