Bilunarul „Europai-Ido” (Covasna), nr. 6, martie 2013; Titlu: Este vremea cuvântului! A venit timpul!

După cum se pare, cazul drapelului secuiesc a tulburat apele politice liniştite, iar pentru o scurtă perioadă de timp, cazul simbolurilor secuieşti şi al simbolului Pământului Secuiesc a devenit obiectul dezbaterilor publice. Nu noi şi nu politicienii noştri au transformat această temă în obiectul unor dezbateri publice şi într-o problemă interstatală. Înainte de toate, Bucureştii şi puterea - şi mai incapabilă decât cea anterioară - sunt cele care au avut, au şi vor avea probabil nevoie de asta şi în viitorul apropiat! Într-un cuvânt, noi am ieşit favorabil din această campanie organizată împotriva noastră.
Nu din cauza faptului că reprezentanţii noştri ar fi spus, în mod deschis şi cu hotărâre, că în Transilvania un popor care trăieşte pe pământul său natal se autoadministrează de peste o mie de ani. Propriile sale legi, constituţia sa scrisă acum peste 500 de ani şi cultura sa străveche au făcut ca acest popor să îşi apere timp de o mie de ani pământul său natal şi să-şi apere libertatea primită de la Dumnezeu, chiar şi cu preţul drepturilor sau al vieţii. Tocmai din această cauză poporul este ataşat de tradiţiile sale, cultura sa şi simbolurile sale strămoşeşti!
Întreaga ţară, întreaga lume le-a acordat atenţie simbolurilor noastre, şi în sfârşit a luat cuvântul şi Budapesta şi a spus că ţaramamă are obligaţia să susţină acele lucruri pe care le doreşte comunitatea maghiară din România. Acum am auzit pentru prima oară acest lucru din partea ambasadorului Ungariei la Bucureşti, din partea ministerului ungar de externe. Am auzit pentru prima oară acest lucru din partea unei personalităţi secuieşti, din partea unui politician, în presa de limbă română, că dorim autonomia teritorială! Aceasta este tot ceea ce am câştigat. Ne aflăm în pragul revizuirii constituţiei şi al regionalizării. Este indiferent că vom fi asimilaţi prin menţinerea actualelor judeţe sau prin divizarea lor, într-o unitate administrativă majoritar românească. Ambele variante vor avea ca rezultat ceangăizarea comunităţii secuieşti şi diasporizarea Pământului Secuiesc.
Mitingul anunţat la Târgu-Mureş (marea adunare a secuilor?), de Ziua Eroilor Martiri Secui, ar putea fi prima staţie a luptei de apărare. Ar fi fost momentul (spun ar fi fost, deoarece CRU-ul UDMR-ului s-a delimitat de participare!) creării unei unităţi de acţiune asemănătoare celei create de partide şi de biserici în campania dinaintea referendumului din 2011. De această dată, solidaritatea ar fi fost necesară în vederea validării dreptului poporului secuiesc la autodeterminare!
În această atmosferă plină de manifestări naţionaliste generate în mod artificial, este firesc să crească miza mitingului autonomist anunţat pentru ziua de 10 martie, de Consiliul Secuiesc din Scaunul Mureş.
Ne pregătim mulţi pentru mitingul autonomist. În momentul de faţă pare cert că marea adunare poate fi organizată fără UDMR, mai mult decât atât, în pofida acesteia. Nu ştim care este stadiul negocierilor şi al pregătirii documentelor. Nu ştim nici ce mesaj şi ce conţinut ideatic vor acorda organizatorii acestei acţiuni.
Putem afirma însă că fie cu UDMR, fie fără ea, poporul secuiesc trebuie să pornească pe calea autodeterminării. Pentru comunitatea secuiască nu există altă cale, dacă nu dorim să fim renegaţi de nepoţii noştri. Nu avem nevoie de anul, anii autonomiei, ci avem nevoie de adevărata autonomie teritorială, de libertatea autodeterminării reale a poporului secuiesc. Ne-am săturat de demagogie!
A SOSIT MOMENTUL, dacă nu vrem ca satele noastre să devină terenuri favorite de cercetare pentru etnografii străini.
Realităţile socio-politice nu pot fi ignorate! Pentru noi, secuii, realitatea cea mai importantă este că intenţia puterii româneşti este soluţionarea definitivă a problemei secuieşti.
Puterea consideră că a sosit momentul şi perioada propice ca prin intermediul consolidării propriei sale situaţii, să găsească o soluţie definitivă pentru problema secuiască care pare că devine din ce în ce mai incomodă. Posibilitatea şi cadrul pentru acest lucru sunt oferite de revizuirea constituţiei şi de reorganizarea administrativă a ţării. Nu este de neglijat faptul că pentru realizarea acestui lucru poate conta pe sprijinul eficient al Uniunii Europene şi pe asistarea tacită din partea UDMR. Pentru înfăptuirea proiectului său există chiar şi două scenarii: desfiinţarea judeţelor şi includerea Pământului Secuiesc într-o nouă unitate administrativă, prin fărâmiţarea lui.
A doua strategie se clădeşte pe dreptul popoarelor la autodeterminare.
Prin intermediul voinţei întregii societăţi, conştientă de dreptul nostru la autodeterminare, noi, poporul secuiesc, putem stabili scopurile ce trebuie atinse corespunzător noii situaţii şi soluţiile care pot fi acceptate.
În baza tradiţiilor noastre istorice şi în baza practicii noastre există un singur forum, iar deciziile acestuia sunt obligatorii pentru fiecare membru al poporului secui. Strămoşii noştri au convocat această şedinţă de fiecare dată când a fost necesară adoptarea unor decizii importante care influenţează viaţa poporului secui. În momentul de faţă ne aflăm în această situaţie şi indiferent de posibilitatea oferită de putere, posibilitate pe care ne-o vor acorda cei de la putere, acest lucru va însemna renunţarea la viitorul comunitar al poporului secui şi la transformarea Pământului Secuiesc în diasporă!
Marea adunare secuiască, convocată pentru data de 10 martie, Ziua Eroilor Martiri Secui, trebuie să reprezinte demararea acestui proces.
Trebuie spus că poporul secui:
- Există şi în momentul de faţă, este indigen pe pământul său natal şi este o comunitate care acţionează şi care dispune de dreptul la autodeterminare. Poporul doreşte să-şi fructifice dreptul la autodeterminare şi doreşte să-şi decidă liber soarta şi viitorul. Manifestă ataşament faţă de tradiţiile sale străvechi şi nu este dispus să aleagă drumul asimilării sau al desfiinţării.
Viaţa sa de viitor şi-o poate imagina doar pe un Pământ Secuiesc autonom, recunoscut ca regiune de dezvoltare. Insistă asupra acestui lucru şi va lupta cu toate instrumentele pentru înfăptuirea acestuia. Parlamentul şi Guvernul României trebuie să ofere garanţii constituţionale în acest sens.
Marea Adunare să îi autorizeze pe organizatori sau organizaţiile desemnate (cine ar fi acestea?) să aranjeze convocarea Adunării Naţionale Secuieşti pentru trimestrul IV al anului 2013.
Ziua Eroilor Martiri Secui poate deveni Ziua Libertăţii Secuieşti atunci când vom înfăptui libertatea secuiască, lucrul pentru care ei şi-au dat viaţa. Să-i jurăm credinţă acestui lucru la Târgu-Mureş!
Ciumani / 24.02.2013
Borsos Geza Jozsef, vicepreşedintele Consiliului Naţional Secuiesc