BIJUTERII DIN EPOCA ROMANTICĂ


Autor: 

ing. Nicolae Doroftei

Prezentăm, astăzi, o partidă pe care am descoperit- o recent.
Jucată într-o epocă în care gândirea originală în şah era preponderentă, dezvoltarea teorei fi ind încă precară, ea are farmecul unei vechi bijuterii de familie, a cărei strălucire nu este afectată de patina timpului.
Cu albul, unul din cei mai buni jucători ai Europei acelor vremuri, Daniel Harrwitz (foto), iar cu negrul, un campion în devenire, care debutează cu acest prilej în arena internaţională, Adolf Anderssen, la acea vreme încă amator.

Harrwitz, Daniel - Anderssen, Adolf [C33]
Breslau (astazi Wrocław), 1848

1.e4 e5 2.f4 Gambitul regelui, o deschidere la fel de populară la mijlocul secolului XIX, precum este în zilele noastre Apărarea siciliană. 2...exf4 3.Nc4 Dh4+!? Această continuare, considerată astăzi ca mai slabă, îl obligă pe alb să renunţe la rocadă. Dezavantajul ei constă în faptul că fi gurile albe se vor dezvolta cu tempo. Mai sigură este considerată continuarea 3...Cf6, de exemplu 4.Cc3 Cc6 5.Cf3 Nb4 6.0–0 0–0 7.e5 d5 8.Nb3 Cg4 9.d4 Nxc3 10.bxc3 Ce3 11.Nxe3 fxe3 12.Dd3 Ca5 13.Tae1 c6 14.a4 Ne6 cu poziţie aproximativ egală, Spassky, B (2549) - Korcinoi, V (2673) / St. Petersburg 1999. 4.Rf1 Nc5? Cu ameninţarea copilărească 5...Df2 mat, însă albul poate acum să câştige un tempo important. Continuarea lui Kieseritzky 4...b5!?, aleasă de fostul campion mondial Kasparov împotriva lui Short, s-a dovedit neinspirată, jucătorul englez reuşind să câştige rapid: 5.Nxb5 Cf6 6.Cf3 Dh6 7.Cc3 g5 8.d4 Nb7 9.h4 Tg8 10.Rg1 gxh4 11.Txh4 Dg6 12.De2 Cxe4 13.Txf4 f5 14.Ch4 Dg3 15.Cxe4 1–0 Short, N (2655) - Kasparov, G (2805)/ London 1993; Continuarea obişnuită este 4...g5, care „permite” albului o combinaţie perdantă: 5.Cf3 Dh5 6.Nxf7+?? Dxf7 (La 6...Rxf7?? urmează 7.Ce5+ Rf6 8.Dxh5+-) 7.Ce5 (Sau 7.Cxg5 Dg6– +) 7...Dg7 8.Dh5+ Re7! cu câştig. 5.d4! Tempoul important de care vorbeam. Sigur că albul nu putea intra în cursa ieftină 5.Cf3?? Df2# 5...Nb6 6.Cf3! De7 7.Cc3! Albul s-a dezvoltat rapid şi acest lucru va favoriza declanşarea timpurie a atacului. 7...Cf6?? Andersen este de nerecunoscut în această partidă! O altă pierdere de tempo, după care albul lansează un atac devastator. Recomandabil pentru negru era 7...d6 şi deşi după 8.Cd5 Dd8 (Rău este 8...Dxe4 din cauza 9.Cg5 Df5 (Sau 9...Dxd4 10.Cxc7+!) 10.De2+ Rf8 11.Cxf7 Dxf7 12.Cxb6) 9.Nxf4, avantajul albului este evident, negrul ar fi putut opune o rezistenţă îndelungată. 8.e5! Ch5 9.Cd5! Piesele albe vin ca un tăvălug asupra poziţiei negrului. 9...Dd8 10.g4!! O mutare extem de puternică. Pentru a nu pierde o fi gură negrul este obligat să continue ca în partidă. 10...fxg3 11.Ng5! Loviturile se succed una după alta! 11...f6 12.exf6 gxf6 Sau 12...Cxf6 13.De2+! Rf8 14.Cxf6! gxf6 15.Nh6#! (Vezi diagrama) 13.Ce5!! Harrwitz se dovedeşte extrem de inspirat în alimentarea atacului. 13...0–0 Negrul face rocada, dar intră direct în „tornadă”! Acceptarea sacrifi - ciului de nebun după 13...fxg5 ar fi dus la mat: 14.Dxh5+ Rf8 15.Df7#. Cât de puternic este atacul albului o demonstrează încercarea de apărare 13...Cg7 respinsă prin maturi spectaculoase: 14.Cxf6+ Rf8 (Sau 14...Re7 15.Ch5+ Rd6 16.Cf7+ Rc6 17.Df3+ d5 18.Ce5+ Rd6 19.Dxd5#) 15.Cxh7+ Txh7 16.Df3+ Cf5 17.Dxf5+ Re8 18.Dg6+ Tf7+ 19.Dxf7#. 14.Dxh5!! Din nou Harrwitz este la înălţime, nemulţumindu-se cu avantajul material care putea fi obţinut imediat cu 14.Cxb6+ Rg7 15.Nh6+ (Greşit este 15.Cxa8? din cauza 15... fxe5+ 16.Re1 Dxg5 şi negrul câştigă) 15...Rh8 16.Dxh5 fxe5+ 17.Nxf8 Dxf8+ 18.Re2. 14...fxg5+ Frumos câştigă albul şi după 14...fxe5+ la care urmează 15.Cf6+! Rg7 16.Dxh7#. Încercarea de a pune regele la adăpost prin 14...Rh8, eşuează după 15.Cg6+! Rg7 (La 15...Rg8 urmează 16.Cde7+! Rg7 17.Cf5#) 16.Dh6+! Rf7 (Sau 16... Rg8 17.Cxf6#) 17.Cxc7+! d5 18.Dxh7#. Oricum apărări nu mai există, măcar un şah de răzbunare... 15.Cf6+ ... respins prin acest şah dublu prin descoperire. 15...Rg7 Sau 15...Rh8 16.Dxh7# 16.Dxh7+ Rxf6 17.Cg4# 1–0

Categorie: