8 februarie FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ - COMUNICAT DE PRESĂ

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) protestează faţă de modul arbitrar de alocare a fondurilor destinate nevoilor culturale şi de păstrare a identităţii cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale.
Protestul FCRCHM are la bază situaţia în care, deşi numeric inferiori, suportând toate avatarurile unei minorităţi sau chiar mai mult, acţiunile cultural- identitare ale românilor din Covasna, Harghita şi parţial Mureş sunt lipsite de suportul financiar de la nivel central şi supuse unei permanente discriminări în plan local. În acelaşi timp, manifestările şi evenimentele publice organizate de consiliile judeţene şi primăriile din zonă privesc exclusiv minoritatea maghiară şi doar rareori, pentru a salva aparenţele, se simulează un nesemnificativ caracter multicultural în care s-ar regăsi şi românii.
Astfel, spre deosebire de minoritatea maghiară, care beneficiază de un suport financiar întreit - Budapesta, Bucureşti şi bugete locale, gestionat de UDMR, proiectele şi aşa puţinelor ONG-uri ale românilor din cele trei judeţe nu cunosc finalitate din lipsa suportului financiar, cu excepţia unor sporadice şi nesemnificative sume alocate în plan local.
Dacă pentru două milioane trei sute de mii de minoritari din România se alocă suma de aproape 19 milioane de euro, fără a mai socoti banii alocaţi minorităţilor de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii sau Parlamentul României, pentru cei 10 milioane de români din afara frontierelor României Guvernul României alocă circa 2 milioane de euro, iar celor 400.000 de români din Covasna, Harghita şi Mureş 0 (zero) lei!
FCRCHM solicită Guvernului şi Parlamentului României ca, la prima rectificare bugetară, să se aloce proporţional şi fonduri destinate românilor din cele trei judeţe, care se găsesc în minoritate în judeţele Covasna, Harghita şi unele părţi din judeţul Mureş, fiind discriminaţi în propria ţară. Din punct de vedere cultural şi identitar, ei au nevoi similare minorităţilor naţionale, în condiţiile în care reprezentanţii lor nu au acces la guvernare şi nici nu controlează discreţionar administraţia locală, ca în cazul reprezentanţilor maghiarimii.

Biroul de presă 8 februarie 2012