ÎN COVASNA, LIMBA MAGHIARĂ DEASUPRA LIMBII ROMÂNE, cu voie de la prefectul ungur Gyorgy Ervin! Cum impune UDMR limba maghiară ca limbă oficială de stat în Covasna şi Harghita

În luna decembrie 2011 am sesizat Prefectura Covasna cu privire la o placă indicatoare amplasată în spaţiul public de către Primăria Sfântu-Gheorghe, condusă de UDMR-istul Antal Arpad Andras, inscripţionată în limba maghiară şi limba română, limba maghiară fiind deasupra limbii române.
Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI COVASNA,
În atenţia
Domnului Prefect Gyorgy Ervin,
Domnului Subprefect Ionaşcu Valentin
Sediul: Piaţa Libertăţii, nr. 4, Sfântu- Gheorghe, judeţul Covasna
Obiect: sesizare în baza Legii nr. 233/2002 privind inscripţionarea în primul rând în limba minorităţilor şi abia apoi în limba oficială a statului a unui panou care indică executantul unui parc de joacă pentru copii aflat în municipiul Sfântu-Gheorghe, zona străzii Liliacului.
Stimate domnule Prefect,
Stimate domnule Subprefect,
În baza articolului 51 din Constituţia României şi în baza Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002) vă înaintez prezenta petiţie.
În fapt,
Limba maghiară, deasupra limbii române
Primăria Sfântu-Gheorghe a executat un parc de joacă pentru copii, amplasat în zona străzii Liliacului, parc ce a fost executat de către firma SC Producţie Prod AX SRL.
Aşa cum se observă în fotografiile pe care le comunic împreună cu petiţia ca să vă dovedesc justeţea sesizării mele, plăcuţa indicatoare care arata cine este executantul acestui parc de joacă este redactată mai întâi în limba maghiară şi, sub limba maghiară, în singura limbă oficială de stat, limba română.
Pentru că Instituţia Prefectului este obligată să asigure respectarea Constituţiei şi a legilor, vă solicit să începeţi demersurile necesare pentru a corecta această situaţie absolut ilegală.
În speranţa unui răspuns prompt,
Dan Tanasă, 22 decembrie 2011

În răspunsul său, prefectul Gyorgy Ervin se limitează doar să îmi comunice faptul că placa indicatoare respectă prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice, care stipulează astfel:
Art. 1. - (1) Orice text scris sau vorbit în limba română, având caracter de interes public, în sensul prevăzut la art. 2, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare.
(2) Orice text scris sau vorbit într-o limbă străină, indiferent de dimensiuni, având caracter de interes public, trebuie să fie însoţit de traducerea sau de adaptarea în limba română.
Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin text cu caracter de interes public se înţelege orice text care, în cadrul unor atribuţii de serviciu, este afişat, expus, difuzat sau rostit în locuri publice ori prin mijloace de informare în masă, având ca scop aducerea la cunoştinţa publicului a unei denumiri, a unei informaţii sau a unui mesaj, cu conţinut direct ori indirect publicitar.
Este evident faptul că modul de inscripţionare a acestui panou de către Primăria Sfântu-Gheorghe este absolut ilegal, dacă este să ne referim doar la Constituţia României, care stipulează faptul că singura limbă oficială de stat în România este limba română.
Logica bolnavă a UDMR sau PCM, susţinută de prefecţii unguri din Covasna şi Harghita, prin care impun limba maghiară ca şi limbă oficială de stat în cele două judeţe, este aceea că ceea ce nu este interzis expres prin lege este permis. Evident că o astfel de interpretare a legii nu este doar perversă şi bolnavă, dar este şi foarte periculoasă.
danDe la dreptul cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi folosi limba maternă în instituţiile publice, organizaţiile extremiste maghiare, UDMR sau PCM, au ajuns acum la impunerea limbii maghiare ca şi limbă oficială de stat şi chiar la impunerea ei ca prima limbă oficială de stat în cele două judeţe.

Categorie:

Tags: