Colecţia „Profesioniştii noştri” - Enciclopedie a personalităţilor româneşti contemporane

Colecţia „Profesioniștii noștri” a luat naştere în toamna anului 2010, când în sala de ședințe a Prefecturii județului Covasna, a fost lansat primul dintre volumele sale, dedicat cercetătoarei Ana Grama. La 11 ani de la inițiere, colecția „Profesioniștii noștri” a ajuns astăzi la cel de-al 31-lea volum (în medie, la patru luni şi jumătate a fost publicat un nou volum). Iar aceasta se datorează, în primul rând, muncii laborioase a iniţiatorilor, intemeietorilor și continuatorilor acesteia, cărora le adresăm laude și felicitări - dr. Ioan Lăcătușu, IPS Ioan Selejan și PS Andrei, cât şi, în egală măsură, instituţiilor pe care aceste personalități le-au condus sau le conduc - Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Editura „Eurocarpatica” din Sfântu-Gheorghe și Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei.
Iniţiatorii colecţiei au pornit de la: necesitatea de a evidenția și promova ideea de elite profesionale provenite din rândul românilor din Arcul Intracarpatic, cât şi din rândul acelora care și-au adus contribuția la studierea istoriei, culturii și civilizației românilor din inima Țării; necesitatea de a oferi modele demne de urmat pentru tineretul studios și, fapt nu lipsit de importanță, de a așeza pe treptele ierarhiei sociale care li se cuvin, potrivit statutului pe care l-au dobândit prin creația, munca perseverentă și faptele lor aceste personalități aflate în viață.Iniţiatorii au avut în vedere și faptul că „neînsemnate la vreme, în paginile unor lucrări, informațiile, faptele oamenilor devin amintiri; ele se depărtează, se decolorează, se împuținează; pe unele le uităm cu totul, din altele pierdem doar părți și puține sunt cele care ne rămân fixate mai bine în imagini vii, de culoare și de sunete”. Vorba dictonului latin: „Verba volant, scripta manent”.
Începând cu numărul dedicat omului de cultură Mihai Suciu,colecția „Profesioniștii noștri” a fost însumată și colecției „Centenarul Marii Uniri (1918-2018)”, al aceleași Edituri „Eurocarpatica” din Sfântu-Gheorghe. Astfel, numărul 21 al colecției „Profesioniștii noștri” devine și numărul 14 al mai tinerei și mai variatei colecții dedicate unității naționale, iar numărul 25, dedicat personalității col. (r) prof. univ. dr. Ion Giurcă, poartă numărul 45 în colecția Centenarului.
Cele 30 de volume apărute până în prezent (al 31-lea volum - Dumitru Preda - este în curs de tipărire) au fost închinate unor personalităţi de primă mărime ale colectivităţilor în rândul cărora îşi desfăşoară activitatea: Ana Grama, Liviu Boar, Ioan Ranca, Dumitru Zaharia, Ioan Lăcătuşu, Ion Micu, Ilie Şandru, Ioan Pleşa, Constantin Catrina, Corneliu Mihail Lungu, Gelu Neamţu, Lazăr Lădariu, Mihai Trifoi, Nicolae Noica, Ioan Solomon, Valer Dorneanu, Ion Ciurea-Weidner, Valentin Marica, Doiniţa-Ana Dobrean, Vilică Munteanu, Mihai Suciu, Ioan Lăcătuşu, Ioan Sabău-Pop, Corina Sporea-Bărăgan, Ion Giurcă, Petre Ţurlea, Vasile Lechinţan, Ioan Scurtu, Vasile Stancu și Ioan Vlad.
Iniţial colecţia, a fost dedicată arhiviştilor, primele cinci volume omagiind arhiviştii Ana Grama, Liviu Boar, Ioan Ranca, Dumitru Zaharia şi Ioan Lăcătuşu, ca apoi, iniţiatorii să o orienteze şi spre alte profesiunii, astfel încât să devină o adevărată enciclopedie a personalităţilordin diverse profesiuni, proveniţi din inima Țării sau din rândul acelora care şi-au consacrat o parte a muncii lor studiului realităţilor din sud-estul transilvan, înțelegând „persoane cu aptitudini și cu însușiri deosebite, cu autoritate și prestigiu, care aduc o contribuție valoroasă în domeniul social-politic, cultural-științific și spiritual” sau, cu alte cuvinte, „om de seamă, important, persoană cu calități și merite deosebite într-un domeniu de activitate”, în înțelegerea mea, un „profesionist desăvârșit dintr-un domeniu de activitate”, promovat cu prilejul unui eveniment aniversar sau deosebit din viața sa.
Astăzi, domeniile de activitate profesională(cele 29 de personalităţi ale volumelor) deţin următoarele ponderi: Arhivistică - 33,3% (Ana Grama, Liviu Boar, Ioan Ranca, Dumitru Zaharia, Ioan Lăcătuşu, Ioan Pleşa, Corneliu Mihail Lungu, Vilică Munteanu, Vasile Lechinţan, Ioan Scurtu),Literatură-publicistică - 13,3%, (Ilie Şandru, Lazăr Lădariu, Ion Ciurea-Weidner, Mihai Suciu), Drept - 10% (Valer Dorneanu, Ioan Solomon, Ioan Sabău-Pop), Istorie - 20% (Gelu Neamţu, Corina Sporea Bărăgan, Ion Giurcă, Petre Ţurlea, Vasile Stancu, Ioan Vlad), Etnografie-3,3% (Doiniţa-Ana Dobrean), Silvicultură- 3,3% (Ion Micu), Muzicologie- 3,3% (Constantin Catrina), Arhitectură- 3,3% (Nicolae Noica), Esperanto -3,3% (Mihai Trifoi).
Având în vedere locul de origine şi domiciliul personalităţilor, 18- 62% - s-au născut, sau locuiesc în cele patru judeţe din sud-estul Transilvaniei (Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş), iar 11, reprezentând 38%,provin din alte localități din Țară (Alba-Iulia, Bacău, București, Ploeşti, Botoşani, Cluj-Napoca şi Sibiu).
Un scurt bilanț reliefează mai bine eforturile intelectuale și materiale făcute de iniţiatori pentru a-şi atinge obiectivele propuse şi a da viaţă, substanţă şi valoare acestei adevărate Enciclopedii a personalităţilor contemporane din sud-estul Transilvaniei.
Cele 30 de volume, cuprind 19.182 pagini(media/volum este 639,4 pagini - cele mai voluminoase tomuri fiind cele dedicate dr. Ioan Lăcătuşu - 2.222 pagini(3 volume), prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop -1.032 pagini, dr. Corneliu Mihail Lungu - 922 pagini și prof. Vilică Munteanu - 898 pagini).
La elaborarea acestora și-au adus contribuția 1.557 autori, calculând suma autorilor fiecărui volum media autor/volum este de 52. Sunt, însă, autori care au scris pentru mai multe personalități, de exemplu: Ioan Lăcătuşu, IPS Ioan al Munţilor, Vasile Stancu, Ilie Şandru, Alin Spânu,Vilică Munteanu, autorii colecţiei ridicându-se la aproximativ 600. Cei mai mulţi autori au scris în volumele dedicate personalităţilor:Ioan Lăcătuşu - 140 de autori, Lazăr Lădariu - 108, Vilică Munteanu - 103.
Colecţia se poate mândri cu numele unor mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, spirituale şi politice, care au publicat în paginile celor 30 de volume, precum: Ioan Aurel Pop, Florin Constantiniu, Ştefan Ştefănescu, Radu Ciucianu, Dan Berindei, Andrei Pippidi, Alexandru Zub, Ioan Scurtu, Mugur Isărescu, Ion Iliescu, Nicolae Văcăroiu, Valer Dorneanu, Ecaterina Andronescu, Nicolae Noica, prințul Dimitrie Sturdza, Patriarhul Daniel, IPS Ioan, Mitropolitul Banatului, IPS Bartolomeu Valeriu Anania, IPS Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, IPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Sălajului şi Maramureşului, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului, PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, PS Petru Gherghel, Episcopul romano-catolic al Iaşului, PS Ignatie, Arhiereu-vicar al Spaniei şi Portugaliei, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie, Nicu Adăniloaie, Leonard Azamfirei, Cornel Sigmirean, Gheorghe Buzatu, Ioan Bolovan, Petre Otu,Stoica Lascu, Gheorghe Sbârnă, Ioan I. Solcanu, Dumitru Acu, Dumitru Preda, Corneliu Mihail Lungu, Gheorghe Calcan, Petre Ţurlea, generalii Mircea Chelaru,Ion Cerăceanu și Neculai Bălan,poeții Ana Blandiana, Valentin Marica, Nicolae Băciuț, Adrian Lesenciuc, George Echim, Viorica Popescu, scriitorii Lazăr Lădariu, Ion Mărgineanu, Ion Popescu Topolog și Ilie Șandru, avocatul Sergiu Andon şi mulţi alţii.
Țin să mai subliniez valența colecției „Profesioniștii noștri” de a promova Istoria Românilor, valență care poate fi remarcată cu atât mai pregnant cu cât înaintăm în timp și numărul volumelor crește. În acest sens, în cele 30 de volume apărute până acum pe piața cărții românești, dealtfel restrânsă la sud-estul transilvan (județele Covasna, Harghita și o parte din Mureș), au fost publicate 837 de studii, din care: 558 tratează fenomene și evenimente de istorie locală și națională, inclusiv probleme militare;81 probleme ale științelor auxiliare ale istoriei (arhivistică, numismatică); 55 probleme de literatură, critică literară, folclor; 36 teme etnografice; 35 teme juridice-drept; 11 de muzicologie; 12 sociologie, filozofie; 35 silvicultură-cinegetică; 14 probleme politice (discursuri parlamentare, portrete de oameni politici), deci: 639 de studii (76,34%) reprezintă tematică cu caracter istoric; 149 (18,03%) cultură, artă și știință; 35 (4,42%) problematică tehnică și 14 (1,77%) chestiuni politice. În contextul în care disciplina „Istoria Românilor” în școală a devenit „cenușăreasă”, iar educația patriotică „extremism românesc”, colecția „Profesioniștii noștri” devine un mijloc de promovare în rândul românilor, indiferent de vârstă, a valorilor identitare locale și naționale dar și un mod de evidențiere a acelor profesori de istorie și a istoricilor care, cu toate sacrificiile fizice, materiale, financiare și morale impuse de guvernanți, fac din cunoașterea istoriei Neamului Românesc scopul existenței lor umane.
Alături de cele 837 de studii, lucrări și articole din domeniile istoriei, arhivisticii, sociologiei, etnografiei, dreptului, muzicologiei, literaturii și artei, volumele colecţiei mai cuprind câteva mii de imagini foto, color sau alb-negru, reprezentând portrete de familie, facsimile, monumente istorice, peisaje naturale, imagini de la activitățile desfășurate, diplome, medalii, certificate, autografe, câteva zeci de interviuri date de eroii volumelor în presă, la radio și tv, stații locale sau centrale. Greutatea totală a celor 30 de volume ajunge la 36,565 kg.
Portretul fiecăruia dintre cei 29 de eroi ai colecției de până în prezent este conturat de 1052 mesaje, intitulate diferit de la un volum la altul: mesaje colegiale la ceas aniversar, cuvinte de suflet, cuvinte de apreciere, gânduri despre, tușe la un portret, mărturisiri, mărturii, în oglinda prietenilor, la aniversare, laudatio etc.. În esență acesteasurprind percepția autorului la adresa eroului volumului colecţiei, redând cu obiectivitate şi culoare calităţile de model profesional, demn de urmat, pentru tânăra generaţie sau cele viitoare.
Pentru a finaliza tema creionez, prin cuvintele unor autori ai colecţiei „Profesioniştii noştri”, câteva dintre portretele unor intelectuali cu a căror activitate comunitatea românească din această parte de Țară se mândreşte:
Ioan Lăcătuşu - „Cu o activitate pusă în slujba serviciului public ce se întinde dincolo de cumpăna secolului, dr. Ioan Lăcătuşu se află în prima linie a protejării acestuia. Este o poziţie socială niciodată formalizată într-o meserie, ştiută însă şi de prieteni şi de neprieteni. Pentru neprieteni este prilej de poticnire, iar pentru prieteni e model de nepreţuit. Ioan Lăcătuşu face parte din pleiada omului-instituţie într-o regiune în care singur Dumnezeu mai are grijă de oameni. Nimeni din guvernările din ultimii 22 de ani nu au luat în seamă problematica din Harghita şi Covasna. Nimeni din universităţile româneşti nu a iniţiat un proiect major de protejare prin cunoaşterea zonei. Lucrarea lui Ioan Lăcătuşu şi a colaboratorilor domniei sale este operă de stat şi reprezintă o adevărată acţiune a societăţii civice: neidelogizată, nefanatizată, în slujba comunităţii şi a intereselor superioare ale României.” (prof. univ. dr. Radu Baltasiu);
„Pot afirma că am avut şansa de a întâlni unul dintre cercetătorii cei mai pasionaţi de munca sa, exprimată în zeci de lucrări, studii, articole, referate, intervenţii la manifestările ce aveau loc în diferite judeţe din Țară, în probleme de fond, de ordinul esenţei, pentru Țară şi Naţiunea noastră, aceea a apărării şi conservării identităţii naţionale, a culturii, istoriei, religiei, limbii şi a dăinuirii fizice a românilor pe aceste meleaguri, denumite Grădina Maicii Domnului.” (dr. Maria Cobianu-Băcanu şi dr. Elena Cobianu);
„În cei 5 ani care au trecut de la apariţia primelor două volume, amprentele personalităţii lui Ioan Lăcătuşu asupra oamenilor, locurilor şi evenimentelor din viaţa comunităţii româneşti şi naţionale au fost multiple, vizibile şi de esenţă în domeniile cercetării, valorificării şi promovării istoriei, spiritualităţii, culturii şi unităţii de acţiune a românilor” (prof. Vasile Stancu).
Ilie Şandru - „S-a impus printr-o ţinută de om ales al neamului, având trăsături înalte de caracter: înţelepciune, dârzenie, hărnicie, mare putere de muncă, perseverenţă, tenacitate, demnitate, cunoaştere temeinică şi bogată. Toate acestea le-a pus, cu supramăsură, în slujba apărării intereselor românilor. Distinsul cărturar topliţean a valorificat la cel mai înalt nivel, prin scrierile, luările de poziţie, acţiunile şi înfăptuirile sale - zestrea de cunoştinţe şi fapte acumulate de-a lungul celor 78 de ani, cu deosebire, într-una din zonele româneşti fierbinţi, aşa-zisul „ţinut secuiesc”, fiind în permanenţă o flacără vie astristă. Întreaga lui activitate şi toate energiile lui spirituale şi fizice au fost puse în slujba unei lupte continuie, de la care nu a făcut niciun rabat, pentru apărarea demnităţii Neamului Românesc şi unităţii Țării.” (prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii ASTRA);
„Cărţile lui Ilie Şandru sunt cronici între ale căror file sunt ilustrate fapte şi întâmplări reale din viaţa românilor de-a lungul câtorva secole, şi având ca spaţiu de acţiune, în general, Valea Mureşului Superior. Redate cu măiestrie literară, filele acestora pot deveni, prin folosirea lor cu profesionalism de profesorul de istorie, adevărate izvoare istorice, foarte accesibile tinerilor din zonă, în cuprinsul cărora îşi pot întâlni locurile natale, brăzdate de vitregiile vremurilor, dar şi strămoşii şi chiar părinţii, ca eroi sau personaje reale ale evenimentelor, astfel descoperindu-şi legăturile cu pământul acestei Ţări şi al acestui Neam.” (prof. Vasile Stancu).
Ioan Solomon - „A fost binecuvântat de Dumnezeu cu inteligenţă şi înţelepciune, din care s-au împărtăşit în decursul timpului cei care l-au cunoscut. Domnia sa face parte din acei intelectuali români care au fondat Liga „Andrei Şaguna”, iar împreună cu reprezentanţii Fundației „Patriarh Miron Cristea”, din Harghita, vor pune piatra de temelie a Episcopiei românilor ortodocşi din Covasna şi Harghita.” (IPS Ioan Selejan al Munţilor);
„Aţi fost, sunteţi şi veţi rămâne în memoria românilor din Covasna şi Harghita şi a celor care v-au cunoscut, cel mai bun avocat al lor în faţa răutăţilor şi vicisitudinilor la care au fost expuşi aici, rămâneţi un demn şi drept jurist al fraţilor români, într-un mediu de o feroce nedreptate, un vajnic şi neînfricat luptător în apărarea drepturilor lor străbune şi sfinte. Dumnezeu v-a dotat cu iubire de neam fără cântar, cu înţelepciune, calm şi echilibru în relaţiile cu semenii, dar şi în evaluarea stărilor de spirit, a situaţiilor de viaţă la care sunteţi chemat cu expertiza care vă caracterizează şi vă onorează.” (dr. Maria Cobianu-Băcanu şi dr. Elena Cobianu).
Valer Dorneanu - „A fost şi rămâne un fiu de cinste al Biserici neamului nostru strămoşesc, fiind alături de alţi demnitari, apropiat al vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist. Împreună au sprijinit Biserica înţelegând valoarea şi importanţa acestei instituţii divino-umane în societatea românească. Încă în vremurile tulburi din 1994, când Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înfiinţarea unei episcopii pentru românii din Covasna şi Harghita, ca fiu al acestor meleaguri a avut o implicare activă la punerea pietrei de temelie a acestei instituţii pentru românii din această parte de Țară.” (Ioan, Mitropolitul Banatului);
„Ei bine, cred că tocmai moralitatea e punctul forte al lui Valer Dorneanu. Desigur moralitatea se măsoară şi prin atitudinea faţă de profesie, faţă de pregătirea profesională. Dar, cu deosebire, o moralitate onorantă înseamnă o atitudine corectă faţă de adevăr, faţă de viaţă în general, un comportament demn.” (acad. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României).
Ioan Sabău-Pop - „La cei 70 de ani împliniţi credem cu convingere că profesorul de drept şi avocatul Ioan Sabău-Pop, are dreptul de a fi consfinţit ca elită contemporană pentru modul în care a trăit trudind şi performând în familie, în profesie şi în sentimente curate româneşti care-l califică a fi, pe drept cuvânt, prototip al omului de omenie.” (Pr. dr. Silviu Negruţiu);
„Din caierul de aur al graiului românesc Profesorul şi Românul Ioan Sabău-Pop a avut cel mai des pe buzele sale cuvintele glie şi dreptate.” (IPS Ioan, Mitropolitul Banatului).
Doiniţa Ana Dobrean - „Vizionarismul se manifestă în multe feluri, şi Doina Dobrean este o vizionară prin tot ceea ce a făcut, prin tot ce a gândit în legătură cu ce-i legat de viaţa şi menirea omului pe pământ: traiul de zi cu zi, legătura omului cu natura, folclorul, tradiţia, munca, creaţia, educaţia. Astfel de oameni sunt peste tot şi sunt sarea pământului acestuia, dar pentru a afla gustul pe care-l dau ei culturilor locale trebuie să reuşim să-i vedem şi să le înţelegem zbaterea.” (dr. Carmen Mihalache);
„Sărut-mâna, Doamnă profesoară, pentru tot ceea ce aţi oferit de-a lungul timpului varvigenilor, pentru modelul dascălului din mediul rural pe care aţi reuşit să-l creaţi şi ceea ce faceţi pentru românii din Harghita!” (prof. Vasile Stancu).
Corina Sporea-Bărăgan - „Depăşind prejudecăţi, inerţii, comodităţi şi chiar invidii, Corina Sporea-Bărăgan se alătură intelectualilor şi gospodarilor din comună care privesc spre viitor aducându-şi o contribuţie importantă la cunoaşterea trecutului localităţii, a întregii Depresiuni a Buzăului Ardelean şi la înfăptuirea prezentului acesteia, în consens cu exigenţele vremurilor actuale.” (dr. Ioan Lăcătuşu);
„Remarc acribia arhivistică şi ştiinţifică a cercetătoarei în ale istoriei învăţământului din Vama-Buzăului, bogăţia surselor de documentare folosite, discutarea variantelor de interpretare a documentelor istorice şi, nu în ultimul rând, iubirea faţă de locurile natale şi oamenii lor.” (prof. Vasile Stancu).
Liviu Boar -„Profesorul dr. Liviu Boar este unul dintre binecuvântaţii bărbaţi ai neamului nostru, care prin cercetarea documentelor din arhivele de la: Miercurea-Ciuc, Târgu-Mureş, Sibiu şi Cluj-Napoca, a grăit cu înaintaşii noştri din părţile Ciucului, Giurgeului şi Caşinului, care au trăit în secolul al XIX-lea în acest spaţiu binecuvântat de Dumnezeu. […] Documentele pe care le-a publicat, comentat şi interpretat în lumina adevărului istoric, rămân astăzi făclii de lumină cu care vom străbate mai departe istoria neamului peste veacuri, căci lumina vine din adânc!” (Ioan, Arhiepiscopul din Carpaţi);
„Calităţile care definesc profilul său profesional şi moral [sunt]: profesionalism, moralitate, seriozitate, politeţe, echilibru şi tact în relaţiile cu interlocutorii, stăpânire de sine şi putere de autocontrol, fexibilitate în gândire, capacitate de autoevaluare şi de raportare critică la performanţele individuale şi colective obţinute, de autoperfecţionare şi adaptare la schimbările din societatea românească, ataşament şi fidelitate faţă de instituţia Arhivelor Naţionale [...] unde este perceput ca unul din cei mai avizaţi specialişti în teoria şi practica arhivistică românească.” (dr. Ioan Lăcătuşu).
Ioan Vlad -„Lângă orașul Zărnești, după Marea Unire, locuitorii au sădit - cu brazi - o horă, respectiv conturul României Mari. Atunci erau puieți, acum sunt falnici și pare o Horă de voievozi, unduindu-se în bătaia vântului, dar nefrângâdu-se, mereu revenind cu vârfurile în cer. Ioan Vlad e unul din brazii aceia voievodali, intrat în Hora Istoriei neamului nostru de dincolo de munți. Una cam pe la 1700 și până azi, fixată în cărțile fundamentale: Istoria - o armă de luptă, Ioan Șenchea - martirul Ardealului, Hora Brazilor - Icoana la Zărnești a Marii Uniri - studii și articole literare, Avram Iancu și brașovenii săi, Lupșa - aur și oameni. O comună din Țara Moților și, mai ales, Brașovul și Marea Unire, vol. I, II, III, ca să consemnăm doar câteva din vasta sa elaborare istorică ce are ca arie de cuprindere fie Țara Moților - zona natală, fie Țara Bârsei, cu Brașovul ei - zona de adopție și rămânere.” (Ion Popescu Topolog - scriitor).

Categorie: