Asociatia "Noi Românii" - Domnului Mihai Capră, Secretar de Stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului


Autor: 

Ioan Mugur Topolniţchi

Subscrisa Asociaţia „Noi Românii”, Vă reclamă încălcarea de către Consiliul Judeţean Covasna a art. 6 din H.G. nr. 1.157 / 21 noiembrie 2001 - pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României -, care are arborat pe frontispiciu, de mai multe săptămâni, drapelul de stat al Ungariei, ca şi cum am fi în prezenţa unui spaţiu de suveranitate comun maghiaro-român ori a unei instituţii care se regăseşte, în acelaşi timp, în spaţiul de autoritate maghiar şi în spaţiul de autoritate român. Totodată, Vă aduce la cunoştinţă că acelaşi drapel de stat al Ungariei este arborat, cu caracter permanent, în biroul preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna.
Ambele fapte sunt contravenţii şi au, în situaţia reclamată, caracter de contravenţie continuă.
Avem două motive pentru care reclamăm Ministerului Administraţiei şi Internelor această situaţie nelegală:
1. articolul 24 din Normele amintite vă conferă competenţa directă pentru aplicarea de sancţiuni şi restabilirea climatului legal.
2. legat de oportunitate, deoarece niciuna din sesizările noastre pe aspecte de încălcare a legii adresate, în timp, Prefectului judeţului Covasna, nu au cunoscut o finalitate. Lipsa lui de determinare şi omisiunea de a îşi îndeplini atribuţiile de serviciu arată o complicitate şi un acord tacit la încălcarea legilor Statului Român. În plus, având în vedere atribuţiile de respectare a legii în judeţul Covasna care îi sunt date în competenţă prin Legea 340/2004 şi H.G. 1.157/2001, Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu după două săptămâni de arborare nelegală a drapelului de stat al Ungariei. Ori, cum acest lucru nu s-a întâmplat şi având în vedere experienţa negativă pe care Asociaţia „Noi Românii”, dar şi alte organizaţii civice româneşti o au cu conducerea Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna, se justifică formularea reclamaţiei direct la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Vă mulţumim şi vă rugăm să ne înştiinţaţi cu privire la măsurile luate pentru soluţionarea concretă, în acord cu legea, a reclamaţiei noastre.

Categorie: