Anunț

Dragi cititori, după cum ați putut constata, dintr-un motiv absolut dureros și cât se poate de real, odată cu abaterea asupra omenirii a pandemiei de COVID-19, apariția "Condeiului ardelean" a fost întreruptă pentru un timp.
Am ajuns în impas financiar, iar reapariția pe piața presei a publicației noastre nu mai era posibilă fără susținere din partea statului. Pentru a ne sprijini, Secretariarul General al Guvernului României și Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș au încheiat un acord de parteneriat privind implementarea Proiectului "Promovarea Limbii Române în județele Covasna, Harghita și Mureș prin susținerea presei scrise românești din regiune".
Prima ediție publicată în cadrul acestui proiect a fost vineri, 30 octombrie 2020, în care a apărut un articol ce conține opinii politice, în legătură cu alegerile locale. Dintotdeauna colectivul de redacție a dat spațiu cititorilor care doresc să-și publice opiniile. De data aceasta, nu am conștientizat că acest lucru este contrar cu scopul implementării proiectului amintit, acela ca Limba Română să dăinuiască pe aceste meleaguri și ziarul nostru să reprezinte un instrument de informare publică, în mod obiectiv și imparțial, fără iz politic.
Proiectul își propune să asigure accesul publicului românesc din judeţele Covasna, Harghita și Mureș, precum şi al turiştilor vorbitori ai limbii oficiale, la presa scrisă locală în limba română, ca o precondiţie pentru existenţa şi dezvoltarea culturii şi spiritualităţii naţionale române în regiune.
Așadar, vă înștiințăm că, pe perioada derulării proiectului amintit, în "Condeiul ardelean" nu vor mai apărea opinii politice. Cum, desigur, suntem în pragul unei campanii electorale, apariția domeniului politic în ziar va fi posibilă doar prin publicarea bannerelor publicitare electorale ale partidelor politice, contra cost, la același preț corect pentru toată lumea, cum de altfel și legile electorale prevăd. Este necesară publicitatea, pentru că altfel o redacție nu poate funcționa, iar în cazul nostru actual, cofinanțarea la Proiectul "Promovarea Limbii Române în județele Covasna, Harghita și Mureș prin sustinerea presei scrise românești din regiune" trebuie asigurată.
Totodată, dorim să transmitem conducerii Secretariatului General al Guvernului că, în prezent, în afară de „Condeiul ardelean”, în județul Covasna mai există doar o singură publicație tipărită în limba română, și în aceste vremuri grele, este absolut vitală susținerea financiară a unor publicații de nivel național sau local, din țară sau din străinătate (cărți, broșuri, pliante, periodice, hărți, tipărituri etc.) în scopul promovării culturii, istoriei, valorilor și identității naționale și intereselor românești în țară și peste hotare.

Cu speranța că dumneavoastră, cititorii fideli ai "Condeiului ardelean", veți fi și în continuare alături de această publicație ce apără valorile naționale și spiritualitatea ortodoxă, vă dorim sănătate și depășirea cu bine a acestor vremuri cumplite!

Colectivul de redacție

Categorie: