Comunicat

Centrul European de Studii Covasna-Harghita
Comunicat

După parcurgerea, în primă lectură, a Programului de guvernare al PSD-ALDE, pentru perioada 2017-2020, am constatat faptul că UDMR a reuşit să introducă, în documentul menţionat, câteva obiective separatiste, după cum urmează:

Capitolul Cultură, Culte, Minorităţi
„Vom susţine adoptarea Legii-cadru privind statutul minorităţilor naţionale din România şi înfiinţarea instituţiilor care fac obiectul acestei legi.” (Legea menţionată acordă minorităţilor drepturi colective, leagă aceste drepturi de teritoriu şi aprobă înfiinţarea unor instituţii publice, în domeniile învăţământului şi culturii, constituite pe criteriu etnic, în paralel cu cele ale Statului Român.)

Direcţii de acţiune:
„Guvernul va sprijini în continuare adoptarea proiectului de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România…”
„Se va ţine cont de tradiţiile, limba, cultura diferitelor zone ale ţării la o eventuală reorganizare administrativă.” (Text care face trimitere la defuncta Regiune Autonomă Maghiară.)
„Reglementarea statutului folosirii simbolurilor comunităţilor locale.” (Prevedere care urmăreşte legalizarea folosirii aşa-zisului steag secuiesc, conceput după anul 2004 ca drapel al Consiliului Naţional Secuiesc, şi autodeclarat ulterior de promotorii separatismului teritorial pe criterii etnice ca steag al inexistentului „ţinut secuiesc”.)
Sursa: Subcapitolul Minorităţi (p. 160)
Faţă de aceste deziderate separatiste, solicităm exprimarea punctelor de vedere ale conducerilor Partidului Social Democrat şi Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, precum şi ale celorlalte partide politice şi ale societăţii civile.

Categorie: