Aclualitatea ardeleană

Covasna
Proiectul privind ofi cializarea limbii maghiare, dat publicităţii


Consiliul Naţional Secuiesc a făcut public, luni, proiectul de hotărâre privind ofi cializarea limbii maghiare în „Ţinutul Secuiesc” ce va fi supus spre dezbatere şi aprobare Adunării aleşilor locali din Secuime, programată pe data de 12 martie a.c., la Sfântu-Gheorghe.
Proiectul prevede ca limba maghiară să devină ofi cială în judeţele Covasna, Harghita şi o parte din Mureş şi să aibă un statut identic cu limba română, astfel încât orice cetăţean din „Ţinutul Secuiesc” să aibă dreptul de a folosi liber şi în aceleaşi condiţii ambele limbi, atât în scris, cât şi oral. De asemenea, se stipulează obligativitatea autorităţilor publice din judeţele menţionate de a folosi ofi cial ambele limbi în administraţia locală, inclusiv în documentele publice. Ultimul punct din proiectul de hotărâre prevede dreptul Comisiei Permanente a Adunării Aleşilor Locali din „Ţinutul Secuiesc” de a stabili, împreună cu specialiştii autorităţilor publice, lista acelor funcţii publice care se pot ocupa numai de către persoane care cunosc ambele limbi.
Proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Statutului de autonomie a „Ţinutului Secuiesc”, obligaţiile asumate de România prin ratifi carea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare şi prevederile legislaţiei româneşti privind utilizarea limbilor minorităţilor naţionale. Documentul a fost publicat pe site-ul Comisiei Permanente a Adunării Aleşilor Locali din „Ţinutul Secuiesc” (http://blog. erdely.ma/hazbizottsag), constituită în septembrie anul trecut la Odorheiul Secuiesc.
Comisia a hotărât să organizeze pe data de 12 martie a.c., la Sfântu-Gheorghe, cea de-a doua adunare a aleşilor locali din Secuime, iar pe ordinea de zi să se afl e proiectul de hotărâre privind declararea limbii maghiare ca limbă ofi cială în „Ţinutul Secuiesc”. (Oana Mălina Negrea)


Harghita
Curs de maghiară pentru funcţionarii români din Miercurea-Ciuc

Mai mulţi români din Miercurea-Ciuc, funcţionari publici sau angajaţi ai unor instituţii care lucrează cu publicul, urmează un curs de limba maghiară. Cursul este organizat de Agenţia de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, care a câştigat un proiect ce are ca scop creşterea competenţelor de limbă maghiară pentru consilieri, funcţionari publici şi angajaţi ai instituţiilor care au program de relaţii cu publicul.
Cursurile sunt organizate de două ori pe săptămână şi se axează pe elemente de bază ale gramaticii maghiare, îmbogăţirea vocabularului şi exerciţii de vorbire. Scopul este ca, la terminarea proiectului, participanţii să fi e capabili să poarte o conversaţie în limba maghiară.
Proiectul Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita este fi nanţat de Szulofold Alap (n.r. - Fundaţia Pământului Natal), o autoritate care coordonează programele transnaţionale ale cabinetului premierului Ungariei. (Gina Ştefan)