- Ediţia a XXVIII-a, 29 iunie - Pe Bâtca Bisericii în Bilbor, judeţul Harghita, un adevărat amfiteatru natural, de 28 de ani, în 29 iunie, se desfăşoară o manifestare devenită tradiţională, sugestiv intitulată „Bilborul în Sărbătoare”. Aceasta coincide şi cu hramul Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Sâmbătă dimineaţa, bilborenii, împreună cu oaspeţii şi invitaţii lor, au participat la Sfânta Liturghie prilejuită de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Din centrul...
Detractorii În articolul pe care l-am dedicat Mioriţei, într-un prim episod, găzduit de publicaţia noastră la pagina rubricii „Tradiţii” (vezi „Condeiul ardelean”, Anul XIV, Serie Nouă, nr. 382 (417), 28 iunie - 11 iulie 2019, p. 13, articol accesibil şi online: http://www.condeiulardelean.ro/), am subliniat faptul că Mioriţa reprezintă, mai presus de orice, unul dintre miturile fondatoare ale spiritualităţii Poporului Român, precum şi o pregnantă marcă identitară a lui. După ce, în...
„Zilele Miron Cristea”, Topliţa, 17-20 iulie 2019 Lansare de carte Tatiana Scurtu Munteanu este basarabeancă, născută în Călăraşi, Republica Moldova. Şi-a făcut însă studiile liceale şi universitare în România, la Sfântu-Gheorghe şi respectiv, la Galaţi. A debutat, ca poetă, încă de pe băncile liceului, în 2001, participând, cu creaţii proprii, la diferite festivaluri şi concursuri de poezie (Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Braşov, Botoşani, Ipoteşti, Cluj-Napoca, Piteşti, Sibiu, Roman...
2 iulie Fără credinţă, Ştefan nu era nimic. Fără credinţă, omul nu poate face cu adevărat binele celuilalt. Există doar două căi, şi asta poate părea greu, dar să ţinem cminte: ori îl slujeşti pe aproapele tău din iubire, ori îl exploatezi. Calea slujirii este calea jertfei, ne-a arătat-o Hristos Domnul: N-am venit să stăpânesc, ci am venit să slujesc (Matei 20, 28). Calea cealaltă, a egocentrismului, a exploatării aproapelui, este inerentă în absenţa primei căi. Ca Sfântul Ştefan să...
20 iulie „Prorocule şi înaintevăzătorule al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care prin cuvântul tău ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe Unul Iubitorul de oameni.” Sfânta şi dumnezeiasca Scriptură în Vechiul Testament la cartea III Regi Cap. 17-22 şi IV Regi Cap. 1-2 ne prezintă despre marele profet Ilie. Cel mai popular proroc, Ilie, s-a suit la cer într-un car ca de foc şi se va întoarce la a doua Venire a Mântuitorului...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini