Dan Baicu - profesor, arhivist şi OM al cetăţii, înfruntând vremurile

La 3 februarie a.c. s-au împlinit 15 ani de la trecerea la cele veşnice, a profesorului, arhivistului şi liderului civic Dan Baicu, cel care a condus destinul Arhivelor covăsnene timp de 20 de ani şi s-a implicat profund în viaţa publică a judeţului Covasna, şi nu numai.
Profesorul Dan Vasile Baicu s-a născut la 15 ianuarie 1944 în localitatea Abrud, judeţul Alba, din părinţii Mihai - ofiţer al Armatei Române, veteran de război, rănit la Stalingrad, decorat prin decret regal, şi Emilia - profesoară de Limba Română, apoi inspector şcolar, căreia i s-a decernat titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Sfântu-Gheorghe”. După ce, împreună cu părinţii şi sora Mihaela şi-a petrecut copilăria în mai multe oraşe, în anul 1951 s-a stabilit în Sfântu-Gheorghe, unde a urmat cursurile şcolii generale şi ale liceului. Şi-a petrecut copilăria într-o perioadă dificilă, marcată de ultima etapă a celei de a doua conflagraţii mondiale, episod în care derularea evenimentelor militare prevestea deznodământul politic cunoscut.
După terminarea cursurilor generale şi liceale în oraşul Sfântu-Gheorghe, în anul 1965 a absolvit Facultatea de Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic din Cluj-Napoca, iar în anul 1978, din dorinţa de a se perfecţiona, a terminat cu brio cursurile Facultăţii de Istorie-Filozofie din cadrul Universităţii Bucureşti. A lucrat în învăţământ din 1965 până în 1986, succesiv, în următoarele unităţi şcolare din judeţ (cu scurte popasuri la organizaţia de tineret şi presa locală): Şcoala Generală nr. 1 Târgu-Secuiesc, şcolile generale nr. 1 şi 2 din Sfântu-Gheorghe, în acestea din urmă îndeplinind şi funcţia de director adjunct. Ca profesor de Istorie a obţinut, în 1969, gradul didactic definitiv, iar în 1981 gradul didactic II la centrul de perfecţionare de pe lângă Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. La 24 ianuarie 1971, şi-a unit destinul cu Ana Stănese din Apoldul de Jos, judeţul Sibiu. Devotata şi iubitoarea soţie i-a dăruit doi copii, Bogdan, născut în 1972, profesor de Istorie, şi Călin, născut în 1974, specialist în robotică şi calculatoare. Preocuparea pentru promovarea valorilor naţionale şi a patriotismului este o caracteristică definitorie a întregii familii Baicu. Soţia Ana, cunoscută pentru participarea activă la manifestările societăţii civile româneşti din zonă, a fost recompensată cu titlul de „Cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe”, iar sora Mihaela s-a îngrijit de apariţia postumă a două volume purtând semnătura tatălui, Mihai Baicu.
Din 15 mai 1986, este angajat la Arhivele Statului, fiind numit şeful filialei Arhivelor Statului Judeţul Covasna. Şi-a început activitatea într-o clădire deteriorată, care punea în pericol atât documentele aflate în păstrare, cât şi sănătatea personalului direcţiei. Învingând toate piedicile, a reuşit să convingă factorii abilitaţi şi să înceapă construirea unui sediu nou, la care s-a lucrat timp de peste şase ani. De fapt, construirea noului sediu al Arhivelor Naţionale Covasna reprezintă o mare izbândă a activităţii lui Dan Baicu, pe tărâmul arhivisticii româneşti.
Printre priorităţile fixate după evenimentele din 1989, s-au aflat: atragerea în această zonă a tinerilor absolvenţi ai Facultăţii de Arhivistică, conştientizarea opiniei publice despre rolul instituţiei Arhivelor, precum şi promovarea unei imagini pozitive a Arhivelor Naţionale Covasna. A reuşit să îndeplinească toate aceste obiective, deoarece a înţeles să-şi identifice propria persoană cu însăşi instituţia. În cazul său, sentimentele de sacrificiu şi loialitate s-au împletit armonios cu pasiunea de-o viaţă - Istoria.
Dan Baicu s-a remarcat în peisajul arhivisticii româneşti atât prin calităţile de conducător şi îndrumător, cât şi prin numeroasele studii sau articole publicate în presa locală şi centrală, cu tematică variată ce include subiecte din domeniile: istorie locală şi regională, istoria oraşelor, istoria militară, memorialistică, cultură şi spiritualitate românească. I-au fost recunoscute calităţi precum cinstea, devotamentul, modestia, patriotismul curat manifestat prin cultivarea asiduă a istoriei naţionale. A fost în permanenţă preocupat de păstrarea, conservarea şi valorificarea bogatului patrimoniu arhivistic naţional.
Din păcate, timpul nu a mai avut răbdare, răpindu-l din mijlocul familiei, dar şi din ambiţioasele proiecte propuse… Şi cu acest prilej, rememorăm câteva din gesturile de preţuire a memoriei arhivistului Dan Baicu, respectiv: editarea lucrării Istorie şi arhivistică în Arcul intracarpatic, volum de studii şi articole purtând semnătura lui Dan Baicu, alcătuit şi îngrijit de Adina Fofircă şi Ioan Lăcătuşu, apărut la Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, în anul 2006; dezvelirea, în holul instituţiei, a unei plăci comemorative care consemnează pentru viitorime contribuţia fostului director Dan Baicu la construirea noului sediul al Direcţiei Judeţene Covasna a Arhivelor Naţionale; acordarea, post mortem, a Diplomei de onoare cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Naţionale, în semn de recunoştinţă pentru meritele deosebite în păstrarea, protejarea şi punerea în valoare a documentelor din Patrimoniul Arhivistic Naţional, şi pentru contribuţia sa la cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor istorice ale Poporului Român.
Cartea Istorie şi arhivistică în Arcul intracarpatic, care vorbeşte despre personalitatea lui Dan Baicu şi despre truda şi izbânzile sale pe tărâmul arhivisticii româneşti, se află astăzi în bibliotecile documentare ale Arhivelor Naţionale din întreaga Ţară, iar o serie de recenzii despre ea au apărut în presa locală şi în alte publicaţii cotidiene şi de cultură, din mai multe judeţe.
Prin întreaga sa activitate, de aproape două decenii, în sistemul Arhivelor Naţionale, Dan Baicu a făcut parte din generaţia de arhivişti care, la răscruce de vremuri, a asigurat funcţionarea instituţiei Arhivelor Naţionale în judeţul Covasna şi transmiterea pentru generaţiile viitoare a unui valoros tezaur arhivistic, parte componentă a Patrimoniului Arhivistic Naţional.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Categorie: