Consilierii locali români din Sfântu-Gheorghe vor înlocuirea colinei de 5 metri cu una de 1,5 metri

Consilierii locali români din cadrul municipiului Sfântu-Gheorghe, indiferent de apartenenţa politică şi având întregul suport al societăţii civile româneşti din judeţul Covasna, au iniţiat, în deplin consens, un proiect de modificare a Planului Urbanistic Zonal / Zona central.
Prin acest proiect se propune ca în Planul Urbanistic în vigoare, să se modifice limita maximă a colinei artificiale ce urmează a fi construită în faţa Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna de la 5 metri la 1,5 metri.
În această soluţie echilibrată şi raţională nu se mai obturează Ansamblul Statuar „Mihai Viteazul”, locul de desfăşurare a ceremoniilor oficiale organizate cu ocazia sărbătorilor naţionale româneşti, inclusiv a Zilei Naţionale a României, precum şi sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna, instituţie care reprezintă Statul Român în teritoriu. În acelaşi timp, se asigură extinderea spaţiului verde şi ridicarea formei artificiale de relief care să reprezinte „balaurul ucis de Sfântul Gheorghe”.
Voce a românilor din Sfântu-Gheorghe, dar şi a maghiarilor care au identificat o alternativă politică la UDMR, PCM, PPMT în partidele noastre, în fapt voce a locuitorilor municipiului Sfântu-Gheorghe care doresc pace interetnică şi nu permanente inovaţii şi proiecte culturale sau de aşa-zisă dezvoltare a municipiului care au ca finalitate promovarea unor acţiunii extremiste, xenofobe şi şovine antiromâneşti, noi, consilierii locali - Rodica Pârvan, Andrei Chochior, Mirela Bucur şi Liviu Comăneci, dincolo de apartenenţa noastră politică, suntem convinşi că această soluţie de compromis poate pune capăt falsului scandal interetnic generat de iniţiativa primarului municipiului Sfântu-Gheorghe de a obtura cel mai important reper statuar românesc din localitate şi locul de desfăşurare a manifestărilor româneşti prilejuite de diferitele sărbători naţionale.
Solicităm primarului municipiului Sfântu-Gheorghe să accepte această soluţie de compromis, să dispună înlăturarea de îndată a molozului din centrul oraşului, menţinut ostentativ în vederea ridicării formei artificiale de relief, în fapt un zid al ruşinii, al discriminării şi simbol al segregării pe criterii etnice a zonei Pieţei „Mihai Viteazul” de Piaţa Libertăţii.
Ne exprimăm convingerea că stă în mâna primarului Antal Arpad şi a consilierilor săi deblocarea situaţiei existente, absolut inacceptabilă, de menţinere a unei grămezi de moloz în centrul municipiului Sfântu-Gheorghe, cu unicul scop de a masca un ansamblu statuar şi o instituţie statală românească atât în prezent, cât şi în viitor prin finalizarea colinei artificiale.
Solicităm public autorităţilor municipiului Sfântu-Gheorghe să iniţieze proiecte culturale şi de dezvoltare care să consolideze armonia interetnică şi nu să altereze climatul interetnic. Primăria municipiului Sfântu-Gheorghe trebuie să privească în mod egal pe cetăţenii municipiului şi nu să se manifeste, prin diferitele sale iniţiative, ca o primărie cu veleităţi exclusiv monoetnice sau vădit antiromâneşti.
Sfântu-Gheorghe,
11 noiembrie 2016
Consilierii locali români din cadrul municipiului

Categorie: