August 2012

Bilunarul „Europai-Ido” (Covasna), nr. 12, iunie 2012; Titlu: Către domnul Victor Ponta, premierul României, Semnează: Stoffan Gyorgy

În calitate de cetăţean ungar, aş dori să îmi exprim stima faţă de dumneavoastră în contextul evenimentelor din ultimele zile şi în contextul deciziilor bune pe care le-aţi adoptat în privinţa edificării naţiunii maghiare. Read more about Bilunarul „Europai-Ido” (Covasna), nr. 12, iunie 2012; Titlu: Către domnul Victor Ponta, premierul României, Semnează: Stoffan Gyorgy

DACII ŞI DECEBAL ÎN CONŞTIINŢA ŞI SCRIERILE UNOR MARI ISTORICI

„Priviţi pe alba columnă din Roma povestea cea tristă a căderii Daciei. Sunt chipuri cioplite în marmura rece a marelui foc, care a topit două popoare într-unul.”
Vasile Pârvan
„Din zei de-am fi scoborâtori C-o moarte tot suntem datori!
Totuna e daca-i murit
Flăcău ori moş îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câine-nlănţuit.”
G. Coşbuc „Decebal către popor”

În introducerea vestitei prelegeri ţinută la Academia Mihăileană din Iaşi, în 1843, Mihail Kogălniceanu spunea: Read more about DACII ŞI DECEBAL ÎN CONŞTIINŢA ŞI SCRIERILE UNOR MARI ISTORICI

Categorie:

O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (II)

Continuând analiza sa, istoricul Ioan Lupaş expune şi apoi răspunde convingător la argumentele revizioniştilor. Argumentul istoric, cel al primatului ungurilor în Transilvania, intră în contradicţie cu cronicile bizantine, ruse şi ungureşti din secolele al IX-lea, al X-lea şi al XII-lea, dar şi cu documentele scrise în acea vreme. Read more about O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (II)

Categorie:

Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (II)

Izvoarele atestă şi o altă formă de exploatare a sării, forma populară, care era şi cea mai veche. Locuitorii satelor, în apropierea cărora se aflau salinele, aveau dreptul să taie sare pentru trebuinţele casei lor în schimbul unei contribuţii, care în Moldova se „numea sărărit” sau „solărit”, introdusă în secolul al XVII-lea pentru a se limita acest tip de exploatare. Read more about Sarea şi contrabanda cu sare la începutul secolului al XIX-lea în Scaunul Kezdi (Târgu-Secuiesc) (II)

Categorie:

Schimbarea la Faţă a Domnului

Venirea lui Hristos în lumea iudaică a provocat foarte multă tulburare. În Sfânta Scriptură vedem că iudeii Îl considerau un mare prooroc, iar alţii Îl vedeau ca pe un viitor rege al evreilor. Prea puţini, din poporul ales, L-au văzut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Înainte de patimi, Hristos a arătat ucenicilor Săi Petru, Iacov şi Ioan, pe muntele Taborului, slava Sa cea dumnezeiască. Read more about Schimbarea la Faţă a Domnului

SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Pe creasta muntelui Tabor, într-o mirifică lumină,
A strălucit Blândul Păstor, schimbându-şi faţa Sa divină.
Domnea o linişte deplină iar vântul adiind uşor,
Mărturisea cu vocea-i lină, minunea sfântă, tuturor.

Un glas ceresc străpunse zarea şi marea îndoielilor,
Adeverind dumnezeirea ilustrului Mântuitor.
De-o puritate cristalină era cuprins veşmântul Său,
În timp ce ruga Sa fierbinte trecuse dincolo de nori.

Apostolii cuprinşi de teamă îmbrăţişau muntele sfânt,
Uimiţi fiind de-atâta slavă întruchipată pe pământ. Read more about SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Adormirea Maicii Domnului

Când a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu trei zile mai înainte, a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ. Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat foarte tare şi cu dorul ce avea ca să se mute la Fiul Său, s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor ca să se roage, căci avea obicei de se suia adesea acolo şi se ruga. Read more about Adormirea Maicii Domnului

MAICA DOMNULUI

În grădina cea cu spini a neamului omenesc,
A răsărit albul crin cu parfum dumnezeiesc.
Scară lină către cer, chivot poleit cu nori,
Este Maica Domnului, rugătoare pentru noi.

Când solul trimis din cer, i-a vestit marea minune,
Cu smerenie curată rostea dulcea rugăciune.
Apă pură cristalină, a fost toată viaţa ei,
Model demn de vieţuire, cea mai sfântă-ntre femei.

Slăvită cu drag de îngeri, venerată pe pământ,
Fecioara cea Preacurată, L-a născut pe Fiul Sfânt.
Având-o mijlocitoare, cale către Dumnezeu, Read more about MAICA DOMNULUI

Postul Adormirii Maicii Domnului

La 1 august, începându-se Postul Adormirii Maicii Domnului, se posteşte la fel de aspru ca în Postul Mare, adică în zilele de luni până vineri se mănâncă o dată în zi, seara, fară untdelemn, iar sâmbăta şi duminica se adaugă şi uleiul.
În data de 6 august, Schimbarea la Faţă, se face dezlegare la peşte, untdelemn şi vin. Read more about Postul Adormirii Maicii Domnului

Pagini