Constantin Romanu-Vivu

Lansare de carte

Un eveniment editorial de excepţie s-a desfăşurat, în seara zilei de 15 iunie a.c., la Cinematograful Arta din Târgu-Mureş, prilejuit de lansarea cărţii intitulate „Constantin Romanu-Vivu”, o ediţie îngrijită de Constantin Valentin Bretfelean, Constantin Bogoşel şi Ilarie Gheorghe Opriş. Cartea a fost editată de societăţile: Asociaţia Culturală „Constantin Romanu-Vivu” Târgu-Mureş, Asociaţia Culturală „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureş, Fundaţia Culturală „Vasile Netea” Târgu-Mureş şi Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI şi s-a tipărit la Editura „Ecou transilvan” din Cluj-Napoca, cu sprjinul lui Călin Gherendi, Horaţiu Moldovan şi Mădălin Nicula.
Cartea „Constantin Romanu-Vivu” cuprinde lucrările simpozionului desfăşurat, la 20 martie 2014, în Clubul „Aurel Emil Dandea” din Târgu-Mureş, intitulat „Constantin Romanu-Vivu - Precursor al Unităţii naţionale, martir al Revoluţiei Române de la 1848-1849”, eveniment petrecut sub auspiciile Asociaţiei Culturale „Constantin Romanu-Vivu”, avându-l preşedinte pe Valentin Constantin Bretfelean (foto, în prim plan). Volumul este o foarte reuşită apariţie editorială, atât prin conţinut, cât şi prin formă. Coperta I a cărţii este realizată de Alexandru Tcaciuc, iar pe coperta IV avem mesajul intituat „Înainte de toate, onoarea de a fi român”, mesaj venit din partea lui dr. Marius Paşcan, senator, vicepreşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media din Senatul României.
Un „cuvânt înainte” al cărţii este sub semnătura lui Valetin Constantin Bretfelean, preşedintele Asociaţiei Culturale „Constantin Romanu-Vivu”, intitulat „Constantin Romanu-Vivu - promotor al unităţii românilor”. Urmează studiul semnat de Lazăr Lădariu, intitulat „Un precursor al unităţii naţionale; profesorul ardelean Constantin Romanu-Vivu” şi apoi, Valentin Constantin Bretfelean cu studiul „Luptele de la Aţintiş, Cecălaca şi intrarea în Cetatea din Târgu-Mureş”. Dimitrie Poptămaş are publicată lurarea intitulată „Constantin Romanu-Vivu în scrierile istoricului Vasile Netea”, Simion Bui semnează studiul intitulat „Corespondenţa dintre Constantin Romanu-Vivu, A.C. Golescu şi Nicolae Bălcescu”, Ilarie Gheorghe Opriş cu studiul intitulat „Constantin Romanu-Vivu în memoria mureşenilor” şi Vasile Mureşan cu studiul intitulat „Constantin Romanu-Vivu în pictură, sculptură şi monumente”. Cu tittlul „În amintirea lui Constantin Romanu-Vivu, fost prefect de Mureş - Erou mort în luptele din 1848” este reprodus textul privind cuvântarea lui Vasile Netea la dezvelirea Monumentului „Constantin Romanu-Vivu, Sângeorgiu de Mureş, 14 septembrie 1936”.
În continuare, avem o bogată ilustraţie legată de viaţa şi activitatea ilustrului înaintemergător al nostru, iconografie îngrijită de Ilarie Gheorghe Opriş. Spre finalul cărţii avem şi un capitol intitulat „Ecouri în presă”, unde apar articole pe temă: „In memoriam: Constantin Romanu-Vivu”, articol semnat de Constantin Bogoşel şi publicat în ziarul „Cuvântul liber” la 22 februarie 2014; „Constantin Romanu-Vivu readus în actualitate”, articol semnat de Alin Zaharie şi publicat în ziarul „Zi de Zi” în luna februarie 2014; „Se doreşte un bust al lui Constantin Romanu-Vivu la Târgu-Mureş”, articol semnat de Viorel Conţiu şi publicat în ziarul „Condeiul ardelean” la 15 mai 2014. Constantin Bogoşel şi Ilarie Gheorghe Opriş s-au ocupat de capitolul „Bibliografie Constantin Romanu-Vivu”, inserând un bogat tezaur bibliografic, pe categorii: fonduri documentare şi arhivistice; presa: ziare şi reviste; publicţii de specialitate; cărţi. Postfaţa cărţii este semnată de Constantin Bogoşel, inspector şcolar.
Referindu-ne la carte în sine, să apreciem că ea se prezintă la o înaltă ţinută editorială şi se adresează nu doar specialiştilor, ci în egală măsură şi publicului larg, interest de cunoaşterea trecutului Neamului Românesc, a destinului Marilor Eroi ai Neamului.
Constantin Romanu-Vivu s-a născut la Pintic, lângă Teaca, în 1821, anul în care a fost ucis mişeleşte Tudor Vladimirescu. La vârsta de 27 de ani conducea Legiunea a XII-a a lui Avram Iancu, alcătuită din 1.500 de ostaşi români, la Revoluţia de la 1848. În 1849, retras la Sânceni, aflat în drum spre Topliţa, a fost prins, împreună cu alţi câţiva revoluţionari. Intenţia a fost de a fi duşi la Târgu-Mureş, apoi la Debreţin, pentru judecată, dar au fost ucişi în mod barbar la ieşirea din Sângeorgiu de Mureş. În acel loc, la delimitarea localităţii de Târgu-Mureş, a fost inaugurat cel mai mare monument dedicat Eroilor Neamului de până atunci, în memoria prefectului Constantin Romanu-Vivu şi a subprefectului Ştefan Moldovan; o lucrare ce a aparţinut arhitectului Cornel Şildan. Monumentul a fost distrus complet de trupele horthyste în toamna anului 1940.
Să apreciem la superlativ faptul că, la doar doi ani de la înfiinţarea Asociţiei Culturale „Constantin Romanu-Vivu”, societatea a organizat, în primul an de activitate, un simpozion dedicat părintelui spiritual al societăţii culturale, apoi a editat şi cartea, după încă un an.
Lansarea propriu-zisă a cărţii a fost o adevărată sărbătoare, de care au avut parte să se bucure participanţii la eveniment. Să precizăm, cartea, cu preţul de comercializare de 15 lei, a fost oferită cadou din partea organizatorilor participanţilor la evenimentul lansării cărţii. Valentin Constantin Bretfelean, preşedintele societăţii, în calitate de gazdă, a mulţumit participanţilor pentru prezenţă şi interes faţă de ilustrul înaintaş român, a mulţumit pentru sprijinul primit din partea persoanelor fizice şi societăţilor pentru editarea cărţii şi a adus la cunoştinţă că s-a primit aprobarea pentru realizarea şi amplasarea unui monument închinat lui Constantin Romanu-Vivu în Târgu-Mureş. Felicitări organizatorilor au fost adresate, în alocuţiunile lor, de Monica Avram - directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, Lazăr Lădariu - preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş ASTRA, Dimitrie Poptămaş - preşedintele Fundaţiei Culturale „Vasile Netea”, Constantin Bogoşel - inspector şcolar, Vasile Mureşan - muzeograf, director al Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş, Ilarie Gheorghe Opriş - preşedintele Asociaţiei Culturale „Sfântul Gheorghe”, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş. După un cocktail oferit de organizatori, surpriza a constat în vizionarea filmului „Aferim”, premiat la Berlin.

Categorie: