APEL pentru salvarea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe

Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”
În contextul preocupărilor pentru reorganizarea reţelei şcolare din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, Comitetul de acţiune al Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” a luat la cunoştinţă, cu îngrijorare, despre posibilitatea încetării activităţii claselor cu predare în Limba Română de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan”, totodată şi de încetarea activităţii şcolare din această unitate.
În cei 20 de ani de funcţionare, Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe a reprezentat şi reprezintă o unitate şcolară etalon, pentru atenţia acordată educării elevilor în spiritul unei convieţuiri interetnice armonioase, a respectului reciproc între toţi cetăţenii municipiului. Între atâtea şcoli separate pe criterii etnice, care au înălţat „ziduri” între elevii români şi maghiari, cu urmări negative asupra formării viitorilor cetăţeni, Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” a promovat şi promovează un model de educaţie în spiritul valorilor europene, de convieţuire în medii multietnice şi pluriconfesionale.
Amprenta personalităţii patronului spiritual al şcolii, ierarhul cărturar Nicolae Colan, membru al Academiei Române, a influenţat atmosfera de profesionalism şi performanţă şcolară, comunitatea românească regăsindu-se în principiile promovate de marele academician. Eliminarea denumirii Şcolii „Nicolae Colan” constituie un afront adus comunităţii româneşti, deoarece nicio altă şcoală gimnazială din municipiul reşedinţă de judeţ nu poartă numele unei personalităţi româneşti.
Prin baza materială şi corpul său profesoral, Şcoala „Nicolae Colan” este un bun al întregii comunităţii din Sfântu-Gheorghe, care trebuie să rămână în circuitul de educaţie a elevilor români şi maghiari deopotrivă.
În adoptarea hotărârii referitoare la viitorul Şcolii „Nicolae Colan” trebuie avut în vedere şi faptul că totalitatea cheltuielilor de întreţinere a unităţii şcolare din partea Consiliului Local Sfântu-Gheorghe sunt minime, deoarece localul şcolii este relativ nou (1994) şi bine echipat cu dotările necesare desfăşurării, în bune condiţii, a procesului instructiv-educativ.
De asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul că în zonă s-au construit blocuri ANL, în care locuiesc familii tinere, cu mulţi copii. Grădiniţa din cadrul Centrului financiar „Nicolae Colan” are grupe de secţie română, asigurându-se astfel cifra de şcolarizare necesară viitoarelor clase primare şi gimnaziale.
Din punctul nostru de vedere, poate fi luată în calcul şi varianta transferului claselor de la secţia română din Şcoala „Ady Endre” la Şcoala „Nicolae Colan”, luând în considerare condiţiile igienico-sanitare precare de la această unitate şcolară şi tendinţa manifestată de părinţi de a-şi înscrie copiii la şcolile din centrul municipiului şi nu de la periferia acestuia.
Conducerea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, în calitatea sa de asociaţie reprezentativă a comunităţii româneşti din judeţul Covasna şi de iniţiatoare a demersurilor întreprinse acum două decenii pentru acordarea numelui Mitropolitului academician Nicolae Colan singurei şcoli gimnaziale din Sfântu-Gheorghe care poartă numele unei personalităţi româneşti, adresează un Apel public stăruitor Consiliului Local Sfântu-Gheorghe, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna pentru aprobarea funcţionării în continuare a secţiei române şi păstrarea denumirii Şcolii „Nicolae Colan” din municipiul de reşedinţă a judeţului Covasna.
Menţionăm că demersul nostru este susţinut de numeroşi intelectuali din judeţul Covasna şi din principalele centre culturale ale ţării, din rândul cărora menţionăm pe academicianul Horia Colan, din Cluj-Napoca, fiu al meleagurilor covăsnene şi pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan, Arhiepiscop al Covasnei şi Harghitei, distinse personalităţi ale ştiinţei, culturii şi spiritualităţii româneşti contemporane, care cunosc şi apreciază în mod deosebit climatul şi performanţele Şcolii „Nicolae Colan”, rostind, în numeroase ocazii, cuvinte de laudă la adresa profesorilor, părinţilor şi elevilor de la această şcoală.
Preşedinte, 14 ianuarie 2014
Pr. prof. drd. Sebastian Pârvu