COMUNICAT DE PRESĂ

Organizaţia judeţeană a PSD Covasna informează că suma totală a finanţării obiectivelor şi proiectelor aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2, în judeţul Covasna, se ridică la 392 milioane de lei.
Sute de mii de locuitori ai judeţului nostru vor beneficia de condiţii mai bune de educaţie şi de viaţă cotidiană, odată cu finalizarea lucrărilor, urmare a faptului că banii alocaţi vizează cu prioritate rezolvarea nevoilor comunităţilor privind construcţia-modernizarea de creşe şi şcoli, alimentarea cu apă, reţeaua de canalizare, construcţia, amenajarea ori modernizarea drumurilor.
Practic, în judeţul Covasna suma disponibilă pentru construirea ori modernizarea grădiniţelor şi şcolilor este de 58.505.322,06 lei.
Pentru extinderea reţelelor de canalizare, pentru introducerea apei curente şi alte investiţii în modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, este de 79.375.265,11 lei.
În ceea ce priveşte reabilitarea sau amenajarea drumurilor, resursa financiară pentru următorii trei ani - până în 2020 - este de 254.202.706,78 lei.
Câteva exemple relevante pentru nevoile şi aşteptările comunităţilor din judeţul nostru, care-şi găsesc răspunsul prin PNDL 2, sunt:
U.A.T Denumire obiectiv investiţii Alocaţii de la bugetul de stat în perioada
2017-2020
Comuna Barcani Canalizare menajeră în localitatea Lădăuţi, comuna Barcani 7.172.993,40
Comuna Barcani Extindere Grădiniţă cu Program Normal, localitatea Barcani 586.816,96
Comuna Barcani Extindere şi modernizare Şcoala Gimnazială Barcani 1.717.616,25
Comuna Barcani Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, comuna Barcani 10.293.604,05
Comuna Barcani Modernizare drum comunal DC 22 Barcani - Lădăuţi Km 0+000-6+640, comuna Barcani 11.065.377,00
Comuna Dobârlău Construire pod peste pârâul Dobârlăiaş şi drum de accces din DC 15 Dobârlău, sat Dobârlău 785.522,81
Comuna Dobârlău Demolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău 275.276,75
Comuna Dobârlău Demolare şcoală şi construire imobil nou Şcoală Primară sat Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău 968.953,79
Comuna Dobârlău Demolare şi construire pod peste pârâul Dobârlăiaş zona La Bobes, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău 581.124,60
Comuna Dobârlău Modernizare DC 15, Km 0+000-Km 4+500 din comuna Dobârlău 7.772.482,00
Comuna Dobârlău Modernizare DC 27A, Km 0+000-Km1+700, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău 2.236.573,32
Comuna Dobârlău Pod peste pârâul Finişoara pe drum comunal, comuna Dobârlău 333.278,44
Comuna Dobârlău Reabilitare, modernizare şi extindere grădiniţă sat Dobârlău, comuna Dobârlău 923.068,13
Comuna Dobârlău Reabilitare, modernizare şi extindere sediu primărie, sat Dobârlău 1.237.005,00
Comuna Dobârlău Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială Dobârlău 1.657.238,05
Comuna Dobârlău Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Primară sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău 739.525,50
Comuna Dobârlău Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Primară sat Mărcuş, comuna Dobârlău 984.249,00
Comuna Hăghig Branşamente la reţeaua de apă şi racorduri la reţeaua de canalizare, localitatea Hăghig 2.183.071,00
Comuna Hăghig Reabilitare şi modernizare clădire Dispensar Medical Hăghig 850.633,00
Oraş Covasna Extinderea clădirii Liceului „Korosi Csoma Sandor”, oraş Covasna 1.195.311,00
Oraş Covasna Grădiniţă cu program prelungit, oraş Covasna 1.194.273,56
Oraş Covasna Reabilitarea infrastructurii rutiere în Staţiunea Belneoclimaterică Covasna 17.659.070,00
Oraş Covasna Reţea de canalizare menajeră, sat Chiuruş 2.200.505,00
Oraş Întorsura-Buzăului Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local, oraş Întorsura-Buzăului 11.696.791,02
Oraş Întorsura-Buzăului Eficientizarea infrastructurii de iluminat public, oraş Întorsura-Buzăului, Faza II 523.910,70
Oraş Întorsura-Buzăului Extindere şi modernizare reţea de canalizare, oraş Întorsura-Buzăului 3.401.404,00
Oraş Întorsura-Buzăului Extindere Grădiniţă cu 6 săli de grupă, oraş Întorsura-Buzăului 938.046,00
Oraş Întorsura-Buzăului Extindere şi modernizare reţea de apă, oraş Întorsura-Buzăului 1.238.395,00
Oraş Întorsura-Buzăului Reabilitare corp clădire Primărie Oraş Întorsura-Buzăului 1.528.866,00
Oraş Întorsura-Buzăului Reabilitare şi modernizare Şcoala „Gheorghe Zaharia”, oraş Întorsura-Buzăului 250.329,85
Comuna Sita-Buzăului Consolidare şi reabilitare Şcoală Gimnazială nr. 3 în comuna Sita-Buzăului 1.255.871,00
Comuna Sita-Buzăului Extindere reţea de canalizare în satele Sita-Buzăului, Zăbrătău, Crasna 6.259.248,00
Comuna Sita-Buzăului Extindere şi reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sita-Buzăului 943.462,87
Comuna Sita-Buzăului Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita-Buzăului 5.565.502,67
Comuna Sita-Buzăului Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială „Nicolae Russu”, nr. 228, în localitatea Sita-Buzăului 2.102.202,00
Comuna Sita-Buzăului Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţă, sat Crasna, nr. 1227 670.372,04
Comuna Sita-Buzăului Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală, comuna Sita-Buzăului, nr. 509 1.557.424,13
Comuna Valea-Mare Sală multifuncţională, săli de clasă şi anexe la Şcoala „Mihai Eminescu”, comuna Valea-Mare 112.363,54
Comuna Vâlcele Extindere Şcoala Gimnazială Araci, comuna Vâlcele 533.130,00

Din acest moment, revine primarilor fiecărei localităţi responsabilitatea de a întocmi ori completa documentaţia legală necesară fiecărui proiect, pentru ca banii să ajungă acolo unde este nevoie de ei.
Lista completă a obiectivelor şi proiectelor PNDL 2, pentru localitate şi judeţ, este disponibilă aici: http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
La nivel naţional, PNDL 2 înseamnă un efort de 30 de miliarde lei, angajat până în 2020.
Au fost depuse peste 13.000 de proiecte cu o valoare totală de peste 67 miliarde lei, mai mult decât dublu decât suma de 30 miliarde lei alocată prin lege pentru perioada 2017-2020. Au fost selectate ştiinţific, pe baza unor criterii obiective, peste 6.851 de proiecte cu valoare totală de 29,9 miliarde lei. Proiectele au fost depuse de autorităţile locale în funcţie de necesităţile reale ale comunităţilor.
Astfel, la nivel naţional, a rezultat următoarea repartizare a fondurilor:
o 9 miliarde lei pentru reţele de alimentare cu apă şi canalizare
o 16 miliarde lei pentru drumuri şi poduri (judeţene, comunale sau orăşeneşti)
o 4 miliarde lei pentru unităţi de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, colegii)
o 1 miliard lei pentru unităţi medicale.
Pentru prima dată, fondurile de dezvoltare sunt distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, nepartizane politic, care a luat în calcul, în primă etapă, alocarea fondurilor pe judeţe şi apoi repartizarea în interiorul judeţelor.
În formula alocării fondurilor pe judeţe sunt patru indicatori luaţi în calcul: numărul de localităţi din judeţ, populaţia judeţului, suprafaţa judeţului şi impozitul pe venit încasat pe judeţ. Ca urmare, indiferent de culoarea politică a preşedinţilor de consilii judeţene sau de bazinul electoral, judeţele au primit bani după criterii obiective raportate la cei patru indicatori privind structura demografică şi administrativă şi capacitatea financiară a acestora.
Astfel, în PNDL 2, raportul dintre judeţul care primeşte cei mai mulţi bani şi judeţul care primeşte cel mai puţin este de 2-4, realitate care demonstrează asigurarea unei finanţări echilibrate la nivelul întregii ţări, în beneficiul tuturor cetăţenilor.

Categorie: