APEL ADRESAT PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Organizaţiile civice şi culturale mai jos subscrise, membrii şi simpatizanţii acestora, solicită Parlamentului României, Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunirea de urgenţă într-o şedinţă comună pentru a dezbate şi hotărî, în mod ferm, problema afişării aşa-zisului „steag naţional secuiesc” şi a altor simboluri maghiare pe instituţiile publice din România şi care insinuează o formă de pseudostatalitate etnică maghiară/secuiască paralelă şi, în unele cazuri, chiar exclusivă. Şi toate acestea în contextul ofensivei mediatice din ce în ce mai agresive a afişării de către unele personalităţi, forţe politice, autorităţi administrative, foruri şi organizaţii iredentiste maghiare din România, dar şi din Ungaria a dorinţei de realizare a autonomiei teritoriale în judeţele Harghita şi Covasna.
Se cunoaşte faptul că niciodată în istorie nu a fost autonomie teritorială în această zonă şi, mai ales, autonomie teritorială pe criterii etnice, în desconsiderarea - cu precedent doar în epocile de tristă amintire a dualismului austro-ungar şi a Dictatului de la Viena - a românilor din aceste judeţe, care şi aşa au fost mult diminuaţi din punct de vedere numeric, alungaţi în perioadele Dictatului sus-amintit şi după Revoluţia din Decembrie 1989. Purificarea etnică de elementul românesc continuă şi astăzi datorită autonomiei administrative din zonă, care, din înţelesul ei generos, maghiarii şovini au transformat-o în instrument de purificare etnică. De exemplu, la Primăria municipiului Sfântu-Gheorghe nu este angajat niciun cetăţean de naţionalitate română, iar în economie, unde domină majoritatea patronilor de etnie maghiară, etnicii români sunt oprimaţi şi excluşi, astăzi, în mijlocul unei Europe civilizate şi sensibile la drepturile, libertăţile, demnitatea şi şansele de egalitate ale omului.
Aşadar, provocarea continuă a românilor prin aceste afişări de pseudostatalitate, în contradicţie cu Constituţia României şi cu lezarea sensibilităţii românilor prin agresarea lor continuă cu aceste afişări sfidătoare, trebuie stopată cu fermitate şi cu aplicarea legislaţiei şi prevederilor Legii fundamentale şi prin sancţionarea celor care se folosesc de aceste simboluri pentru a lovi în Statul Român, în interesele generale ale Naţiunii Române şi în Constituţie.
Aşteptăm de la Parlamentul României elaborarea unor legi clare şi fără echivoc în acest sens, în acord cu Constituţia României şi cu prevederile europene în materie.
Cu deosebită consideraţie faţă de instituţia Parlamentului României,
Cluj-Napoca,
6 februarie 2013
Despărţământul Cluj al ASTREI
Societatea Culturală PRO MARAMUREŞ „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca
Societatea Cultural Patriotică
„Avram Iancu” din România
Societatea Culturală Virtus
Romana Rediviva
Fundaţia Culturală Carpatica
din Cluj-Napoca

Categorie: