29 iunie +) SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

În fiecare an, pe 29 iunie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte doi Mari Sfinţi, Stâlpi ai Bisericii noastre, pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

Sfântul Apostol Petru, era originar din Betsaida (în Galileea Palestinei) şi era fiul lui Iona şi fratele mai mare al Sfântului Apostolul Andrei, cel Întâi-chemat. Numele său era Simon. Căsătorindu-se cu fiica lui Aristobol (fratele Sfântului Apostol Barnaba) s-a mutat în Capernaum, unde a deprins şi meseria de pescar. Numele de Petru l-a primit de la Însuşi Domnul Iisus Hristos, care s-a uitat la el şi i-a spus: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chefa (ce se tâlcuieşte: Petru) (Ioan 1, 42). Petru i-a făgăduit Mântuitorului Iisus Hristos că Îl va iubi întotdeauna, dar în timpul patimilor Lui, s-a lepădat de trei ori, nerecunoscând în faţa gărzilor că îl cunoaşte pe Domnul Iisus Hristos. Imediat s-a căit de fapta sa şi a început să plângă amar. Iisus a prezis dinainte că Petru se va lepăda de El de trei ori în Joia Mare. Greşeala i-a fost iertată, căci după Învierea Sa, Mântuitorul s-a arătat Apostolilor şi l-a întrebat pe Petru de trei ori dacă îl iubeşte. Cel ce a zis în Joia Mare de trei ori că nu-L cunoaşte, acum spune de trei ori: Doamne, Tu ştii toate. Tu ştii că Te iubesc, iar Iisus i-a zis: Paşte oile Mele (Ioan 21, 17), reaşezându-l în misiunea de apostol.
După Înălţarea Mântuitorului la cer şi Pogorârea Sfântului Duh, plin de curaj şi de Duh Sfânt, Sfântul Apostol Petru a propovăduit pe Hristos în Ţara Sfântă, în oraşele din Asia Mică şi a ajuns până la Roma împăraţilor păgâni (în jurul anului 57 d.Hr.).
În timpul persecuţiilor împotriva creştinilor declanşate de către împăratul Nero, după incendierea Romei în anul 64 d.Hr., a fost arestat împreună cu Apostolul Pavel. Sfântul Petru a fost condamnat la moarte şi executat prin răstignire pe cruce cu capul în jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul răstignirii lui Iisus Hristos), în anul 67 d.Hr., lângă fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor de atunci ale Romei. Sfântul Apostol Pavel, s-a născut între anii 1-5 d.Hr. în oraşul Tars, capitala provinciei Cilicia (Asia Mică), fiind numit la naştere Saul. Saul a fost un aprig urmăritor al creştinilor, fiind prezent la lapidarea Sfântului Apostol Ştefan, Întâiul-Mucenic (Fapte 7, 58). În anul 33, Saul cere aprobarea marelui preot Caiafa pentru a pleca la Damasc în urmărirea creştinilor. Cartea din Noul Testament, Faptele Apostolilor, arată prefacerea sufletească a lui Saul, prigonitorul creştinilor, în Pavel, apostolul lui Hristos. În timp ce se afla pe cale, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a întrebat: Ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbaţii, care erau cu el pe cale, stăteau înmărmuriţi, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni (Fapte 9, 1-22). Aflat de Apostolul Anania, în urma unei vedenii dumnezeieşti, Saul îşi regretă faptele şi este botezat de Anania. Curând după convertire, Saul îşi schimbă numele în Pavel, iar mai târziu a fost inclus în ceata Apostolilor. Pavel a propovăduit Evanghelia pe o zonă foarte întinsă, din Arabia până în Spania, atât la evrei, cât şi la păgâni. El şi-a petrecut viaţa de creştin în suferinţă şi lucrând pentru Hristos, înfiinţând şi organizând Biserici creştine în multe părţi ale Imperiului Roman, drept pentru care şi-a câştigat supranumele de Apostolul neamurilor. A atins o aşa stare de îmbunătăţire spirituală încât spune Bisericii din Galatia: nu eu, ci Hristos trăieşte în mine (Galateni 2, 20). Sfântul Pavel a fost martirizat, tot în anul 67, prin decapitare, în timpul împăratului Nero. Această moarte, considerată mai demnă decât altele, i s-a acordat datorită cetăţeniei sale romane. Unii cercetători spun că martiriul a avut loc odată cu cel al Sfântului Apostol Petru.

Îmbrăţişarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel - icoana comuniunii
Această icoană este una destul de rară, foarte greu putand fi găsită în fresca vreunei biserici ori mănăstiri. Adesea, aceasta a circulat în icoane portabile, atât în biserici, cât şi în casele creştinilor. În cele ce urmează vom căuta să înţelegem ce aduce cu sine această icoană şi de ce trebuie să ne ferim, în înţelegerea ei. Ne vine în minte întrebarea: de ce tocmai acești doi Sfinți Apostoli apar îmbrățișati, și nu alții? Apostolul Petru era cel mai bătrân dintre toți, lucru ce îi denotă un oarecare respect din partea celor mai mici ca el, în vreme ce Pavel, ca cel mai nou Apostol, s-a dovedit ca fiind cel mai aprins de râvna pentru Hristos. Adesea, acesta din urmă, spunea: „Sufăr durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi” (Galateni 4, 19). Am putea spune că acestea ar fi motivele, însă nu este adevărat întru totul. Între cei doi Apostoli, la un moment dat, apăruse o dispută privind propovăduirea Evangheliei lui Hristos, în cele ce privește lumea păgână. Petru era cel ce obliga pe păgâni și la anumite rânduieli din ritualul iudeu, precum tăierea împrejur și altele asemenea, în timp ce Pavel propovăduia o tăiere împrejur a inimii, deci o primire a lui Hristos, fără toate cele ale Legii Vechi. Legat de această dispută, Apostolul Pavel spune: „Iar când Petru a venit în Antiohia, pe față i-am stat împotrivă, căci era vrednic de înfruntare. Căci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri; dar când au venit ei, se ferea și se osebea, temându-se de cei din tăierea împrejur. Și, împreună cu el, s-au fățărnicit și ceilalți iudei, încât și Barnaba a fost atras în fățărnicia lor. Dar când am văzut că ei nu calcă drept, după adevărul Evangheliei, am zis lui Chefa, înaintea tuturor: Dacă tu, care ești iudeu, trăiesti ca păgânii și nu ca iudeii, de ce silești pe păgâni să trăiască ca iudeii? Noi suntem din fire iudei, iar nu păcătoși dintre neamuri” (Galateni 2, 11-15) Icoana în care cei doi Sfinți Apostoli se îmbrățișează este de o deosebită frumusețe. Fiecare sfânt îl ține pe celălalt cu o mână peste umăr, iar cu cealaltă peste braț. Obrajii acestora sunt apropiați, lucru ce indică o foarte mare unitate în cele propovăduite, până și în gânduri. Niciodată ucenicii sau Apostolii adevărați ai Domnului nu au stat supărați ori în contraziceri. Chiar dacă păreri diferite s-au ridicat uneori, acestea s-au unit în foarte scurt timp, spre a întări puterea cuvântului și a comuniunii creștine. Icoana indică, în primul rând, unitatea creștinilor în slujirea Cuvântului lui Dumnezeu. Niciodată părerile de sine, izolate de ceilalți și rupte de Biserica lui Hristos, nu vor zidi Trupul cel Tainic al Domnului. Adevărul și puterea lucrării cuvântului Evangheliei stau în comuniunea creștinilor între ei și în Hristos. Nimic nu se face de unul singur, nimic separat. De aceea, icoana cu Îmbrățișarea Sfinților Apostoli aduce neîncetat în mintea închinătorului ideea neapărată a unității și împăcării, mai ales între aceia care au păreri diferite, ori gânduri separate.
Icoanele cu această compoziție nu sunt multe la număr. Una dintre cele mai renumite icoane de acest gen se află în Sfântul Munte Athos, la Mănăstirea Caracalu. De asemenea, ea se află și în unele fresce foarte vechi din Grecia, Macedonia și Serbia. În România, spre exemplu, ea poate fi admirată la Mănăstirea Snagov, lângă București, în turla centrală, unde sunt înfățișati toți Apostolii, cei doi fiind însă singurii care stau îmbrățișati.
Aproape jumătate de milion de români își aniversează onomastica de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Dintre aceștia 375.222 sunt bărbați, iar 135.042 sunt femei.
Cele mai frecvente nume întâlnite la bărbați sunt Petru, Petre și Paul, Pavel. Dintre femeile care își sărbătoresc onomastica, cele mai multe poartă numele de Paula, Petronela și Petruța.
Tuturor celor care își aniversează onomastica cu ocazia Sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel - La Mulți Ani!