Demolatorii...

Patria mea, tu încă ne eşti trează
Şi-aud cum plânge sufletul tău sfânt -
Nu-i înţeleg pe cei ce demolează
Tot ce întâlnesc în cale pe pământ:

Uzine, fabrici, gânduri şi idei,
Nu-i înţeleg pe cei care te fură
Când alţii stau de pază lângă ei
Şi în privirea lor e-atâta ură!

Se întorc acasă cei plecaţi departe
Să-şi caute un loc şi-un trai mai bun,
Deşteaptă-ne din somnul cel de moarte,
Să bată-n inimi sângele străbun!

Tu ne eşti mamă bună şi te ştiu
Cum te-au ştiut prin vremi înaintaşii,
Opreşte jaful, până nu-i târziu -
Să-şi pedepsească Dumnezeu făptaşii!