ACTA BACOVIENSIA Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, vol. X

Prezentare de carte

Încă din debutul acestei prezentări ţin să remarc două aspecte privind Arhivele Naţionale Bacău: această instituţie se numără printre puţinele instituţii de profil din Ţară care, anual, organizează o manifestare ştiinţifică naţională de prestigiu - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, prima ediţie organizată în 1995 cu ocazia inaugurării noului sediu al Arhivelor Naţionale Bacău, şi printre şi mai puţinele instituţii de acest gen care valorifică în mod superior studiile prezentate în cadrul Sesiunii de Comunicări, prin publicarea lor în Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, intitulat Acta Bacoviensia, numărul I fiind editat în anul 2006. Mai mult, a devenit o tradiţie ca participanţilor la Sesiunea „Arhivele şi Istoria” să li se înmâneze, odată cu programul de desfăşurare, şi valoroasa lucrare cuprinzând comunicările care vor fi prezentate în plenul sau secţiunile manifestării. Acest fapt impune din start participanţilor punctualitate, în trimiterea materialului, originalitate şi acribie în alegerea şi redactarea studiului, iar pentru organizatori, garanţia desfăşurării manifestării, din punct de vedere ştiinţific, la un nivel superior, dar şi eforturi intelectuale şi materiale deosebite.
Încă de la începuturile editării anuarului, din 2006, iniţiatorul, redactorul-şef şi tehnoredactorul, care este şi directorul instituţiei, prof. Vilică Munteanu, şi-a propus în primul rând să stimuleze cercetarea privind locul Bacăului în istoria locală şi naţională, să pună „în valoare aspecte mai puţin cunoscute sau tratate din istoria românilor, cu accent pe fenomenele locale şi, de asemenea, să prezentăm anumite aspecte din experienţa profesională a arhiviştilor noştri, precum şi probleme actuale ale arhivisticii din alte ţări, care pot duce la perfecţionarea activităţii Arhivelor Naţionale”. Că obiectivele propuse au prins viaţă o dovedesc cele zece ediţii apărute până în prezent. Cele zece volume însumează 181 de autori şi 449 materiale. Din cei 181 din autori, 64 sunt doctori în ştiinţe (35,35%), care au scris 164 de materiale (36,52%) şi doctoranzi 8 (4,41%), care au scris 23 de materiale (5,12%). Din totalul autorilor sunt: arhivişti - 40; profesori - 38; muzeografi - 2 (în total 80, reprezentând 44,19% din totalul autorilor); ingineri - 3 (1,65%); ierarhi - 4 (2,20%); bibliografi - 2 (1,10%); avocaţi - 1 (0,55%); cercetători, experţi manageri, istorici militari, consilieri, ziarişti - 8 (4,41%); autori care nu îşi declară profesiunea - 11 (6,07%).
Dintre autorii care au publicat în Acta Bacoviensia (ediţiile I-X) 10 şi peste 10 materiale, pot fi evidenţiaţi: dr. Ioan Lăcătuşu (Sfântu-Gheorghe) - 22; drd. Ionela Niţu (Râmnicu-Vâlcea) - 12; dr. Adrian Pohrib (Galaţi) - 12; dr. Dan Ovidiu Pintilie (Piteşti) - 11; dr. Anton Coşa (Bacău) - 10; prof. cons. sup. Rodica Iftimi (Iaşi) - 10; prof. Vasile Stancu (Sfântu-Gheorghe) - 10; dr. Silviu Văcaru (Iaşi) - 10, fiind urmaţi îndeaproape de grupul arhiviştilor băcăuani: prof. insp. sup. Angela Oanea, director prof. Vilică Munteanu, prof. cons. sup. Cristina Tanasă, fiecare cu câte 9 materiale.
Vol. I-X cuprind: 5.240 de pagini; media - 524 pagini/volum; 25,20 cm. lungime de raft; media - 2,52 cm./volum, 7,790 kg greutate; media - 0,779 kg./volum; 388 materiale scrise (studii, articole, documente (mărturii, memorii, însemnări), note şi recenzii de carte, articole omagiale (In memoriam, In honorem, medalioane, laudatium); 372 de imagini (fotografii, portret, grup, clădiri, sigilii, facsimile, schiţe şi planuri topografice, coperţi carte, caricaturi), 14.015 note bibliografice. Pe specialităţi sau capitole disciplina Istorie cuprinde - 256 de studii; 3.647 pagini; media pagini/studiu - 14,24 pagini; 10.836 note bibliografice, media studiu/note bibliografice - 42,3/studiu, media pagină/note bibliografice - 2,97/; 372 imagini, media - 1,45 imagine/studiu şi 1,02/la 10 pagini. Arhivistică - 123 de studii şi articole; 1.292 pagini; media studiu/pag. - 10,50; 3179 note bibliografice, media studiu/note bibliografice - 25,84; 226 imagini, media imagini/la 10 pagini 1,75 imagini. Cele 10 volume mai cuprind: 13 studii destinate profesorului Dumitru Mărtinaş, 27 recenzii, 6 In Mermoriam, 10 In Honorem, două Laudatium, 10 Medalioane.
De remarcat este şi faptul că de-a lungul celor zece ani de la prima apariţie, anuarul „Acta Bacoviensia” a evoluat atât cantitativ, prin creşterea numărului de pagini (vol. I - 358; II - 418; III - 316; IV - 500; V - 580; VI - 488; VII - 570; VIII - 656; IX - 644; X - 710), al numărului de studii publicate şi a îmbogăţirii structurii, cât şi calitativ, a încărcăturii ştiinţifice a studiilor prin: apariţia anuarului, începând cu volumul V, sub patronajul unui competent Consiliu Ştiinţific, creşterea profesionalismului autorilor şi varietăţii tematicii abordate. Ceea ce reprezintă constante, pentru toate volumele, sunt: excelenta calitate a prezentării grafice şi tiparului executate la Editura Magic Print din municipiul Oneşti; editarea lor sub egida Arhivelor Naţionale Bacău şi a Asociaţiei Generale a Arhiviştilor din România - Filiala Bacău; managementul performant al redactorului-şef, prof. Vilică Munteanu.
Actualul număr, al X-lea, a apărut cu prilejul celei de-a XXI-a ediţii a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, desfăşurată la Bacău în ziua de 29 mai 2015. Prin dimensiunile, structura, numărul studiilor şi valoarea autorilor putem afirma despre acest volum că este cel mai impresionant dintre toate cele editate până în prezent. Spaţiul celor 710 pagini, structurat în şase capitole, cuprinde lucrările a numai puţin de 54 de autori, doctori în istorie sau teologie, profesori universitari, inspectori, experţi, consilieri superiori, profesori, bibliotecari, într-un cuvânt, toţi cercetători pe ogorul virgin al arhivelor. Spaţiul cel mai generos este acordat celor 46 de studii, 30 din domeniul Istoriei, care formează capitolul I, şi 16 din domeniul Arhivisticii, care constituie capitolul secund. Următoarele patru capitole sunt: „In Honorem. Vasile Arimia”; „In Memoriam arhivist dr. Vasile Ionaş”, ,,Documente” şi „Note - Recenzii”. Sintetic, Acta Bacoviensia, AANB, nr. X/2015, cuprinde 6 capitole: Istorie: 30 de studii cu 32 de autori; 427 de pagini; 1.296 de note bibliografice; 15 anexe; 56 de imagini (foto-portrete, clădiri, steme, facsimile, schiţe-planuri, monumente istorice); Arhivistică: 16 studii; 16 autori; 188 de pagini; 605 note bibliografice; 5 anexe; 33 de imagini (27 matrice sigilare, sigilii şi 6 foto portrete); In Honorem: cuprinde un articol omagial dedicat arhivistului Vasile Aritmia, de dr. Tudor Răţoi; 4 pagini; două fotografii bust; In Memoriam: articol dedicat arhivistului dr. Vasile Ionaş, de dr. Liviu Boar; 4 pagini; 3 fotografii (bust şi grup); Documente: cuprinde 4 documente; 4 autori; 62 de pagini; 10 note bibliografice; 5 fotografi (4 fotografii portret şi grup, o fotografie-copertă); Note-recenzii: este format din două recenzii scrise de autori într-un spaţiu de 6 pagini; două fotografii copertă carte. Total: 46 studii; 54 de autori; 710 pagini+2 coperţi; 1.911 note bibliografice; 101 imagini (fotografii-portret, grup, clădiri, monumente, sigilii, facsimile, schiţe-planuri); 4 documente (mărturii, memorii, însemnări), două recenzii de carte; două materiale omagiale, deci 54 de titluri de materiale; greutatea volumului - 1,060 kg.
Cartea, ca de altfel toate celelalte anuare ale arhivelor băcăuane, îşi merită un loc distinct în biblioteca specialiştilor, precum şi a iubitorilor de istorie, fiind un real şi valoros instrument de lucru pentru specialişti şi de deplină satisfacţie pentru cititorul interesat de acest domeniu.
Laude pentru apariţia celui de-al X-lea volum al anuarului Acta Bacoviensia merită a fi adresate Consiliului Ştiinţific, format din: prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti - Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi; dr. Silviu Văcaru - Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi; dr. Elena Chiaburu - Biblioteca FEAA din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi; dr. Ioan Lăcătuşu - Centrul European de Studii Covasna-Harghita; dr. Adrian Pohrib - Arhivele Naţionale Galaţi; dr. Dorinel Ichim - Direcţia Judeţeană de Cultură Bacău, care au analizat valoarea ştiinţifică şi metodică a studiilor publicate şi a avizat favorabil editarea volumului, autorilor tuturor materialelor publicate în anuar, cât şi, în mod cu totul deosebit, Colegiului de Redacţie format din: Vilică Munteanu - redactor-şef, dr. Silviu Văcaru, dr. Elena Chiaburu, Mihaela Chelaru, dar şi a celui care a conceput coperta, Claudiu Deaconu.
Felicitări tuturor celora care şi-au adus contribuţia, sub o formă sau alta, la elaborarea şi apariţia acestei frumoase cărţi de istorie, Acta Bacoviensia X, şi a tuturor celorlalte numere!