Antal Arpad, acuzat de corupţie

Bucureşti

Primarul Antal Arpad ar fi favorizat o asociere de firme şi ar fi schimbat destinaţia a 4,2 milioane euro (surse)

Primarul municipiului Sfântu-Gheorghe, Antal Arpad, ar fi favorizat o societate prin stabilirea unor anumite condiţii în caietul de sarcini şi prin schimbarea destinaţiei unei sume de peste 4,2 milioane de euro din finanţarea rambursabilă primită pentru proiectul „Reabilitarea străzilor şi iluminatului public din oraşul Sfântu Gheorghe”, au declarat surse judiciare.
Consiliul Local (CL) Sfântu-Gheorghe a contractat un credit rambursabil extern în valoare de 12 milioane euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BERD pentru modernizarea unor străzi, pentru reabilitarea iluminatului public, pentru amenajarea unor piste pentru biciclişti şi a unor parcări.
În contextul derulării proiectului „Reabilitarea străzilor şi iluminatului public din oraşul Sfântu-Gheorghe”, primarul Antal Arpad, cu complicitatea altor persoane, ar fi favorizat o asociere de firme prin stabilirea de condiţii în caietul de sarcini ce au înlesnit câştigarea licitaţiei, respectiv încheierea contractului de execuţie lucrări, dar şi prin schimbarea destinaţiei unei sume de peste 4,2 milioane euro din finanţarea rambursabilă prin reducerea implicită a numărului de obiective de investiţii stabilite prin hotărâri ale consiliului local, susţin sursele citate.
De asemenea, bugetul local ar fi fost prejudiciat cu peste 500.000 de euro, prin angajarea unor cheltuieli cu titlul de „servicii de întreţinere” şi „servicii de consultanţă”, precum şi prin plata către BERD a unor comisioane de neretragere cu titlu de sancţiuni. Pentru cele menţionate, primarul a acţionat fără a avea acordul CL şi nici avizul Ministerului Finanţelor Publice, susţin sursele citate.
Conform acestora, anterior momentului în care Consiliul Local al municipiului Sfântu-Gheorghe a aprobat proiectul contractului de credit ce urma a fi încheiat cu BERD, primarul Antal Arpad a purtat convorbiri telefonice cu referire la acest subiect cu persoane care nu aveau legătură cu întocmirea documentaţiei necesare contractării împrumutului, ceea ce denotă faptul că elementul decizional a aparţinut primarului, de conivenţă cu alte persoane.
Prin caietul de sarcini, proiectarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare/modernizare au fost limitate la un procent de până la 70% din valoarea sumei contractate, iar diferenţa de până la 30% a fost alocată serviciilor de întreţinere, iar în privinţa obiectivelor de investiţii s-a constatat că nu s-a mai respectat lista aprobată prin hotărâre de Consiliu Local, în sensul că în caietul de sarcini elaborat cu complicitatea primarului, cele pentru care a fost dat aviz s-au regăsit doar parţial în caietul de sarcini, au declarat sursele citate.
De asemenea, în contextul desfăşurării unor lucrări de investiţii la nivelul municipiului Sfântu-Gheorghe, reţelele aeriene de transport energie electrică ar fi fost înlocuite ilegal, iar reţelele subterane de distribuţie a energiei electrice ar fi fost distruse.
Totodată, în cadrul proiectelor „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu-Gheorghe” şi „Proiect de reabilitare a străzilor şi iluminatului public din oraşul Sfântu-Gheorghe” s-ar fi realizat trecerea reţelei de iluminat public din aerian în subteran, precum şi înlocuirea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, fără ca autorităţile locale să facă demersurile pentru obţinerea avizului de amplasament şi a avizului tehnic de racordare, au mai declarat sursele citate. (…)

Categorie: