CINSTIREA SFINTELOR ICOANE

Biblia neştiutorilor de carte, lumina vieţii viitoare,
Sunt minunatele icoane, ferestre spre eternitate.
Teologia în imagini şi taina cea strălucitoare,
Are putere harică, inestimabilă valoare.

Genunchii îndoindu-mi, înalţ spre cer privirea,
Iar gândurile tulburi îndată se destramă,
Doar firave dorinţe se pierd adânc în noapte
Şi Domnului durerea o spun fără de teamă.

Când la sfârşitul zilei, vom săruta duios,
Sfinţitele icoane şi lemnul Sfintei Cruci,
Ne va părea o clipă că ne-a privit Hristos,
Cu-a Sa căldură sacră şi dragoste de oameni.

Categorie: