COMUNICAT DE PRESĂ - MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL COVASNA

Urmare a declaraţiilor făcute în conferinţa de presă de către domnul primar Antal Arpad cu privire la un proces aflat pe rolul Tribunalului Covasna, în care instituţia noastră are calitatea de reclamant,
Având în vedere neadevărurile promovate pe această temă, Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna precizează următoarele:
Principala atribuţie şi responsabilitate care defineşte Prefectul şi Instituţia Prefectului este aceea a asigurării respectării la nivelul judeţului a Constituţiei României, a legilor, a ordonanţelor, a hotărârilor de guvern şi a celorlalte acte normative.
În acest context, respingem orice declaraţie menită ca sub spectrul ameninţării şi prin intimidare să determine Instituţia Prefectului să renunţe la exercitarea atribuţiilor care o definesc ori menite să atragă Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna în logicile politice ale campaniei electorale.
În speţă, orice argument pe marginea acestui proces, trebuie să fie de natură juridică şi să fie prezentat în faţa instanţei de judecată.
Pe fond, precizăm faptul că, după parcurgerea tuturor procedurilor legale, în urma sesizării Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor de către un cetăţean din judeţul Covasna, am solicitat autorităţilor locale din comuna Ozun înlăturarea unui însemn neoficial şi neaprobat legal, arborat la sediul acestei instituţii publice.
Potrivit prevederilor legale, la sediul primăriilor se arborează exclusiv simboluri legal aprobate, respectiv două Drapele ale României care încadrează Stema României şi stema unităţii administrativ teritoriale (dacă aceasta a fost aprobată legal), precum şi Drapelul Uniunii Europene.
Arborarea sau amplasarea la sediul instituţiilor şi autorităţilor publice a oricărui alt simbol, în speţă un drapel fără statut juridic ori aprobare legală, este făcută cu încălcarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea Drapelului României, intonarea Imnului Naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice şi a H.G. nr. 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea Drapelului României, intonarea Imnului Naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României.
Regretăm faptul că o temă de strictă legalitate capătă conotaţii de ordin politic, inclusiv prin afirmaţii speculative sau neadevărate făcute pe marginea argumentelor cuprinse în acţiunea judecătorească promovată la instanţa de contencios administrativ de Instituţia Prefectului - judeţul Covasna.
Subliniem faptul că nu vom da curs unor astfel de provocări, menţinându- ne poziţiile publice şi activitatea într-un cadru riguros, sobru şi profesional, în deplină concordanţă cu prevederile legale şi constituţionale din România.

Prefect,
Codrin Dumitru Munteanu
11 octombrie 2012