CREDINŢA ÎN ÎNVIERE

În prima zi a săptămânii, când cerul era înstelat,
Trecând prin uşile încuiate, Iisus din nou S-a arătat.
Apostolii stăteau ascunşi de frica iudeilor,
Crezând în Cel ce a înviat, Ocrotitorul tuturor.

Hristos I-a binecuvântat cu har şi dragoste deplină,
Iar mâinile şi coasta Sa cu toţii îndată le văzură.
Privind spre semnul cuielor, la rănile Stăpânului,
Cu milă se încredinţară de dumnezeirea lui.

Toma era dus departe şi ca să-şi spulbere îndoiala,
A pipăit după opt zile pe Cel ce cârmuieşte viaţa.
Ajută-ne, Iisuse Sfinte, să credem cu multă tărie,
C-ai biruit osânda morţii, învăluit de strălucire.