ADEC a sesizat instanţa pentru AMENDAREA primarului UDMR din Sfântu-Gheorghe

EXCLUSIV

Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa (ADEC) a sesizat Tribunalul Covasna pentru amendarea primarului UDMR din Sfântu-Gheorghe pentru refuzul acestuia de a pune în executare o sentinţă definitivă şi irevocabilă.

În luna martie a.c., Curtea de Apel Braşov a admis acţiunea ADEC şi l-a obligat pe primarul UDMR din Sfântu-Gheorghe, Antal Arpad Andras (foto), să amplaseze o inscripţie în limba oficială de stat pe faţada unei clădiri publice din oraş.
Decizia pe scurt a Curţii de Apel Braşov: „Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa (ADEC) în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului Sfântu-Gheorghe şi în consecinţă Obligă pârâtul să amplaseze traducerea în limba oficială a statului deasupra inscripţiei în limba maghiară „Bene Haz” amplasată pe faţada imobilului, monument istoric, situat pe strada Grof Miko Imre, nr. 11, din municipiul Sfântu-Gheorghe. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată de la fond. Obligă intimatul pârât Primarul municipiului Sfântu-Gheorghe la plata către recurenta reclamantă a sumei de 600 lei reprezentând cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.03.2016”.
Întrucât primarul a refuzat să execute această sentinţă în termenul legal de 30 de zile, ADEC s-a adresat Tribunalului Covasna, care urmează să dispună aplicarea unei amenzi egală cu 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.

(Articol preluat de pe www.dantanasa.ro, din 19 septembrie 2016.
Foto: Antal Arpad Andras, facebook.com)

Categorie: