COMUNICAT DE PRESĂ PARTIDUL CONSERVATOR - Organizaţia Judeţeană Covasna


Justiţia din România tergiversează sancţionarea lui Tamas Sandor pentru folosirea unui slogan de inspiraţie nazistă
Autor: 

Doru Decebal Feldiorean

Organizaţia Judeţeană Covasna a Partidului Conservator solicită rezolvarea neîntârziată a petiţiei cetăţeanului Dan Tanasă, locuitor al municipiului Sfântu-Gheorghe din judeţul Covasna, trimisă în urmă cu un an Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care sesiza autoritatea statului asupra faptului că domnul, pe atunci deputat, Tamas Sandor, acum preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna, a folosit în campania sa electorală sloganul „Trei scaune deasupra tuturor!”, similar sloganului fascist „Deutscland uber alles!”, tradus „Germania deasupra tuturor!”. Domnul Tanasă a avut în vedere faptul că au fost încălcate prevederile Legii nr. 107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, care, pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. Legea dă şi definiţii. „Prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele fasciste, rasiste sau xenofobe.”
Este ştiut că domnul Tamas Sandor este susţinător fervent al autonomiei pe criterii strict etnice a judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş. Aşa cum sloganul „Germania deasupra tuturor!” a adus locuitorilor evrei din Germania o epurare etnică, ne gândim că domnul susmenţionat are în vedere o epurare etnică pe teritoriul unde a solicitat să fie ales conducător folosind similar sloganul „Haromszek mindenekfelett!”, în traducere „Trei scaune deasupra tuturor!”. Să ne amintim că în această zonă a României, ca şi mai la nord de ea, după Dictatul de la Viena, sub acelaşi slogan german, maghiarii au practicat genocidul şi deznaţionalizarea, ca la carte, asupra românilor. Oare domnul Tamas Sandor a vrut să ameninţe românii din judeţul Covasna cu sloganul său? Organizaţia Judeţeană Covasna a Partidului Conservator crede că da. Ca dovadă este faptul că un membru al comunităţii municipiului Sfântu-Gheorghe, domnul Dan Tanasă, i-a solicitat demisia şi a sesizat instituţiile statului.
Suntem profund îngrijoraţi de tergiversarea acestui caz de către funcţionarii publici abilitaţi să-l rezolve. Spălându- se pe mâni ca Pilat din Pont, succesiv, funcţionarii publici au făcut ca sesizarea să fie cercetată spre dreaptă soluţionare de către colegii lor din judeţul Covasna.
Sperăm că aici, în fieful domnului Tamas, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu-Gheorghe să nu fie timoraţi şi să facă publice eventualele presiuni.
Organizaţia Judeţeană Covasna a Partidului Conservator solicită soluţionarea cauzei cu celeritate, ea fiind de interes public. Orice amânare ne va duce cu gândul la faptul că s-a instaurat deja acceptarea ori teama de Tamas Sandor în urma sloganului folosit.

Preşedinte,
Doru Decebal Feldiorean

Data
12.11.2009

Categorie: