Decizie definitivă! Petiţia pentru autonomia „Ţinutului Secuiesc” a fost desfiinţată de instanţă

Primim pe internet

Hotărârea Consiliului Local Miercurea-Ciuc prin care s-a adoptat o petiţie în care se solicită crearea unei regiuni administrative autonome, denumită „ţinutul secuiesc”, a fost anulată definitiv de Curtea de Apel Târgu-Mureş, care a respins recursul autorităţii locale şi a menţinut sentinţa magistraţilor Tribunalului Harghita, transmite Agerpres.
Hotărârea Consiliului Local Miercurea-Ciuc a fost atacată în instanţa de contencios administrativ de prefectul judeţului, Adrian Jean Andrei, pe motiv că aceasta încalcă Constituţia şi legile Ţării, acţiunea fiind admisă de Tribunalul Harghita. În decizia prin care au admis acţiunea în contencios administrativ a prefectului, magistraţii Tribunalului Harghita au susţinut faptul că hotărârea Consiliului Local Miercurea-Ciuc nu a fost emisă pe baza legii şi contravine Constituţiei României, întrucât revizuirea oricăror dispoziţii constituţionale poate fi iniţiată de preşedintele României, la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul parlamentarilor, precum şi de cel puţin 500 de mii de cetăţeni cu drept de vot.
Magistraţii Tribunalului Harghita au mai arătat că propunerea privind statutul de autonomie a ţinutului secuiesc a fost avizată negativ de Consiliul Legislativ, „întrucât viza crearea unei entităţi statale distincte, paralelă cu statul naţional unitar român, ceea ce contravine Constituţiei”.
Sentinţa Tribunalului Harghita a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Târgu-Mureş, care a respins acţiunea Consiliului Local şi a anulat definitiv hotărârea adoptată de acesta.
În decizia magistraţilor se arată, printre altele, că CL Miercurea-Ciuc „a ales să ignore aria de competenţă şi a adoptat un act care vizează demersuri şi solicitări concrete ce tind să stabilească regimul teritorial-administrativ al populaţiei din 153 de localităţi, din care doar 68 se află în Harghita, celelalte fiind situate în judeţele Mureş şi Covasna”. Referitor la nelegalitatea hotărârii Consiliului Local Miercurea-Ciuc, Curtea de Apel a avut în vedere şi respingerea de către Comisia Europeană a două cereri de înregistrare a unor iniţiative cetăţeneşti, al cărui obiect îl constituia înfiinţarea de regiuni după criterii etnice.
Referitor la nelegalitatea HCL Miercurea-Ciuc, nr. 127/2014, Curtea are în vedere respingerea, de către Comisia Europeană, a două cereri de înregistrare a unor iniţiative cetăţeneşti al căror obiect îl constituia înfiinţarea de regiuni după criterii etnice - prin Decizia C(2013) 4875 final, din 25 iulie 2013, fiind respinsă cererea de înregistrare a iniţiativei cetăţeneşti depuse de Consiliul Naţional Secuiesc cu titlul „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi pentru sustenabilitatea culturilor regionale”, iar prin Decizia C (2013) 5969 final, din 13 septembrie 2013, a fost respinsă cererea de înregistrare a iniţiativei cetăţeneşti depuse de Hans Heinrich Hansen şi Kelemen Hunor cu titlul „Minority Safe-Pack - un milion de semnături pentru diversitate în Europa”, precum şi, în acelaşi sens, respingerea de către Plenul Senatului, în şedinţa din 25 septembrie 2012, a propunerii legislative privind „Statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc”, se precizează în motivarea Curţii de Apel Târgu-Mureş, a cărei hotărâre este definitivă.
Prefectul judeţului Harghita, Adrian Jean Andrei, a declarat că toate demersurile autorităţilor locale, care încalcă legile Ţării şi Constituţia României, vor fi atacate în instanţă şi consideră că în urma adoptării acestei hotărâri definitive de către Curtea de Apel Târgu-Mureş există o practică judiciară şi orice demers prin acte administrative de acest gen, respectiv hotărâri de consiliu local, va fi respins din start.
„Prin această decizie a Curţii de Apel ne aflăm în faţa autorităţii de lucru judecat şi a practicii judiciare, motiv pentru care orice demers prin acte administrative, care va avea ca obiect această temă, va fi respins din start”, a declarat prefectul Harghitei.
Potrivit datelor puse la dispoziţie de Instituţia Prefectului, 35 de autorităţi publice locale din Harghita au adoptat o astfel de hotărâre, toate fiind atacate în contencios administrativ de prefectul Adrian Jean Andrei. În 30 de cazuri, instanţa de fond a admis acţiunea prefectului, iar în cinci cazuri procesele se află pe rol. Cinci dintre sentinţele adoptate de instanţa de fond au fost atacate cu recurs de consiliile locale.

Categorie: