DESPRE PATRIOTISM ȘI NAŢIONALISM


Patriotism: Sentiment de dragoste şi devotament faţă de patria şi poporul din care faci parte.
Naţionalism: Conştiinţa de apartenenţă la o naţiune ridicată la nivelul de dragoste faţă de naţionalitatea şi cetăţenia pe care o avem.
Patriotismul este o dimensiune valorică preţioasă a naţiunii române.
Aceste noţiuni se reflectă ca însuşiri sufleteşti şi le putem observa prin comportamentul şi convingerea fiecărui om, ele sunt expresia unor sentimente. Fiind două noţiuni surori, ele se pot adesea confunda. Nu există patriotism fără sentiment naţional, şi nici invers. Împletirea lor dă înţelegerea celui mai înalt sentiment, sentimentul solid al iubirii de patrie pentru apărarea căreia îţi dai şi viaţa.
Sigur că patriotismul este naţional, el are însuşirea de a se perpetua, se moşteneşte de-a lungul istoriei şi se transmite fiecărui cetăţean.
Fiecare membru sau cetăţean, indiferent de gradul de pregătire, este conştient de apartenenţa sa la o naţiune, aşa cum aparţine unei familii, tot aşa aparţine unei naţiuni distincte, determinată prin limbă, credinţă, istorie şi alte însuşiri specifice.
Deci, naţiunea s-a perpetuat şi dezvoltat într-un anumit teritoriu şi a fost influenţată de condiţiile geografice, istorice, de mediu şi îşi pune amprenta asupra personalităţii cetăţeanului, individului.
Dragostea şi mândria unei naţiuni se contopeşte într-un mod fericit cu patriotismul.
Dar ce este patria? Este Ţara în care trăieşti şi al cărei cetăţean eşti. Mediul politic, social şi cultural în care trăieşte un popor conform aspiraţiilor şi tradiţiilor sale istorice.
Toate personalităţile din istoria României au fost mândre de naţionalitatea lor, toate au dovedit patriotism, calităţi care le-au propulsat în fruntea mulţimilor şi le-au conferit rol de conducători, de reprezentanţi ai populaţiei, ai poporului sau a unor domenii de activitate capitale. Atunci când convingerile şi năzuinţele lor au coincis cu cele ale majorităţii, au devenit lideri sau chiar reprezentanţi ai întregii societăţi, ai întregii ţări. Am să mă opresc prin a exemplifica cele de mai sus doar prin două personalităţi din istoria ţării noastre.
Mihai Viteazul şi Alexandru Cuza
Putea oare Mihai Viteazul să înfăptuiască acea epocă extraordinară de unire a tuturor teritoriilor româneşti dacă nu s-ar fi identificat cu năzuinţele tuturor românilor? Categoric, nu!
Putea să îndeplinească idealul de unire dacă nu ar fi fost conştient de unitatea de neam, de limbă şi de obiceiuri ale românilor? Nu! Putea Alexandru Ioan Cuza să înfăptuiască, la 1859, unirea celor două principate româneşti şi să răspundă necesităţii istorice dacă nu ar fi fost patriot? Nu!
El a întrupat spiritul naţional şi patriotic care l-a ridicat la o justă înţelegere a necesităţii unirii. Aceste elemente i-au dat o perfectă înţelegere a momentului istoric.
De partea lui au fost năzuinţele de veacuri ale românilor, simţul lor naţional şi patriotic.
Una din manifestările patriotice ale românilor este respectarea legilor ţării.
Dar respectarea legilor ţării este obligatorie şi pentru cetăţenii români de alte etnii. Cel de altă naţionalitate, indiferent care ar fi ea şi trăieşte în mijlocul românilor, în ţara noastră, este conştient că este cetăţean român.
Sunt unele excepţii ca: străinii care trăiesc temporar la noi, diplomaţii, oamenii de afaceri şi alţii care nu sunt cetăţeni români, dar şi aceştia au obligaţia de a respecta Constituţia României.
Respectarea naţionalităţii
În Basarabia (Republica Moldova), vedem naţionalitatea nu doar negată, ci şi oprimată. În Ucraina, toate zonele cu populaţie românească, la fel. Nu mai vorbim despre limba română, care în Bucovina de dincolo este pe cale de dispariţie.
Românii din aceste teritorii trebuie să ceară cu hotărâre respectarea naţionalităţii şi a limbii lor, a credinţei, Bisericii şi administraţiei locale. Este un adevăr de necontestat că noi, românii, le-am asigurat drepturi egale tuturor etniilor care trăiesc în România. Acest lucru este o expresie a omeniei românilor şi a unei democraţii reale.
De ce atunci românii care se află în afara graniţelor ţării noastre să nu se bucure de tratamente şi drepturi egale?
Avem conştiinţa necesităţii respectării oricărei etnii în interiorul ţării noastre, dar în acelaşi timp trebuie să veghem şi la conservarea naţionalităţii noastre. Toate aceste drepturi sunt întemeiate nu doar pe legi, dar şi pe raţionament şi simpatii. Noi trebuie să cultivăm un curent naţional şi patriotic şi nu să generalizăm experienţe străine, care nu ni se potrivesc şi care de bună seamă nu vor fi viabile. Vor dăinui doar cele specifice ţării noastre. Sentimentul patriotic ori naţional nu trebuie să se manifeste după cum gândesc unele partide politice, ci trebuie să fie expresie românească, căci românii au fost întotdeauna concilianţi şi au respectat drepturile naţionalităţilor conlocuitoare. La rândul lor, aceste naţionalităţi sau grupuri etnice trebuie să respecte Constituţia, pe care şi ele au votat-o, iar prin interpretarea drepturilor şi libertăţilor acordate să nu lezeze în niciun fel sentimentul românesc.
România este ţara tuturor locuitorilor ei, deci este patria lor şi trebuie să fie patrioţi, să iubească ţara şi să fie capabili să lupte pentru drepturile şi interesele ei. A fost o vreme când cele două noţiuni - patriotism şi naţionalism - au fost înlocuite cu teza Internaţionalismului proletar. Acesta nu a fost decât un pretext, o idee care s-a situat deasupra oricăror naţiuni şi naţionalităţi...
Noi nu am manifestat niciodată un naţionalism extremist, ci unul tolerant care acceptă şi respectă drepturile conlocuitorilor.
Noi nu am spânzurat pe nimeni, poate doar pe vreun tâlhar sau criminal periculos, condamnat la moarte prin antichitate.
Manifestările duşmănoase şi criminale ale unor descreieraţi, de altă etnie, sunt porniri bolnăvicioase, încurajate de către un partid (?! - n.n.) rasist (UDMR), care are o doctrină fascistă, antiromânească, trebuie oprite până nu e prea târziu. În cadrul aşa-zisului partid UDMR, se proslăveşte o politică periculoasă. Ei îi socotesc pe români o rasă inferioară. În gândirea ungurilor din acest partid (?! - n.n.) dăinuiesc teorii horthysto-naziste, prin care îşi propun să nimicească neamul românesc.
Dar noi, românii ardeleni, suntem cea mai veche populaţie din Europa, care n-am venit de nicăieri şi suntem urmaşii unui neam viteaz şi cinstit, suntem aici dintotdeauna şi vom fi de-a pururi.
Degeaba le arăţi ungurilor dovezi în acest sens, ei inventează teze noi, revizioniste, iredentiste, de ură faţă de români.
Românii din cele trei judeţe, Harghita, Covasna şi Mureş, sunt batjocoriţi şi discriminaţi. Este strigător la cer ce se întâmplă, sub oblăduirea şi cu sprijinul Guvernului Boc. Un guvern trădător, care a vândut ţara ungurilor.
Dacă un român aflat pe teritoriul Ungariei ar fi făcut cu chipul lui Kossuth ce a făcut Barna cu cel al lui Avram Iancu, ar fi fost omorât pe loc.
Dar la noi e posibil orice, şi orice crimă săvârşită de UDMR-ul aliat la guvernare este trecută cu vederea.
Trezeşte-te, Neam Românesc, şi nu te lăsa să fii batjocorit în propria ta Ţară!
Până şi în Africa a fost desfiinţat segregaţionismul, dar în zilele noastre în Transilvania este promovat de către UDMR. Au separat învăţământul în Institutul de Farmacie din Târgu-Mureş, pe cel românesc de cel unguresc pe criterii etnice (rasiste).
Ne ameninţă şi declară făţiş că Transilvania va reveni la Ungaria. Că în curând ne vor reedita un Kosovo în Ardeal etc. etc. Până unde poate merge ura şi prostia!
Noi, românii, le cerem să se liniştească, pentru că noi am mai pus o opincă pe clădirea Parlamentului din Budapesta de două ori. Chiar mai vor şi o a treia opincă? În 24 de ore acest lucru se poate realiza! Aşa că băgaţi-vă minţile în cap!
Tot ce se întâmplă azi în Transilvania, nu se produce întâmplător, ci sunt acţiuni provocate din afara Ţării. Acţiuni trecute sub tăcere de către un guvern trădător şi marionetă al lui Boc.
Oare puterile occidentale (europene) nu văd ce se întâmplă la noi? Sau se fac că nu văd, ba cred că le convine chiar, căci şi-au dat mâna pentru a distruge această Ţară.
Acesta este europenismul mult trâmbiţat? Priviţi planul de împărţire administrativă a Ţării şi veţi observa imediat cum se dă apă la moara ungurilor.
Dumnezeule, opreşte nesăbuinţa guvernului trădător şi alungă păsările de pradă!

PATRIA

Patria ne este glia
Sub care ne dorm străbunii,
Ţara noastră, ROMÂNIA,
Cu-ai săi munţi contra furtunii
Şi cu falnica pădure
Mirosind a mură coaptă,
Ce-a adus din timpuri sure
Doina ce ne-o cântă-n şoaptă.

Patria este ogorul,
Care-n holdele de grâne,
Pune-n spice viitorul
Cu aroma sa de pâine.

Patria-i pământ natal,
Unitar, indivizibil,
Patria-i un dar astral
Cu farmec irezistibil.

Către patrie se-ndreaptă
Orice gând de luptător,
Care duce-o luptă dreaptă,
Pentru-al Ţării viitor.

Nicolae Dărăbanţ (Braşov),
Membru al Societăţii de ştiinţe
Istorice din România