Decembrie 2011

Casa Sfintei Fecioare, un dar al Cerului pentru Ţară

După o istorie zbuciumată, de un deceniu şi jumătate, Casa „Sfântul Iosif ” de la Odorheiu-Secuiesc, a copiilor orfani şi abandonaţi, îşi trăieşte în continuare, cu demnitate, nobila existenţă Liniştea a înlocuit însă, pentru moment, ostilitatea şi violenţa, aşa încât surorile greco-catolice şi copiii pe care îi îngrijesc duc acum o viaţă normală Ruga permanentă şi decenţa le este, astfel, călăuză, dar şi motiv de fericire
Read more about Casa Sfintei Fecioare, un dar al Cerului pentru Ţară

Categorie:

Pluguşorul

Aho, aho, copii şi fraţi
Staţi puţin şi nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţi:

S-a sculat mai an
Bădica Traian
Şi-a încălecat
Pe-un cal învăţat,

Cu numele de Graur,
Cu şeaua de aur,
Cu frâu de mătasă,
Cât viţa de groasă.

Şi în scări s-a ridicat,
Ca s-aleagă-un loc curat
De arat şi semănat.
Şi-n curând s-a apucat,

Câmpul neted de arat,
În lungiş
Şi-n curmeziş
S-a apucat într-o joi,
C-un plug cu doisprezece boi:

Boi bourei Read more about Pluguşorul

Categorie:

Obiceiuri bucovinene de Anul Nou

În nicio altă parte a ţării repertoriul Anului Nou nu cunoaşte o atât de mare varietate şi bogăţie de manifestări folclorice ca în Bucovina. Transmise pe cale orală din generaţie în generaţie, într-o permanentă schimbare şi înnoire, atât ca funcţie cât şi ca mod de realizare artistică, obiceiurile tradiţionale bucovinene legate de Anul Nou au ajuns până în zilele noastre ca nişte spectacole grandioase care concentrează, ca şi în trecut, atenţia întregii colectivităţi. Read more about Obiceiuri bucovinene de Anul Nou

Categorie:

UN NOU ÎNCEPUT

Fiecare dimineaţă urmează după o noapte,
Ca visul şi năluca trec zilele noastre.
Pornim pe un nou drum privind spre zări albastre,
Cu gândul şi nădejdea că totul va renaşte.

Fiecare clipă ne-aduce ceva sau poate ne ia,
Viaţă sau moarte, sănătate sau boală,
Nefiind în stare să smulgem vălul de taină,
Pe care viitorul vrea să-l culeagă.

O carte sfântă e viaţa şi multe file sunt în ea,
Să scriem ce-i frumos şi bun în drumul nostru pe pământ.
Cu milă şi cu îndurare, Iisus Hristos, Stăpânul blând, Read more about UN NOU ÎNCEPUT

SOBORUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

De vreme ce menirea cea mai înaltă a Sfântului Ioan în viaţa sa pământească s-a împlinit în ziua Botezului Domnului, Biserica a rânduit, încă din primele veacuri, prăznuirea sa în ziua următoare Botezului Domnului. Read more about SOBORUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

BOTEZUL DOMNULUI (BOBOTEAZA)

Când Domnul nostru a împlinit treizeci de ani de la naşterea Sa cea trupească, Şi-a început propovăduirea şi lucrarea Sa cea mântuitoare. El Însuşi a făcut vădit acest „început al începutului” prin botezul Său în râul Iordan.
Spune Sfântul Chiril al Ierusalimului: „Începutul lumii este apa. Începutul Evangheliei este Iordanul”. Odată cu botezul Domnului în apă, s-a vestit lumii taina Dumnezeieştii şi Sfintei Treimi, taina cea proorocită în Vechiul Testament, taină cunoscută doar în pilde de vechiul Egipt şi vechea Indie. Read more about BOTEZUL DOMNULUI (BOBOTEAZA)

SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE

Sfântul Vasile s-a născut în vremea domniei Împăratului Constantin. Pe când nu era încă botezat, a vieţuit cincisprezece ani în Atena, unde a deprins filosofia, retorica, astronomia şi toate celelalte ştiinţe lumeşti ale vremii sale. Prietenii săi erau Grigorie teologul şi Iulian, împăratul apostat de mai târziu. Read more about SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE

TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI

La fiecare început de an avem două sărbători importante: Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos şi Sfântul Ierarh Vasile cel Mare.
În ziua a opta după naşterea Sa, Dumnezeiescul Prunc a fost adus la Templu şi tăiat împrejur, după Legea ce era în Israel din vremea lui Avraam. Cu prilejul acesta I s-a dat numele Iisus, nume pe care Arhanghelul Gavriil l-a vestit Preasfintei Fecioare Maria. Read more about TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI

Pagini