02.03.2012 FCRCHM - Comunicat de presa

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş îşi exprimă solidaritatea cu Senatul şi celelalte structuri ale Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, cu voinţa majorităţii studenţilor Universităţii  a demonstraţiilor de loialitate, a comunităţii locale în întreaga ei exprimare conştientă de gravitatea decizională, exprimată prin numeroase demersuri publice şi cu celelalte unităţi de învăţământ superior medical din România şi solicită încetarea oricărui amestec în problemele care revin exclusiv corpului academic al Universităţii şi organelor din structura conducerii acesteia,  alese după proceduri transparente şi democratice.

Ingerinţa factorilor politici de la puterea vremelnică provoacă perturbarea proceselor educaţionale, ignoră Constituţia şi bunul simţ prin măsurile preconizate de separare ale învăţământului, cu precedentele periculoase ale anului 1990, generate de extremiştii maghiari.

Considerăm că este incalificabilă ingerinţa UDMR, a ambasadorului Ungariei, d-l Oszkár Füzes, şi a unor organisme din Ungaria, cum ar fi Camera Farmaciştilo, în autonomia universitară a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş,  pentru separarea pe criterii etnice a universităţii, în ciuda faptului că în acest moment etnicii maghiari pot învăţa fără probleme la Târgu Mureş.

După cum se știe, în România nu există, nu pot exista clinici sau spitale cu pacienţi exclusiv maghiari sau exclusiv români. Dacă procesul de învăţământ nu se desfăşoară în condiţii optime pentru scopul în care a fost creat – pregătirea viitorilor medici pentru îngrijirea și vindecarea bolnavilor -, dacă el este perturbat de aceste atitudini și acțiuni separatiste, nu trebuie să ne mai mirăm de starea în care se găseşte domeniul sănătăţii, indiferent de limba maternă a celor care profesează.

Identitatea multiculturală şi multilingvă a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, integrată în sistemul naţional de învăţământ românesc,  este exprimată prin Carta universitară, prin celelalte documente, pe temeiul cărora funcţionează, fiind ancorată în Noua Lege a educaţiei naţionale, în prevederile Constituţiei şi în reglementările europene.

Deoarece Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş s-a adresat justiţiei, care să judece imparţial, ca o putere separată în statul de drept, nutrim speranţa că sub cupola dreptăţii se va pronunţa o hotărâre în conformitate cu legile şi interesele naţionale ale statului român.

Considerăm că noul ministru al educaţiei, dacă doreşte cu adevărat primenirea învăţământului românesc poate avea iniţiative şi multe lucruri de făcut, care pot fi realizate fără ca să dezmembreze o universitate care are deja câştigat un renume naţional şi internaţional, constituie prin ceea ce este în prezent un etalon şi ştiinţific.  Cedarea la presiuni politice prin nefireşti soluţii adoptate direct de guvern, cu ignorarea autonomiei universitare şi a realităţilor acestui timp european, va duce la consecinţe negative în lanţ, iar duplicitatea actorilor acestor măsuri îi va scoate din istorie, pentru că repetă slăbiciunile guvernanţilor din anii 1945 – 1950.

În aceste condiţii, solicităm Guvernului României ca această problemă creată artificial la  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş,  să fie lăsată în afara unor trocuri politice încheiate în conjucturi vremelnice, cu nesocotirea interesului naţional şi a principiilor şi perceptelor care stau la baza medicinii, încă din antichitate.

Forumul înţelege să ia atitudine pentru a se sesiza autorităţile şi opinia publică în sprijinul unor orientări legale, respectând spiritul academic şi  specificul învăţământului medical din România şi Uniunea Europeană.

 

                                                                      Biroul de presă al FCRCHM