Adio, domnule profesor Romulus Neag!

Duminică, 17 aprilie 2016, am luat parte, alături de o adunare puţin numeroasă faţă de personalitatea celui dispărut - profesorul Romulus Neag, la slujba de înmormântare desfăşurată în faţa Catedralei Ortodoxe din municipiul Brad, localitate despre care afirmase acum câţiva ani, în una din cărţile sale: „Există două particularităţi cu valoare de simbol din îmbinarea cărora se naşte şi „trăieşte” de-a lungul timpului localitatea de la poalele Munţilor Apuseni şi Metaliferi: aurul şi liceul”.
A trecut la cele veşnice, la vârsta de aproape 81 de ani, o personalitate de prim rang a Ţării Zarandului, şi nu numai, profesorul Romulus Neag, cadru didactic de aproape cinci decenii, director al Liceului „Avram Iancu” din Brad, scriitor, publicist şi participant activ la viaţa cetăţii. În faţa catafalcului depus în curtea Catedralei Ortodoxe Române din Brad s-au exprimat frumoase cuvinte de apreciere rostite de conducători ai unor instituţii brădene. În necrologul prezentat de preotul Ioan Jorza au fost inserate, pe lângă viaţa defunctului, şi elogii ale unor personalităţi, printre care prof. dr. Panait Ion Panait, care, în 2004, afirma despre „Monografia municipiului Brad” a ilustrului profesor Neag următoarele:
„… Monografia Brad nu este numai un tratat de istorie locală, redată în tabele, liste şi chiar consemnări ale unor personalităţi trecătoare prin urbea crişană, ci o veritabilă operă în care se topeşte acurateţea datelor ştiinţifice cu frumuseţea limbii româneşti, exprimată prin harul unui condeier care a văzut lumina în cadrul natural unic mustind de istorie al Zarandului. Îmi explic, de asemenea, nu numai strălucita sa carieră de profesor de Limba şi Literatura Română pe care a exercitat-o la catedra Liceului „Avram Iancu” din Brad, ci şi îndelungata carieră de director al acestei instituţii, timp de cincisprezece ani (1959-1970, 1974-1978). Om de ştiinţă, Romulus Neag a îmbogăţit zestrea de carte dedicate oraşului său cu volume păstrate în fondurile Bibliotecii Academiei Române şi consemnate în „Bibliographia Historica Romanae”, instrument bibliografic românesc răspândit în lume. Copilul născut la Blăjeni, elev al Şcolii Pedagogice, student al prestigioasei Universităţi din Cluj, profesor gradul I, ni se înfăţişează nu numai ca o personalitate brădeană, ci şi ca un cercetător şi educator exemplar, de la care ai ce primi şi înţelege. Monografia Brad, şi în varianta ediţiei a II-a , este o frumoasă descriere a istoriei românilor văzută prin realitatea timpurilor de acolo, din Ţara Zarandului, unde strălucirea metalului nobil, de totdeauna, se completează cu albastrul undei curate a pâraielor Apusenilor şi cu clocotul neostoit românesc al urmaşilor marilor eroi ai neamului”.
Ascultând preotul şi slujba de înmormântare mi se perindau amintiri din cadrul Liceului în care îl cunoscusem în relaţia de elev-director, dar mai ales când deja, pensionari fiind amândoi, mi-a acordat autografe pe cărţile domniei sale: „Personalităţi brădene în lumina istoriei”; „Monografia municipiului Brad”; „Monografia Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad”.
Acum şapte ani, a onorat invitaţia Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” din Deva, pe care o conduc de la înfiinţare, de a participa la Festivalul Cultural - Patriotic „Ţara Crăişorului”, cu tema „Moţii şi Ţara Zarandului”, organizat împreună cu şcolile, bisericile, Protopopiatul Brad şi consiliile locale din Brad şi Blăjeni (judeţul Hunedoara), făcând să vibreze inimile adunării prin cuvintele emoţionante de evocare a Eroilor Neamului, a cărui urmaş demn se considera pe bună dreptate.
Dormi în pace, Domnule Profesor, şi fie-ţi memoria binecuvântată!
În semn de pietate şi omagiu,
ing. Ioan Paul Mărginean,
absolvent al Liceului „Avram Iancu”
din Brad, promoţia 1960

Categorie: