„Claviaturi”, revista fără frontiere

Lansarea revistei trimestriale de poezie „Claviaturi”, Serie Nouă, nr. 4 (20), decembrie 2017, la ceas aniversar:

Deschiderea spectacolului de prezentare-lansare a numărului aniversar al revistei braşovene „Claviaturi” - serie nouă, fiind cea de-a XX-a „carte de poezie” şi împlinind cinci ani de la apariţia primului număr, a debutat prin cuvântul de mare sensibilitate a redactorului-şef, George Echim. Poetul a adus mulţumiri din suflet şi a felicitat asistenţa „pentru faptul că reuşim să scriem şi publicăm revista, pentru stăruinţa de care aţi dat şi daţi dovadă pentru ca întâlnirile noastre să aibă loc în condiţiile trepidante ale vieţii cotidiene în care am ajuns în situaţia de a nu ne mai ajunge timpul. Întâlnirile noastre sub forma spectacolului de prezentare a poeziilor publicate în revistă au devenit un lucru foarte plăcut şi măcar prin aceasta facem dovada unei treceri rodnice pe pământ, indiferent de vârsta la care suntem fiecare. În urmă cu cinci ani, la provocarea profesorului Constantin Bihara, primul redactor-şef şi iniţiatorul revistei, am demarat punerea pe roate a Seriei Noi. Ea a fost fondată, pentru cei care nu cunosc şi sunt pentru prima dată la întâlnirile noastre, de poetul-jurist Vanea Gherghinescu, în anul 1941, şi a avut o durată scurtă de existenţă, doi ani. Când am pornit-o, nu ştiam câtă viaţă va avea. Ne-am dobândit în timp încrederea că ea va fi viabilă, că vom merge cu ea înainte şi ea cu noi. Această încredere a venit din aproape în aproape, astfel încât astăzi cred că noi toţi ne putem exprima bucuria de a fi împlinit cinci ani de apariţie… Suntem împreună nu numai de la apariţia revistei, ci suntem împreună, parcă aş zice, dintotdeauna, şi am convingerea că sentimentele care s-au sădit în sufletele noastre sunt de aşa natură încât ne fac să ne simţim aproape unii de alţii şi să împărtăşim împreună sentimentul bucuriei, justificat prin ceea ce am făcut. Întotdeauna am încercat, nu să ne lăudăm, ci să relevăm ceea ce am făcut, respectiv ceea ce am realizat cu această revistă, ea nefiind altceva decât rezultatul unui demers stăruitor şi de bună cuviinţă, de bucurie şi satisfacţie de a face ceva bun pentru suflet. În articolele scrise de-a lungul celor cinci ani, publicate în revistă, în bilunarul de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean” sau alte publicaţii, am făcut prezentarea revistei remarcând pragurile pe care aceasta le-a trecut. Un an, doi, revista cu numărul 10, depăşirea duratei Seriei Vechi, iar prin cuvântul meu de astăzi vreau să subliniez trecerea unui nou prag - al revistei cu numărul 20 sau cinci ani de apariţie neîntreruptă.
La acest nou prag, ţin să evidenţiez revista Claviaturi, Serie Nouă, ca fiind „revista fără frontiere”, deoarece, prin colaboratorii pe care îi are, a depăşit limitele şi frontierele geografice braşovene. Astfel, în paginile sale, au fost şi sunt publicaţi poeţi, eseişti, critici literari, traducători din diferite zone şi localităţi ale Ţării noastre, precum Braşov, Sfântu-Gheorghe, Covasna, Miercurea-Ciuc, Iaşi, Bistriţa, Năsăud, Oradea, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Reghin, Sibiu, Alba-Iulia, Arad, Râmnicu-Vâlcea, Buzău, Bucureşti, Blaj, Făgăraş, Întorsura-Buzăului, Codlea, Târgu-Secuiesc, Izvoarele-Prahova, Holbav-Braşov, Sinaia şi multe altele, devenind astfel o revistă de poezie de interes naţional. Şi nu numai, pentru că în paginile sale au apărut creaţii ale unor autori de pe cinci continente, reprezentând 25 de ţări: Grecia, Cipru, Malta, Anglia, SUA, Canada, Germania, China, Rusia, Brazilia, Italia, Franţa, Polonia, Republica Dominicană, Australia, Serbia, Spania, Mongolia, India, Cuba, Liban, Columbia, Chile, Porto Rico, Albania, devenind astfel şi revistă de interes internaţional. Aici este foarte important să amintesc faptul că dacă a devenit o revistă de interes internaţional, aceasta se datorează, în totalitate pot spune, doamnei Nadia Cella-Pop şi domnului Dragoş Barbu care au făcut traducerile (franceză şi engleză - n.n.) şi demersurile necesare pentru colaborarea cu poeţi şi scriitori de peste hotare, cu care au relaţii de prietenie directe. În privinţa relaţiilor cu poeţii de limbă spaniolă un merit deosebit îl are poetul şi traducătorul sibian Ioan Friciu. Datorită activităţilor desfăşurate de aceşti poeţi şi talentaţi traducători, Comitetul Director Internaţional al Centrului Internaţional de Traducere şi Cercetare a Poeziei din Chongqing (China) a conferit revistei noastre şi poetului George Echim, din România, Diploma de CEA MAI BUNĂ REVISTĂ INTERNAŢIONALĂ DE POEZIE APĂRUTĂ ÎN ANUL 2014.
Din altă perspectivă, sintagma „revistă fără frontiere” are acoperire şi prin aceea că în paginile sale sunt publicate creaţii ale poeţilor indiferent de apartenenţa sau neapartenenţa la unele sau altele din formele de organizare socio-profesională scriitoricească (Uniunea Scriitorilor din România sau Liga Scriitorilor din România - n.n.), astfel fiind depăşite şi frontierele administrative”.
În finalul cuvântului său, redactorul-şef al „revistei fără frontiere”, George Echim, a mai ţinut să salute venirea în mijlocul claviaturiştilor a unor noi creatori, precum Corina Ligia Pătraşcu şi a poetului Codruţ Radi, din Sinaia, autor a opt volume de versuri, demonstrând odată în plus, dacă mai era nevoie, de practicarea politicii „porţilor deschise” de către revista „Claviaturi”. A urmat spectacolul lansării, care a cuprins poetul omagiat, de această dată „doamna nobilă a poeziei” Rodica Ghinea şi apoi recitalul de poezie al poeţilor prezenţi.
Recentul număr al revistei „Claviaturi”, nr. 4 (20), decembrie 2017, cuprinde 100 de creaţii poetice, 11 creaţii în proză (cronică literară, opinii, referinţe critice, consemnări, semnale) şi 20 imagini (8 grafică şi 12 fotografii). În numărul actual, semnează 48 de autori din rândul cărora 42 fac parte din rândul autohtonilor şi 6 de peste hotare. Din totalul creatorilor, 39 scriu poezie, 6 poezie şi proză (Mircea Doreanu, George Echim, Rodica Ghinea, Mircea Dorin Istrate, Constantin Mănuţă, Mariana Popa), unul poezie, proză şi grafică (Gheorghe Oprea Holbavianu) şi doi proză. Au debutat în paginile acestui număr al „Claviaturilor” 7 poeţi: Carmen Tania Grigore, Aurelia Panait, Corina Ligia Pătraşcu, Codruţ Radi, Neal Wilgus (SUA), Agron Shele (Albania) şi Feruccio Brugnaro (Italia).
Cele 20 de numere ale revistei „Claviaturi” formează o carte cu 3.232 pagini, în care îşi găsesc locul 2.121 de creaţii din care 1.821 de poezii şi 300 articole - introduceri, recenzii, cronici literare, consemnări, opinii, biografii de autori, semnale, încrustaţii, referinţe critice, texte speciale, In memoriam, semnale. Această carte, groasă de 20 cm, este ilustrată de 296 de imagini constând din grafică şi fotografii. Autorii ei sunt 241 de poeţi, scriitori şi graficieni, din care 184 din Ţară şi 57 de peste hotarele României, din 25 de state ale lumii. Pentru elaborarea acestei mari cărţi de literatură, pentru premiile obţinute de autorii ei, colective sau individuale, pentru munca inteligentă şi profesionistă desfăşurată de Colegiul de Redacţie format din: George G. Echim - redactor-şef; prof. dr. Elena Vieru - secretar de redacţie; Mircea Brenciu, Mircea Doreanu, Rodica Ghinea, Nadia-Cella Pop, Cristian Petru Vieru, Iulian Cătălui, Gheorghe Oprea Holbavianu - prezentare foto-grafică, prin intermediul bilunarului nostru de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean”, le aducem binemeritate felicitări şi un călduros „La Mulţi Ani!” spre binele şi înflorirea poeziei şi culturii româneşti!

Categorie: