14 septembrie Pe când Sfântul Constantin cel Mare (în anul 312) se pregătea să por¬nească la Roma pentru a-l înfrunta pe potrivnicul său, Maxenţiu, care avea o armată mult mai numeroasă, a văzut apărând pe cer, în miezul zilei, semnul luminos al Crucii celei de viaţă făcătoare, înconjurat de scrierea: Cu acest semn vei birui. Imediat a poruncit să se împodobească stindardele cu semnul Sfintei Cruci şi a obţinut o victorie strălucită, care i-a permis să ajungă în fruntea întregii lumi romane...
15 septembrie Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile şi cu ostenelile şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-ai rânduit; şi, după moarte, în cetele sfinţilor te-ai sălăşluit, Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de greşeli nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta. Sfântul Iosif s-a născut la Dubrovnik (Dalmaţia, azi în Croaţia), în anul 1568...
Grijuliu, primarul nostru, deloc stimabilul Mircea Hava, venit din alte părţi aici, nu ne lasă să uităm că toate zidurile acestei cetăţi au fost zidite, cărămidă pe cărămidă, de 20 de mii de robi români aflaţi sub bici austriac. Acum, după ce a renovat-o, puteam să credem că în aceşti 100 de ani ai libertăţii românilor transilvăneni, cetatea a devenit a noastră, citadelă construită de strămoşii noştri, motiv de mândrie că noi suntem stăpânii. Sentimentul acesta este confuz şi...
Autor:
Editia a X-a Sâmbătă 25 august și Duminică 26 august
În solidaritate cu românii ameninţaţi, cu cea mai neagră obrăznicie, să vorbească ungureşte în propria Ţară, exponenţi ai asociaţiilor patriotice din Alba-Iulia, precum şi participanţi din alte localităţi din Ardeal, dar şi bucureşteni s-au alăturat numeroasei grupări de români din cele trei judeţe - Harghita, Covasna şi Mureş -, porniţi în marş spre Capitală, unde au cerut autorităţii statale să elimine din legile Parlamentului pericolul ca maghiarii să înrobească lingvistic pe românii...

Pagini

Pământul Secuiesc ar putea fi ţara-mamă interioară a diasporei maghiare din Transilvania - a declarat Szekely Istvan, secretar general adjunct al UDMR, însărcinat cu problema organizării sociale, în contextul manifestărilor dedicate zilei diasporei maghiare.
UDMR şi-a prezentat la Aiud, în...

Pagini