BOGATUL NEMILOSTIV

Mântuitorul Iisus Hristos, Împăratul tuturor,
Rostea învăţături sfinte, sub chipul parabolelor.
Trăia într-un fastuos palat un bogat nemilostiv,
Ce se îmbrăca permanent în porfiră şi vison.

Petrecea adeseori cu numeroşi prieteni avuţi,
Trecând cu inima de piatră pe lângă cei năpăstuiţi.
În faţa porţilor sale vieţuia săracul Lazăr,
Bolnav şi lipsit de hrană, chinuindu-se amarnic.

Murind sărmanul obidit, trecând în lumea veşniciei,
De îngeri a fost însoţit, în Rai, locul fericirii.
Plecând din viaţa trecătoare, în cea fără de sfârşit,
În iad, în iezerul de foc, bogatul a fost osândit.

La judecata din urmă, Iisus Dreptul Judecător,
Va răsplăti pe fiecare cu măsura faptelor.
Să fim buni şi milostivi spre binele semenilor,
Iubind mereu pe Dumnezeu şi slujind oamenilor.