Ianuarie 2018

(†) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

2 februarie

Acum, la 40 de zile după Naşterea Domnului Iisus Hristos din Fecioara Maria (prăznuită la 25 decembrie), cinstim ziua aducerii Pruncului Iisus la templul din Ierusalim, de Preasfânta Lui Maică şi de Dreptul Iosif, care ascultau şi împlineau porunca Legii vechi. În această zi bătrânul Simeon, mişcat de Duhul Sfânt, a venit şi el la templu, unde i s-a împlinit, înainte de moarte, aşteptarea de a-L vedea pe Mesia, precum i se făgăduise. El a văzut, în Pruncul adus la templu, mântuirea pe care Dumnezeu a dăruit-o lumii, mai presus decât toată puterea Legii vechi. Read more about (†) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare,
A strălucit Pruncul divin ca razele de soare,
Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria,
Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia.

Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie,
Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire.
Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii,
Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Read more about ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Categorie:

Noi scenarii şi atacuri antiromâneşti!

Probabil, puţini au fost cei înclinaţi să creadă, atunci când afirmam, cu luni în urmă, în paginile „Cuvântului liber”, că odată cu începerea sărbătorilor Centenarului Unirii de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia, Budapesta, UDMR, PCM, PPMT, CNS şi autonomiştii teritoriali vor declanşa un val de atacuri împotriva României şi a românilor.
Read more about Noi scenarii şi atacuri antiromâneşti!

Categorie:

O FILĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ LA PARIS, DE ACUM O SUTĂ DE ANI

Pagini regăsite

Bilunarul francez „Nouvelles de France”, apărut între 1912 şi 1920, a fost preocupat, în primul rând, de domeniul politic, diplomatic şi - în vremea Primului Război Mondial - de cursul evenimentelor din înfruntările pe teren a armatelor combatante. O rubrică de interes era Chez nos alliés, în care era luat pulsul atitudinilor politico-diplomatice şi a acţiunilor militare practic în toate ţările care se raliaseră Antantei. Câteva din articole se referă şi la România, care - la 20 august 1916 - declarase război Austro-Ungariei. Dintre acestea, ne-am oprit la articolul „Roumanie. Read more about O FILĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ LA PARIS, DE ACUM O SUTĂ DE ANI

Categorie:

De unde vin...

„Nu eşti nimic, dacă nu eşti de undeva”
(Thomas Mann)

M-am întrebat şi eu de unde vin,
Am fost şi sunt aici un strop divin
Ca fiecare dintre cei de faţă,
Precum plecaţii din această viaţă,

O taină niciodată dezlegată
Cu toată ştiinţa vremii adunată
Sub steaua ce răsare şi apune,
Minunea de-a fi om e o Minune!

De unde vin, din care zări anume,
Venirii mele i-a fost dat un nume,
Când mă strigă viaţa să-i răspund!
În el eu niciodată nu m-ascund, Read more about De unde vin...

Categorie:

Tinereţe

Tinereţe să nu-ţi baţi joc
De zilele ce iute se perindă,
Niciodată timpul nu va sta în loc,
E scurtă viaţa, doar cât o colindă.

La tinereţe credem cu tărie,
Că viaţa capcane nu ne ascunde,
Suntem ca fluturaşii pe câmpie,
Zburăm, dar către ce şi către unde?

Îmbătrânim apoi pe zi ce trece,
Cu anii care trec cu noi în zbor
Şi astfel viaţa noastră se petrece,
Ca orice fapt divers, căci totu-i trecător. Read more about Tinereţe

Categorie:

La mulţi ani, dragul meu actor Florin Piersic!

Există pentru fiecare dintre noi o zi oficială, un ostrov de odihnă obligatorie, este ziua de naştere care este sărbătorită în primul rând de părinţi, de familie, soţ, soţie, de copii, nepoţi sau strănepoţi şi, în unele cazuri speciale, de populaţia unei ţări întregi, care se numeşte România. Iată, dragul meu actor şi prieten, Florin Piersic (foto), este 27 ianuarie, ziua ta de naştere, care smulgând zăvoarele timpului evadează în iureş dramatic şi ajunge la 82 de ani. Read more about La mulţi ani, dragul meu actor Florin Piersic!

Categorie:

Ziua Culturii Naţionale, la Sfântu-Gheorghe

Ca în fiecare an, ZIUA CULTURII NAŢIONALE a fost marcată de o serie de activităţi, organizate în şcoli şi în alte instituţii, astfel încât literatura română şi muzica să aducă, în faţa publicului larg, creaţiile de valoare care, prin perenitatea lor, au conservat adevărul, binele şi frumosul, deopotrivă cu talentul şi geniul marilor personalităţi, precum Mihai Eminescu, George Călinescu, George Enescu, Gheorghe Zamfir…
Read more about Ziua Culturii Naţionale, la Sfântu-Gheorghe

Categorie:

SFINŢII TREI IERARHI

Pe cerul Bisericii, mari luceferi stălucesc,
Cu parfumul vieţii lor pe Hristos mărturisec.
Sunt focare de lumină, izvoare duhovniceşti,
Apărătorii dreptei credinţe, mari dascăli dumnezeieşti.

În unitatea slujirii, crezul lor a fost iubirea,
Dreptatea şi bunătatea, ce-aduc lumii fericirea.
Prin muncă şi rugăciune, adorând pe Dumnezeu,
Trei păstori de suflete, ne-o călăuzi mereu. Read more about SFINŢII TREI IERARHI

Categorie:

Pagini