COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 1-4 aprilie 2019, au avut loc la Strasbourg lucrările Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei. La aceste lucrări a participat o delegaţie a judeţului Covasna din care au făcut parte şi doi consilieri judeţeni PNL, Olimpiu Floroian şi Cosmin Boricean.
Delegaţia a fost împărţită pe grupuri de lucru, reprezentanţii comunităţii româneşti având întâlniri cu coordonatorul Delegaţiei Naţionale a României la CALR în Consiliul Europei, doamna Liliana Mangeac, şi cu delegaţia reprezentanţilor administraţiei publice din România din care au făcut parte doamna Ludmila Sfârloagă, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova, domnul Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, şi domnul Viorel Laurenţiu Gadei, primarul oraşului Târgu-Bujor.
O întâlnire importantă a fost cea cu reprezentanţii Republicii Moldova la Consiliul Europei, Viorel Furdui, preşedintele Asociaţiei Primarilor din Republica Moldova, şi doamna Iraida Binzari, preşedintele raionului Făleşti. În urma discuţiilor cu aceştia, s-a stabilit demararea unui nou parteneriat de colaborare şi de înfrăţire a judeţului Covasna cu raionul Făleşti.
Una dintre cele mai importante şi constructive întâlniri a fost cea cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotentiar, domnul Răzvan Rusu, care a apreciat prestaţia delegaţiei judeţului Covasna şi a afirmat că evenimentul a fost o reuşită în ceea ce priveşte promovarea tradiţiilor româneşti şi maghiare din judeţ. Cu această ocazie a avut loc şi deschiderea festivă a expoziţiei intitulate „Judetul Covasna, în contextul valorilor”, eveniment pentru care a fost amenajat un stand de prezentare a porturilor populare româneşti şi maghiare, precum şi de promovare a produselor tradiţionale ale judeţului. La această acţiune au participat membri ai Ansamblului Folcloric din Sita-Buzăului, care au prezentat un program de dansuri populare româneşti din zona Buzaielor Ardelene şi elevi ai Şcolii Populare de Artă şi Meserii din Sfântu-Gheorghe, care au prezentat un program de dansuri populare maghiare. Programul întâlnirilor a continuat cu ocazia recepţiei oferite de ambasadorul Răzvan Rusu la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Consiliul Europei, la care am avut ocazia să purtăm discuţii şi cu membrii diasporei româneşti din Strasbourg, care au fost, de asemenea, invitaţi la acest eveniment.
Importanţa acestei deplasări a consilierilor români constă şi în faptul că au existat discuţii şi s-au exprimat păreri între reprezentanţii celor patru partide politice care au participat la eveniment, în ceea ce priveşte buna convieţuire şi respectarea reciprocă a valorilor comunităţii româneşti şi maghiare din judeţul Covasna.

Categorie: