Bilbor - amfiteatru al ideilor şi trăirilor afective alese

Cronica Colocviilor Naţionale „Octavian C. Tăslăuanu”, Ediţia a X-a

De mai mulţi ani, manifestările cultural-ştiinţifice din Covasna şi Harghita - sesiunile naţionale, simpozioanele, colocviile - îşi deschid „stagiunile” la începutul lunii februarie a fiecărui an în localitatea Bilbor - „satul frumos ca-n poveşti, aninat pe crestele Carpaţilor” - prin organizarea Colocviilor Naţionale „O.C. Tăslăuanu pe coordonatele timpului”, manifestare ştiinţifică dedicată a scoate la lumina viaţa şi activitatea ilustrei personalităţi bilborene, Octavian Codru Tăslăuanu, publicist, scriitor şi om politic de marcă al societăţii româneşti al primei jumătăţi a secolului XX. Manifestarea, iniţiată, în anul 2005, de cadrele didactice de la şcoala din localitate, coordonate de Cercul ASTRA Bilbor, a evoluat spectaculos la rangul de manifestare naţională, bucurându-se, de-a lungul celor 12 ani, de sprijinul acordat de oficialităţile locale, de preşedintele Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita şi de colaborarea unor oameni de ştiinţă din întreaga Ţară. Ajunsă la cea de-a X-a ediţie, manifestarea s-a bucurat de susţinerea Primăriei Bilbor, primarul Ilie Trif implicându-se total în toate momentele desfăşurării colocviilor, Centrului Cultural Topliţa, Fundaţiei „Miron Cristea” Topliţa, Asociaţiei „Filantropia” Bilbor, Cercului ASTRA „Luceafărul” Bilbor şi Parohiei Ortodoxă Bilbor, precum şi de colaborarea unor cercetători ai „firului vieţii şi al operei lui Octavian C. Tăslăuanu” veniţi alături de cei din Bilbor, de la Bucureşti, Ploieşti, Bacău, Târgu-Mureş, Sfântu-Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Gherla şi Topliţa. Ca de fiecare dată, oaspeţii au fost primiţi cu „pâine şi sare”, dar mai cu seamă cu căldura sufletească specifică bilborenilor, exprimată de reprezentaţii lor - primarul Ilie Trif, prof. Ilie Şandru, părintele protopop Dumitru Apostol, prof. Vasile D. Stan. În cuvântul său, de deschidere a lucrărilor colocviilor, edilul localităţii, Ilie Trif, a urat oaspeţilor: „Bine aţi revenit, sau aţi venit, pentru cei care vă aflaţi prima dată la Bilbor! Mă bucur mult că şi de data aceasta aţi răspuns la invitaţia pe care v-am adresat-o de a reveni la Bilbor, aici la 1000 de metri altitudine, în mijlocul munţilor, pentru a ne reîntâlni şi pentru a evoca personalitatea celui care este cel mai ilustru fiu al comunei noastre. [...] Prin ceea ce a făcut Tăslăuanu la „Luceafărul”, la „Transilvania”, la ASTRA, ca deputat şi senator, ca ministru, ca patriot şi ostaş, atunci când Armata Română nu avea alte alternative decât „trebuie să murim sau să învingem!”, Octavian Codru Tăslăuanu merită recunoştinţa noastră şi a generaţiilor de români care au trăit, trăiesc şi vor trăi în România de după 1918. [...] Vreau să închei prin cuvintele scrise de el în urmă cu aproape un veac, dar care, din păcate, sunt la fel de actuale ca şi atunci când au fost scrise: România a fost creată ca un stat de drept, în care legile nu pot fi înlocuite cu hatâruri şi abuzuri”. Vă doresc, în continuare, o şedere plăcută la Bilbor şi o activitate rodnică!”.
Lucrările Colocviilor Naţionale de la Bilbor, desfăşurate pe parcursul zilelor de 3-5 februarie, au cuprins trei acţiuni principale: lansări şi prezentări de carte editată în cursul anului precedent sau referitoare la O.C. Tăslăuanu; expunerea studiilor şi comunicărilor privitoare la aspecte, în majoritate cu caracter de noutate, din viaţa şi activitatea personajului central şi respectiv, ceremonialul de comemorare a fiului satului în prezenţa Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei. Privind apariţiile editoriale referitoare la O.C. Tăslăuanu, am remarcat: reeditarea cărţii Satul meu - amintiri din copilărie şi din tinereţe (Spovedanii), închinată de O.C. Tăslăuanu „Fetiţei mele Dafina […] spre îndrumare şi învăţătură”, ediţie îngrijită de Vasile D. Stan şi Marioara Angeica Stan, tipărită la F&F Internaţional SRL Gheorgheni, 2016, prezentată de prof. Vasile D. Stan; lucrarea 1918. Clauza de conştiinţă - Octavian C. Tăslăuanu, Jurnale inedite şi scrisori 1903-1937, cu un studiu introductiv şi note de Al. Gavrilescu şi selectarea şi cronologia documentelor de Oana Dimitriu, tipărită la Editura Semne, Bucureşti, 2016, prezentată de prof. Ilie Şandru, care a ţinut să sublinieze consistentul aport la elaborarea lucrării al istoricului militar col. Dumitru Stavarache, din Bucureşti, prezent de nenumărate ori la colocviile de la Bilbor. Tot în domeniul scrierilor despre O.C. Tăslăuanu se încadrează şi revista Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Octavian Codru Tăslăuanu”, Ediţia a IX-a - 2016, elaborată de colectivul de redacţie format din Mărioara Angelica Stan şi Vasile D. Stan, editată de Şcoala Gimnazială „Octavian Codru Tăslăuanu” Bilbor, apărută cu sprijinul Cercului ASTRA „Luceafărul” Bilbor, tipărită la F&F Internaţional SRL Gheorgheni, 2016, în care apar opt dintre comunicările ştiinţifice susţinute la sesiunea din anul precedent. În încheierea prezentării revistei, prof. Vasile D. Stan a mărturisit preocuparea domniei sale de a strânge într-un singur volum toate comunicările susţinute la cele zece ediţii de până în prezent. În prima zi a colocviilor au mai fost prezentate cărţile: George Sbârcea sau armonia pe note, volum îngrijit de Viorica Macrina Lazăr, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016; Episcopul Justinian Teculescu apărător al spiritualităţii româneşti. Istorie şi actualitate, volum îngrijit de Florentina Teacă, Editura Eurocarpatic, Sfântu-Gheorghe, 2016; Academicianul Horia Colan la 90 de ani: o sărbătoare a lumii academice clujene, ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Vasile Lechinţan, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016; Topliţa Română în presa scrisă în perioada ceauşistă (1965-1989), de Octavian Dorel Bucur şi Mariana Carmen Bucur, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016; Mărturii ale continuităţii româneşti în Carpaţii de Curbură. Voineştii Covasnei în imagini şi cuvinte, de Forentina Teacă, Editura Eurocarpatica, 2016; Dincolo de cuvinte. Meditaţii, de Ioan Tămaş Delavâlcele, Editura Eurocarpatica, 2016; Ritmuri solare şi Teatrum in fabulla, de Mona Maria Stoica, Editura Eurocarpatica, 2016; Cum se naşte o experienţă nouă. De la teorie la practică - volum în limba esperanto, de Mihai Trifoi, Editura Eurocarpatica, 2016; Contribuţii documentare privind istoria românilor transilvăneni, de Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016; Tradiţie, Cultură şi Spiritualitate la Deda şi împrejurimi, vol. III, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2016; Urmându-le Lor (eseuri), de Valentin Marica, Editura Cezara, Târgu-Mureş, 2016; Iluzia oglinzilor (publicistică), de Valenti Marica, Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2016; Spioni, spioane şi dandanale în România neutră (1914-1916), de Alin Spânu, Editura Militară, Bucureşti, 2016.
La cei 141 de ani de la naşterea publicistului, scriitorului şi omului politic Octavian C. Tăslăuanu, cercetătorii faptelor şi scrierilor sale au adus, prin comunicările domniilor lor, susţinute sau transmise, noi informaţii despre familia sa, argumente despre frumuseţea locurilor copilăriei sale, fapte şi interpretări inedite ale vieţii şi operei sale. Nominalizând titlurile acestor comunicări, cititorul poate discerne varietatea şi bogăţii informaţiei, care şi de această dată, va contribui cu noi elemente la sublinierea şi conturarea personalităţii ilustrului bilborean: Familia Tăslăuanilor în viziunea lui Octavian C. Tăslăuanu, din „Spovedanii” (comunicare susţinută de dr. Traian Chindea, Miercurea-Ciuc); Părintele Ioan Tăslăuanu în documentele vremii (dr. Liviu Boar, Târgu-Mureş); Frumuseţile Bilborului oglindite în scrierile lui Octavian C. Tăslăuanu şi Ilie Şandru (dr. Ştefan Vodă, Constanţa); Câteva gânduri despre Bilbor (Pr. Ioan Morar, Gherla); Aspecte privind discriminarea populaţiei locale prin introducerea cărţilor funciare pe Valea Mureşului şi în Călimani, în secolul al XIX-lea (dr. Ioan Sabău-Pop, Târgu-Mureş); Astristul Octavian C. Tăslăuanu şi problema naţională (prof. Traian T. Cepoiu, Ploieşti); Reîntoarcere la vremile „Luceafărului”. Octavian C. Tăslăuanu despre Octavian Goga (dr. Nicolae Bucur, Miercurea-Ciuc); Octavian C. Tăslăuanu despre relaţiile dintre români şi unguri (prof. Vasile Gotea, Topliţa); Octavian C. Tăslăuanu, autorul primului volum de proză inspirat din Primul Război Mondial (prof. Ilie Şandru, Topliţa); Premiul Adamachi şi Octavian C. Tăslăuanu - şedinţa Academiei României din 8/21 ian. 1916 (dr. Daniel Nicolae, dr. Teodora Giurgiu, Bucureşti); Rolul scrierilor memorialistice ale lui Octavian C. Tăslăuanu în orientarea opiniei publice româneşti privind intrarea României în Războiul de (Re)întregire Naţională, în concepţia istoricului clujean Liviu Maior (prof. Vasile Stancu, Sfântu-Gheorghe); Odiseea locotenentului Octavian C. Tăslăuanu în campania anului 1916 (dr. Alin Spânu, Bucureşti); Protestele întemeietorilor României Mari împotriva cedării către Uniunea Sovietică a teritoriilor româneşti Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, semnat de Octavian C. Tăslăuanu împreună cu alţi 25 de oameni politici şi de cultură, la 2 iulie 1940 (dr. Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe); Autenticitate şi pitoresc în memorialistica lui Octavian C. Tăslăuanu (dr. Valentin Marica, Târgu-Mureş); Octavian C. Tăslăuanu în memorialistica lui Vasile Netea (dr. Florin Bengean, Reghin); Octavian C. Tăslăuanu - Cronici şi articole publicate în revista „Luceafărul” (prof. Mărioara Angelica Stan, Bilbor); Octavian C. Tăslăuanu în critica literară (drd. Mihaela Ilişan, Topliţa); Cartea veche românească în sud-estul Transilvaniei (prof. Vilică Munteanu, Bacău).
Cea de-a doua zi a manifestării s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare. Au fost acordate cercetătorilor şi oamenilor de cultură, participanţi la mai multe ediţii ale Colocviilor Naţionale de la Bilbor, Diplome de Excelenţă pentru contribuţia deosebită adusă la cunoaşterea şi promovarea vieţii şi activităţii omului de cultură, scriitorului şi publicistului O.C. Tăslăuanu, în cadrul celor 10 ediţii ale colocviilor „O. C. Tăslăuanu pe coordonatele timpului” şi s-a ridicat un pahar de vin în cinstea premiaţilor şi organizatorilor.
Cea de-a treia zi a debutat, în prezenţa PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, şi a unui număr mare de credincioşi ai satului, cu Sfânta Liturghie, după care prof. Vasile D. Stan a prezentat noua ediţie a cărţii lui Octavian Codru Tăslăuanu Satul meu - amintiri din copilărie şi din tinereţe. În final, s-a oficiat slujba de pomenire la bustul ilustrului înaintaş bilborean, ridicat întru amintirea, cinstirea şi recunoştinţa sa în curtea bisericii şi s-au depus coroane din partea Consiliului Local şi al Primăriei comunei Bilbor.
La sfârşitul acestei cronici, permiteţi-mi să închei cu excelentele impresii ale scriitorului Valentin Marica, care reflectă, cu obiectivitate, atmosfera colocviilor de la Bilbor: „Am fost la Bilbor într-un amfiteatru al ideilor şi trăirilor afective alese, dovedind că cei care au, în numele înainte-mergătorilor, voinţă, bun-simţ şi frică de Dumnezeu, cei care ştiu că istoria e povestea felului în care omul ia lucrurile în propriile mâini, au şi cale spre înmulţirea binelui spiritual, spre ceea ce Octavian Codru Tăslăuanu dorea timpului viitor, inteligenţă şi energie, nu vrajbă şi nesocotinţă. Cu inteligenţă şi energie, cercetători, cadre didactice, specialişti ai arhivelor naţionale, scriitori, jurnalişti […] au făcut ca ideea de demult a scriitorului Ilie Şandru, acea de a-l face cunoscut pe Octavian Codru Tăslăuanu prin leagănul natal, Bilborul, să meargă înspre un nesfârşit al ei”.

Categorie: