Apel-Manifest!

Lumea în care trăim este grăbită şi superficială, fapt pentru care, de cele mai multe ori, aparenţa este luată drept fond, iar esenţele sunt vădit ignorate. Lumea din care venim, fiecare în felul nostru, este viciată de o memorie colectivă scurtă, cel mai adesea distorsionată de manipulări brutale. Virtuţile, acolo unde se întâmplă să mai fie practicate, precum şi buna lucrare pentru omul de lângă tine sunt, aproape fără excepţie, luate drept defecte sau, în cel mai bun caz, nişte curiozităţi ciudate de comportament individual. Acestei lumi, tot mai străină de sine, ne adresăm imperativ!
Accederea succesivă a României în structurile Organizaţiei Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene a fost considerată un dublu moment de împlinire a devenirii istorice a naţiunii noastre. Aşteptările ulterioare acestui eveniment crucial aveau să fie exprimate în mod public de întreaga societate românească şi, indiferent de temele enunţate, numitorul comun al discursului naţional a fost acelaşi: construcţia unei Societăţi Sănătoase aducând Civilizaţia Europei Moderne în străvechea Vatră Spirituală a Românilor.
Analiza sintetică a societăţii româneşti din ultimii ani conduce însă la o serie de concluzii alarmante, în mod deosebit asupra deprecierii devastatoare a comportamentului şi moralei publice, atât la nivelul individului, cât şi la nivel instituţional. Prejudiciul moral-social este imens. Actul educaţional familial şi cel instituţional este viciat de neglijenţă, deviaţionism, improvizaţie şi corupere emoţională în formă continuă. În spaţiul vizualului public se practică vulgaritatea, pornografia, scandalagismul, grotescul, bădărănia şi instigarea directă la ură revanşardă! Au fost eliminate, cu mici excepţii, temele formative, artele frumoase, manifestul iubirii, duioşia, tandreţea, frumuseţea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviinţă, smerenia şi toleranţa.
Strada a devenit o junglă umană. Agresivitatea trotuarului, nesimţirea automobilistului, insolenţa omului de ordine, kitchul omniprezent, extravaganţa şi exhibiţionismul, toate, în parte sau la un loc, agresează la tot pasul bunul simţ comun, schilodesc pudoarea naturală şi inhibă violent reacţia individuală de autoapărare. Taraba publică mediatică insistă pe spaţiul ocupat de corupţie, violenţă şi şarlatanie, cu prim planuri de speculanţi, interlopi şi clienţi abrutizaţi ai reţelelor de crimă organizată, care practică modelul prozelit al răului ca şi formulă de succes! Omul cuminte este scuipat, agresat, umilit pe stradă, în tramvai, la şcoală, la piaţă, în magazin, în propria-i ogradă sau în scara de bloc. El este furat, minţit, iarăşi şi iarăşi manipulat, înjosit şi lipsit de dreptate.
Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic! Iar schilodirea fiinţei publice, nimeni altul decât OMUL-CETĂŢEAN, reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa viitoarelor generaţii biologice şi educaţionale.
Înţelegând că patrimoniul cel mai de preţ al unei naţiuni este tocmai capitalul său imaterial, în care este inclusă şi morala cetăţii, am luat act şi mă manifest cu profundă îngrijorare faţă de alterarea fondului formativ al noilor generaţii şi îndeosebi a modelului de viaţă tradiţional românesc.
Mă adresez, aşadar, tuturor instituţiilor publice şi organizaţiilor private, să recurgă la o atentă şi responsabilă analiză a mediului actual de desfăşurare a vieţii publice intervenind rapid şi corectiv pentru eliminarea acelor surse nocive care pot produce pervertirea simţurilor şi a legilor naturale, pentru suprimarea programelor de orice natură care, prin sugestie şi contaminare imagologică, produc distrugerea simbolică a identităţilor specifice, mai ales prin campanii ţintite de defăimare naţională, şi falsifică prin substituire esenţele noastre tradiţionale.
În faţa pericolului unei depersonalizări sau chiar sluţiri a modelului de viaţă românesc, cu vădită finalitate a profanării sale spirituale, îmi asum răspunderea în nume personal, de a cere tuturor reprezentanţilor Puterilor Statului şi, prin extensie, instituţiilor responsabile, de orice natură, angajarea lucidă şi intransigentă, capabilă să respingă insinuările periculoase ale curentelor decadente, excentrice şi imorale. Întregii Societăţi Româneşti, ca sursă unică a Puterii Civile, adresez chemarea simbol pentru angajarea directă şi activă în REZISTENŢA CIVICĂ IDENTITARĂ PRIN CULTURĂ SUPERIOARĂ ŞI ÎNALTĂ SPIRITUALITATE. De ani buni încoace, românul băştinaş, oricât de puţin ar avea, nu se plânge de foame. El plânge mocnit şi surd de RUŞINE! Este momentul să învăţam a spune „NU”(!) la tot ceea ce nu ne mai reprezintă!
Europenizarea României nu trebuie să fie doar un concept de propagandă găunoasă a celora care au ajuns să gestioneze puterea naţiunii. Spiritul novator şi preluarea critică a valorilor aplicabile este o necesitate, dar şi o consecinţă a dialogului între naţiunea română şi celelalte naţiuni europene. Importul experimentelor ratate şi a derivatelor nocive ale acestora trebuie, însă, eliminate cât mai repede cu putinţă, iar guvernarea să se facă numai în beneficiul românilor! Peste spaţiul de prosperitate European trebuie să se suprapună noetica naturală şi spiritualitatea unei civilizaţii morale, iar modelul acesteia este însăşi credinţa noastră străbună!
POPORUL ROMÂN MERITĂ ŞI ESTE DEMN DE UN ASTFEL DE DESTIN!
(Articol de dr. Mircea Chelaru preluat de pe www.ziarulnatiunea.ro, postat de Lupul Dacic pe 21 august 2014)

Categorie: