Conferinţă cu titlul „De ce modelul multicultural din Tirolul de Sud, Italia, nu este aplicabil în sud-estul Transilvaniei?”

Marţi, 30 octombrie a.c., la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în organizarea Fundaţiei „Mihai Viteazul” şi a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, va fi prezentată conferinţa cu tema: „Destrămarea iluziilor. De ce modelul multicultural din Tirolul de Sud, Italia, nu este aplicabil în sud-estul Transilvaniei? O imagine critică, văzută prin prisma studiilor (etno)muzicologice”, susţinută de cercetătorul Constantin Secară (foto).
Conferenţiarul dr. Constantin Secară este muzicolog, etnomuzicolog şi bizantinolog, cu specializare multidisciplinară şi preocupări ştiinţifice care vizează în egală măsură domeniul muzicii academice româneşti, etnomuzicologia şi bizantinologia muzicală. În prezent, este cercetător ştiinţific gr. III la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Bucureşti. Constantin Secară a avut contribuţii importante în massmedia românească (presă, radio, TV şi internet), a susţinut conferinţe publice în cadrul unor instituţii academice de prestigiu şi a prezentat comunicări ştiinţifice la simpozioane naţionale şi internaţionale de muzicologie, etnomuzicologie şi muzică bizantină. Este autor al volumului Muzica bizantină - doxologie şi înălţare spirituală (2006) şi a numeroase studii şi articole în ariile tematice ale muzicologiei, etnomuzicologiei şi bizantinologiei muzicale. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, al Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană şi al Asociaţiei Etnologilor din România.
Constantin Secară s-a remarcat printr-o bună capacitate de sinteză şi aprofundare a fenomenului muzical de expresii diverse. El şi-a însuşit, a conceput şi a pus în practică instrumente analitice prin intermediul cărora operează exegeze comparative coerente, personalizate şi individualizate, impunând modele de cercetare pluri/ transdisciplinară, din perspectiva noilor provocări ale lumii contemporane, în context european şi global. Participarea sa activă la numeroase manifestări ştiinţifice şi lucrările publicate îl atestă ca un spirit analitic activ şi independent, constructiv şi deschis faţă de ideile conceptual- metodologice moderne, îndreptat spre inovare şi experimentare.
Conferinţa cu titlul „Destrămarea iluziilor. De ce modelul multicultural din Tirolul de Sud, Italia, nu este aplicabil în sud-estul Transilvaniei? O imagine critică, văzută prin prisma studiilor (etno)muzicologice” este realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. Conferinţa, cu prezentare multimedia, va avea un caracter interactiv şi va releva mai multe aspecte ale vieţii muzicale din Provincia Autonomă Bolzano, Italia, în contextual multilingvistic şi multicultural regional, provincial şi local: 1) orientări principale privind tipurile, modelele, organizarea şi direcţiile învăţământului muzical; 2) tendinţe şi metodologii ale cercetării etnomuzicologice; 3) aspecte ale promovării şi valorificării culturii muzicale tradiţionale; 4) cultură naţională şi identitate spirituală. Vor fi prezentate mai multe tipuri de instituţii muzicale: 1) instituţii de învăţământ superior muzical (cu date privind cifrele de şcolarizare, ariile curriculare şi programele de studii, infrastructură); 2) arhive de muzică tradiţională (cu detalii privind arhivarea, cercetarea şi valorificarea folclorului muzical); 3) instituţii muzicale de caracter asociativ (cu elemente privind conservarea, transmiterea şi promovarea culturii muzicale tradiţionale). Vor fi prezentate şi comentate exemple şi eşantioane reprezentative ale muzicii şi dansurilor tradiţionale din Provincia Autonomă Bolzano, Italia. În finalul expunerii vor fi formulate câteva propuneri concrete privind revitalizarea repertoriului folcloric tradiţional specific comunităţilor româneşti trăitoare în judeţele Covasna şi Harghita, ca premiză fundamentală pentru afirmarea şi întărirea unei conştiinţe identitare cât mai puternice în interiorul acestor comunităţi. Conferinţa va fi urmată de dezbateri, la care sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi de această temă de larg interes.

Categorie: