Ardealul, secuimea şi… UNIREA

Motto: „SĂ NE UNIM TOŢI ROMÂNII, mai ales acum, într-un singur şi mare ţăl (scop), fără deosebire de stări, de partide, ţălul de a scoate Ţara noastră din haosul, ignoranţa şi moralizaţia de astăzi…”; „NOI ROMÂNII nu putem fi puternici până când nu ne vom uni cu toţii în unul şi acelaşi corp politic.”; „TREBUIE SĂ UITĂM patimile şi urele (ura) dintre noi, să ne dăm mâna cu toţii, să încongiurăm (cuprindem) cu dragoste şi respect ŢARA şi POPORUL.” (Mihai Kogălniceanu)

1. „Dacă mi-ţi da de mâine ce-n taină tot tânjesc / Şi încă pe deasupra să-mi fie de ajuns, / Şi bogăţii visate şi trai împărătesc / Şi viaţă dusă-n tihnă, de-acum pân la apus, / TOT NU V-AŞ DA ARDEALUL, CĂ NU ÎL TÂRGUIM / Şi nici măcar o floare din el, nici bob din vie, / C-aicea ni-i sortitul şi-atuncea când murim / Miroase ţimţirimul a raiuri şi tămâie, / Şi-a lacrimă sărată, şi-a clipă de vecie, / Şi-a proaspătă crăiţă, şi-a fragă şi-a mohor, / Şi-a viorea ascunsă prin nalta colilie, / Şi-a melin sălbatec, şi-a dulce cimbrişor. / ARDEALUL nu-i o ţară, e suflet, e trăire, / E începutul lumii ce îl purtăm în noi, / E jalea şi amarul, e vis şi bucurie / E-vorba legănată a carului cu boi.”
Mircea Dorin Istrate,
poet patriot, imnolog, colonel SRI

2. „Deşi trebuie tratată conform legilor, SECUIMEA este un ghimpe în mijlocul Ţării noastre. Şi nu ţin a-i preface în buni români, dar cel puţin să-i deprind cu Ţara aceasta; să nu stea ariciul acolo, băgat în cuibul său, ci să-l scoţi din văgăună, să vină să vadă românul la faţă; să nu-şi închipuie că românul e numai un funcţionar, un jandarm, un soldat; din contră, să-l vadă la faţă că e om zdravăn, cu calităţi şi însuşiri pe care un secui, adesea şi el un român deznaţionalizat, s-ar putea să nu le aibă! Ceea ce aţi început sunt lucruri bune, dar este un început; trebuie dărâmată bariera şi orice ne aminteşte faptul că poporul românesc a trăit în provincii create şi dominate de străini trebuie să dispară!”
Nicolae Iorga (1871-1940),
cel mai mare istoric român, scriitor, publicist, om politic patriot

3. „POPORUL ROMÂN nu e cu nimic mai inferior poporului german sau francez. Că n-avem un Goethe, dar avem un Eminescu. Din punct de vedere politic, viforniţa din spaţiul în care s-a desfăşurat istoric Poporul Român ne arată că suntem unul din marile popoare ale Europei. Nu am făcut noi oare „Unirile” împotriva marilor puteri otomane, austro-ungare şi ruse? Am stat împotriva răutăţilor şi invadatorilor de tot felul şi iată că tot aicea suntem, popor şi pământ înfrăţiţi pe vecie.”
Petre Ţuţea (1901-1991),
doctor în drept administrativ, economist, memorialist, estetician, filosof, gânditor creştin, scriitor

P.S. „SECRETUL VIEŢII LUNGI A UNUI STAT ESTE PĂSTRAREA IERARHIEI MERITULUI.” (Mihai Eminescu)

Categorie: