Către, D-l. Ilea Alexandru

Ne scrieţi, vă publicăm:

Judeţul Sibiu
Primăria comunei Răşinari
Nr. 5426 din 08.10.2015

Către,
D-l. Ilea Alexandru

Constanţa, strada Tulcea,

Urmare a scrisorii dumneavoastră înregistrată sub nr. de mai sus (publicată în „Condeiul ardelean” nr. 297 (332), din perioada 16-29 octombrie 2015, pag. 11 - n.r.) prin care ne semnalaţi bogăţia de personalităţi răşinărene, vă comunicăm următoarele:
Cunoaştem faptul că în localitatea noastră s-au născut şi au trăit multe personalităţi pe care avem datoria să le omagiem.
La nivelul Primăriei Comunei Răşinari se derulează anual Colocviile Octavian Goga şi Emil Cioran, care sunt organizate împreună cu alte instituţii de prestigiu din Sibiu.
În Răşinari, în faţa căminului cultural sunt busturi ale lui Cioran şi Goga, precum şi în faţa casei în care s-a născut filozoful Emil Cioran a fost ridicată o statuie, iar în faţa şcolii O. Goga este amplasat bustul poetului.
Şcolile gimnaziale din Răşinari au fost primit denumirile poetului O. Goga şi Sava Popovici Barcianu.
În prezent avem în lucru un proiect împreună cu o asociaţie culturală referitor la editarea unei Enciclopedii care să cuprindă personalităţile culturale răşinărene.
S-au editat mai multe lucrări, pliante şi broşuri precum Repere monografice pentru încurajarea turismului, lucrare pe care v-o trimitem şi dumneavoastră.
Primăria Comunei Răşinari a omagiat fiii săi iluştri prin atribuirea de nume străzilor din localitate precum O. Goga, E. Cioran, Sava Popovici Barcianu, Andrei Şaguna, Ilarie Mitrea, Gral. Ilcusiu etc.
De asemenea, referitor la tradiţiile populare din Răşinari, rămase de la Corneliu Dragoman - scriitor şi dramaturg, am încercat să reedităm proiectul pentru nunta ciobănească, care nu a fost aprobat, dar pe care ne dorim să îl punem din nou în scenă.
În luna octombrie 2009 am evocat personalitatea ilustrului cercetător Ilarie Mitrea împreună cu ambasadele Indoneziei şi Mexicului. O parte a colecţiei de animale şi plante colectate în Insulele Sulawesi care au fost donate Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti a fost expusă la Muzeul de Etnografie Universală FRANZ BINDER din Sibiu.
Referitor la cea de-a doua scrisoare, vă mulţumim pentru interesul acordat comunei Răşinari şi personalităţilor sale şi aşteptăm şi alte opinii din partea dumneavoastră.

Primar,
Bogdan Bucur

Categorie: