DECLARAŢIA Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş cu privire la Marşul Unionist din Piaţa Victoriei şi la propaganda electorală deşănţată a UDMR

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), având reprezentarea legitimă a organizaţiilor şi populaţiei româneşti, integrate în misiunea Forumului, se alătură îngrijorărilor întregii societăţi româneşti faţă de cele două evenimente.
1. Participanţii la marşul anual „Luptă pentru Basarabia”, cu mesaj unionist, care s-a desfăşurat sâmbătă, 24 octombrie 2016, în Capitală, au manifestat paşnic, reamintind tuturor românilor despre năzuinţa unei patrii întregite privind întoarcerea Basarabiei la trupul Ţării-mamă, România.
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş consideră că reacţia violentă a Jandarmeriei a fost disproporţionată faţă de marşul paşnic al unioniştilor; jandarmii, prin intervenţia lor în forţă, au compromis idealul unionist şi au străpuns adânc visul de unitate naţională al Poporului Român. Modul cum a înţeles să acţioneze Jandarmeria a produs emoţie şi confuzie în rândul românilor, producându-se şi încălcări grave ale dreptului democratic la liberă întrunire.
Considerăm că sunt vinovaţi cei care, aflându-se la comandă, au împins pe acei militari spre violenţă, dovadă că Statul Român este acaparat şi cei aflaţi în fruntea lui sunt trădători străini de interesele cele mai naturale ale Poporului Român, acţionând împotriva aspiraţiilor Ţării.
Ecoul negativ al acţiunii iresponsabile a Jandarmeriei Române cu efect descurajator pentru curăţenia sufletească a tinerilor unionişti, care s-au exprimat civilizat în toţi aceşti ani, cât şi acum, nu poate să fie trecut cu vederea.
Mai mult de atât, reacţia publică întârziată a ministrului de Interne, premierului şi preşedintelui întăreşte convingerea trădării şi ezitarea penibilă a asumării celor întâmplate.
Nouă românilor ni s-au produs prejudicii de imagine şi morale irecuperabile şi s-a dat un mesaj descurajator fraţilor basarabeni de peste Prut, într-un moment când speranţa lor este îndreptată spre consolidarea aproprierii de România şi de Uniunea Europeană odată cu alegerea în Moldova a unui preşedinte pro-european şi stabilirea de relaţii fireşti cu Ţara-mamă, România. Cu alte cuvinte, s-a deschis calea spre încurajarea forţelor care ne sunt ostile de veacuri.
Noi, românii ardeleni care cunoaştem jugul milenar al asupririlor străine, negarea noastră ca naţiune şi limbă printr-un genocid de stat sistematic, de veacuri la rând, suntem sensibili şi alături de fraţii noştri basarabeni, le cunoaştem durerea şi rezistenţa în faţa cnutului rusesc, unde nu-i chip să se mai întoarcă.
În acest ultim ceas cerem autorităţilor Statului Român să-şi ceară scuze şi să îndrepte lucrurile, înainte de toate prin demiterea responsabililor din conducerea Jandarmeriei, care aplică unităţi de măsură diferite, dacă facem comparaţia cu atitudinea jenantă a jandarmilor la Târgu-Mureş, în martie 2015 şi 2016. (…)
2. Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş constată cu îngrijorare escaladarea şi îndemnul la încălcarea Constituţiei pe care îl face UDMR prin afişele electorale răspândite în oraşele din Transilvania, însoţite de mesaje iredentiste şi revizioniste ale celor care se declară conducătorii maghiarimii.
Ştim cu certitudine că aceste acţiuni duşmănoase sunt dirijate din Ungaria neîmpăcată cu istoria de după Trianon (4 iunie 1920), însă, noi românii, ne simţim marginalizaţi, dacă nu chiar abandonaţi de factorii de autoritate, de decidenţii Statului Român, de la prefecţii din judeţe, Guvern şi până la preşedinte, că aşteptăm la nesfârşit măsuri legale şi constituţionale.
Laşitatea tradiţională a partidelor româneşti nu se dezminte, având însă grijă să facă ample manifestări, să fie prezente în mass-media şi în alte împrejurări care să îi ademenească pe alegători, dar nu se poziţionează ferm şi să combată decisiv aceste manifestări şovine, antistatale şi antiromâneşti.
Este ridicol că o asociaţie, denumită UDMR, care se afişează ca un ONG (ceea ce se traduce în organizaţie non-guvernamentală sau neguvernamentală), participă la alegeri pentru a acapara tocmai puterea guvernamentală, iar pe de altă parte partidele româneşti stau îngenuncheate, cerşindu-i efectiv alianţa şi fiind dispuse la orice compromis, lăsând sub tăcere şi ignorând pericolul intenţiilor tot mai evidente de a destrăma România ale acestei organizaţii.
Întrutotul neadevărate şi jignitoare afişele electorale, continuate cu afirmaţiile făcute în aceste zile de conducătorii UDMR, aplaudaţi frenetic la Cluj-Napoca prin refuzul lor de a recunoaşte cum se cuvine veacul împlinit la 1 Decembrie 1918 şi semnificaţia Marii Uniri a Naţiunii Române. Se încearcă impunerea unui tip de regionalism identitar prin folosirea instrumentului ideologic politic, sub falsa definiţie a dreptului la identitate ca un fenomen care a mai existat de destrămare a naţiunilor şi statelor naţionale, ignorând în ce priveşte România, că a fost constituită în sorgintea unui proces de îndelungată evoluţie istorică obiectivă.
Alimentarea atitudinilor segregaţioniste şi separatiste care nu folosesc nici măcar maghiarilor obişnuiţi trebuie să înceteze, fenomenul a devenit primejdios şi este de datoria urgentă a autorităţilor şi a partidelor româneşti să îşi clarifice public şi fără echivoc poziţia în faţa alegătorilor cărora le cer votul.
Este deosebit de periculos şi îngrijorător pentru noi locuitorii din cele trei judeţe că autorităţile române nu au luat măsuri legale împotriva celor care încearcă să intimideze justiţia statului de drept, în cazurile de încălcare flagrantă a legilor siguranţei naţionale, din care exemplificăm: demonstraţiile de la Târgu-Secuiesc, unde se anchetează acte de terorism; cazul de la Sântu-Gheorghe, unde deputatul maghiar Marko Attila se sustrage de la răspundere, aflat sub protecţia Guvernului Ungariei; cazul de la Târgu-Mureş, al Colegiului Naţional „Unirea”. Dacă autorităţile rămân în letargie, totul se escaladează şi provocările se amplifică; aşa cum s-a întâmplat zilele trecute la Târgu-Mureş, la lansarea candidaţilor UDMR, acolo unde discursurile au fost provocatoare şi şovine, şi au avut menirea de a incita populaţia maghiară la încălcarea legislaţiei şi perturbarea procesului de învăţământ la Colegiul Naţional „Unirea”, unde nu are ce căuta politica, propaganda electorală şi extremismul deşănţat pro-hungarist.
În această problemă nu mai este loc pentru demagogie ieftină. De aceea, repetăm, se impune ca cele două mari partide româneşti să îşi clarifice declarativ şi prin fapte poziţia faţă de acest fenomen dăunător, iar autorităţile statului să stăvilească prin acte de autoritate legale trufia nemeşistă, jignirea românilor şi, în fine, psihoza hungaristă deja atât de deşănţată.

Sfântu-Gheorghe - Miercurea-Ciuc - Târgu-Mureş,
8 noiembrie 2016
Consiliul Director

Categorie: