DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG. SECUIESC

Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul GOGA LEVENTE, domiciliat în comuna Sânzieni, nr. 796, judeţul Covasna, fiul lui, tatăl necunoscut, şi a lui Margit, născut la data de 09.02.1973, în comuna Plăieşii de Jos, judeţul Harghita, identificat cu Cartea de Identitate seria KV, nr. 188528/2007, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc, în calitate de parte vătămată/parte civilă, în cadrul dosarului penal numarul 712/P/2012, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, formulez prezenta
PLÂNGERE
împotriva soluţiei din dosarul mai sus menţionat, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul BOLOGH TIBOR, domiciliat în comuna Sânzieni, nr. 439, judeţul Covasna, pentru fapta prevăzută şi pedepsită de art. 184, alin. 2, Cod Penal, întrucât nu sunt întrunite elementele consitutive ale infracţiunii, precum şi pentru fapta prevăzută şi pedepsită de art. 246. alin. 2 Cod Penal, întrucât fapta penală cercetată nu există (încadrare greşită), solicitându-vă ca prin rezoluţia ce o veţi da, să dispuneţi desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data de 10.01.2014, din dosarul nr. 712/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, restituirea dosarului în vederea completării cercetării penale, începerea urmăririi penale împotriva făptuitorului BOLOGH TIBOR şi condamnarea acestuia pentru comiterea concursului de infracţiuni prevăzute de art. 184 şi art. 248 Cod Penal, precum şi recuperarea prejudiciului cauzat subsemnatului prin generarea amputării falangelor I-V de la mâna dreaptă, infirmitate permanentă şi încadrarea mea într-un grad de handicap având deficienţe totale de folosire a mâni drepte, aspecte asupra cărora înţeleg să mă constitui parte vătămată şi parte civilă, pentru urmatoarele
MOTIVE
În fapt,
Mai întâi şi presus de toate invoc halucinanta şi distorsionanta cercetare incompletă, fără urmărirea principiilor fundamentale ale procesului penal, principii inexistente în referatul întocmit, implicit în rezoluţie, în schimb mistificarea adevărului, ascunderea probatoriului şi mai grav complicitatea cu făptuitorul, efectuată în dosarul nr. 712/P/2012 şi caracterul superficial al autorităţii de supraveghere, nu pot decât duce la o singură concluzie: instrumentatorii au luat chipul şi năravurile politicianului anchetat, probabil considerând că un biet ţigan analfabet nu poate pretinde şi avea drepturi.
Nu trebuie să fi poliţist sau procuror să conştientizezi că tot materialul instrumentat şi prezentat nu duce la o corectă aplicare a normelor juridice de drept şi în conformitate cu scopul penal.
Definiţia caracterelor procesului penal este departe de definiţia consacrată, prin care activitatea desfăşurată de organele judiciare în conformitate cu legea, cu participarea activă a părţilor, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, pentru ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale - şi nu încadrarea greşită a făptuitorului pentru a fi exonerat - nu au fost nici pe departe aplicate, iar această situaţie mă pune în ipostaza de a face publice faptele în mass-media românească şi generarea coerciţiei publice la aplicarea prevederilor legale în vigoare.
Este inadmisibil că nu mi s-a adus la cunoştinţă un alt drept de care pot beneficia, faptul că pot exercita acţiune civilă în procesul penal şi că mă pot constitui parte civilă, declaraţie care se poate realiza oricând în scris sau oral, în cursul urmăririi penale, când legiuitorul a stabilit în sarcina organelor judiciare obligaţia de a aduce la cunoştinţa subsemnatului, ca părte vătămată, acest drept al meu.
Prin prezenta declar că înţeleg şi doresc să mă constitui parte civilă şi voi solicita atât daune materiale, cât şi daune morale, determinate de gravele suferinţe fizice, infirmitatea permanentă, gradul de handicap provocat, gravele suferinţe morale, coerciţie psihică şi intimidări, provocate de făptuitor, atât prin vătămarea corporală gravă, cât şi prin punerea în pericol a siguranţei şi libertăţii mele personale de muncă şi a unei vieţi decente.
Din parcurgerea referatului cu propunere de a nu se începe urmărirea penală întocmit de „superpoliţistul” inspector principal de poliţie Moldoveanu Victor se poate observa liber răstălmăcirea declaraţiilor şi fineţea distorsionării faptelor şi a realităţii în favoarea făptuitorului. Trebuie să recunosc că foarte abil şi subliminal a reuşit practic ca la manual să sustragă făptuitorul din toate elementele constitutive ale concursului de infracţiuni de vătămare corporală gravă din culpă şi abuz în serviciu contra intereselor publice, anulând practic obiectul juridic şi material al conţinutului infracţiunii, subiecţii, dar mai ales latura obiectivă şi latura subiectivă a infracţiuniilor.
Ca să nu mai vorbim de NEmenţionarea clară a zilelor de îngrijire medicală sau, şi mai grav, că primarul Bologh Tibor în exercitarea atributelor autorităţii publice reprezentate de funcţia de primar adună toţi ţiganii, care trebuie să primească ajutor social şi să lucreze în folosul comunităţii, îi pune la lucru în interes personal pe propria lui moşie, cu deplasări la Tg. Secuiesc, şi că m-a chemat la lucru inclusiv cu FIUL MEU MINOR de 15 ANI, care a muncit câte 8 ore, atât la moşia de la Tg. Secuiesc, pe data de 07.12.2010, cât şi la domiciliul acestuia, pe data de 09.12.2010, unde avea calitatea de martor ocular, deşi are o capacitate de exerciţiu restrânsă nu a fost audiat, dar toate neadevărurile şi minciunile primarului au fost luate în probaţiune cu titlu de adevăr, fără ca acesta să facă o clipă dovada celor declarate sau susţinute. Mai mult, în calitate de primar s-a folosit de aparatul administrativ pus la dispoziţie din cadrul primăriei pentru a falsifica acte, a radia dovezile şi a obligat tot aparatul uman din subordine să escamoteze prin alegaţii false obiectul material al infracţiunilor, latura obiectivă şi subiectivă care îl incriminează fără tăgadă şi nimănui să nu-i pară suspecte declaraţiile contradictorii sau probatoriul ridicat de poliţist cu privire la caietele pe care se ţinea pontajul muncii sociale pe moşia primarului, cu bani publici, dar nu în folosul comunităţii, alte infracţiuni grave şi pentru care caiete probatorii poliţistul instrumentator a dat o dovadă de ridicare, dar amnezic uită să mai facă menţiunea acestor aspecte în referat.
De asemenea nimeni nu a fost curios, nici nu a dorit să ţină cont de afirmaţiile mele cu privire la faptul că primarul Bologh Tibor, în schimbul promisiunii că nu voi face plângere penală şi public cazul, care îl incriminează direct mi-a promis ajutorul social, achitat timp de 1 (unu) an de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Covasna, începând cu data de 01/2011, până la 01/2012, în contextul în care eu am ajuns cu infirmitate permanentă şi grad de handicap, nu am prestat nici o oră de lucru în folosul comunităţii, dar am fost pontat în fals pentru a încasa acest ajutor social în schimbul escamotării evenimentului.
Anexez cupoanele mandat plată prestaţii asistenţă socială în cazul în care totuşi interesează pe cineva şi constituie un probatoriu temeinic şi solid prin aceste zone.
La data de 09.12.2010, subsemnatul Goga Levente împreună cu fiul meu minor de 15 ani, Goga Levente-Tibor, precum şi alte persoane, care trebuiau să lucreze în folosul social al comunităţii: Majlat Ferenc, Majlat Francisc, Goga Robert, Gergely Attila şi Majlat Istvan, pentru a putea beneficia de ajutorul social lunar legal, conform înţelegerilor verbale anterioare avute cu dl. primar Balogh Tibor, ne-am dus cu toţii la domiciliul acestuia din localitatea Sânzieni, nr. 439, judeţul Covasna, unde trebuia să prestăm munca cerută ce consta în tăierea unor lemne pentru şi în favoarea personală a primarului făptuitor Balogh Tibor.
Munca cerută şi prestată era pentru a ne ponta şi lua ajutorul social, şi nu cum deliberat a declarat fals, falsul în declaraţii prevăzut şi pedepsit de art. 292 C.P., că am mers la acesta ca să-i lucrăm pentru un aşa numit împrumut de cartofi pe care nu-l poate dovedi niciodată, pentru simplu fapt că împrumutul nu există.
E de notorietate în comună că făptuitorul primar Balogh Tibor are un comportament de grof pe moşia lui tac-su, nicidecum nu poate poza în bunul samaritean, cu atât mai inexplicabilă este credulitatea organelor de cercetare prealabile.
Primarul făptuitor a început să ne împartă responsabilităţile şi diviziunea muncii, iar pe mine m-a pus să tai la circularul proprietatea lui, deşi i-am adus la cunoştinţă şi l-am informat că nu am mai tăiat în viaţa mea la un circular şi nu am îndemânarea necesară.
Acesta a început să mă înjure, să mă facă şmecher prefăcut ca toţi ţiganii, să mă acuze că nu-mi place să muncesc, că încerc din nou să mă sustrag muncii şi că mă aranjează el să nu mai primesc nici un ajutor social şi nici la el la primărie nu mai am ce căuta.
Mi-a spus textual: „că nu vreau să mă ducă să fac liceul, ca să pot tăia la circular?”. Pur şi simplu m-a obligat verbal ca să tai lemnele la circular, un circular improvizat artizanal, cu un motor puternic care făcea să vibreze toată platforma lui şi să fie instabil.
I-am atras atenţia făptuitorului primar Balogh Tibor că circularul se mişcă de la vibraţii, iar acesta m-a sfătuit să pun un butuc de lemn sub el pe fierul ce lega picioarele şi să nu mai mă plâng ca toţi ţiganii de muncă. Nu aş fi tăiat lemne pe acel circular niciodată, dacă primarul nu mă obliga să tai acele lemne. Menţionez că nu mi-a oferit nici o protecţie cum ar fi mănuşi, ochelari de protecţie, şorţ etc. Nici circularul artizanal normal că nu era prevăzut cu nici o protecţie la pânza de tăiere, totul fiind improvizat şi primitiv.
Ceilalţi colegi de suferinţă socială pe moşia primarului au primit misiune de lucru, unii cu descărcatul lemnelor pentru tăiere, iar alţii pentru căratul lemnelor tăiate, în magazia de lemne a primarului, inclusiv fiul meu minor de 15 ani.
Toţi cei aflaţi acolo ştiam că lucrăm pentru primirea ajutorului social şi că suntem pontaţi ca atare, poliţistul instrumentator fiindu-i înmânat şi caietul de pontaj pentru ajutorul social, pentru care mi-a eliberat o dovadă, pe care o anexez şi în care singur recunoaşte că purta ştampila primăriei Sânzieni, probatoriu nemenţionat sau dispărut de la dosar.
Făptuitorul, primar bun la suflet a fost chiar generos cu noi şi a dat comandă sorei lui Katalin a ne servi şi cu câte două pahare de palincă înainte de a începe munca.
După ce am început lucrul, în jurul orelor 11:30, în timp ce tăiam lemne şi aveam ochii plini de rumegus, nu am observat un cui într-o scândură pe care o tăiam şi astfel mi-a fost atrasă mână dreaptă în pânza circularului, care mi-a retezat toate cele 5 (cinci) degete şi nu cum fals a scris răstălmăcit „superpoliţistul” instrumentator, degete care mi-au căzut toate în rumeguş şi ridicate de cei aflaţi acolo cu mine şi care pot depune mărturie în acest sens, iar nu cum fals a fost scris, că mi-a fost retezat degetul mare şi cel arătător de la mâna dreaptă.
Cineva mi-a strâns braţul cu un garou din sfoara tăiată de la o drujbă aflată acolo - pentru că se mai tăia şi cu drujba - pentru a-mi opri hemoragia.
A fost sunat făptuitorul primar Balogh Tibor, care a venit repede cu maşina de serviciu, deci maşina primăriei şi de utilitate publică, m-a pus în maşină şi m-a dus la Spitalul din Tg Secuiesc la celebrul doctor Szabo, care atunci când a aflat că mi-am tăiat degetele în curtea primarului şi la circularul acestuia a refuzat să mă opereze în urgenţă speriat de situaţie şi probabil de pălăria prea mare care i-a căzut pe gât, dar mai ales că nu s-a înţeles cu primarul făptuitor.
Primarul făptuitor Balogh Tibor speriat m-a urcat în aceeaşi maşină celebră şi de utilitate publică şi dacă tot e din bani publici a dat fuga cu mine la U.P.U. a Spitalului Judeţean Braşov, unde am intrat în operaţie de urgenţă pentru 8 ore. Adică cu tot cu anestezie generală, operaţia celor cinci degete a durat 8 ore. Poate această informaţie are relevanţă pentru aflarea adevărului sau ca principiu al nemijlocirii. Am rămas internat din data de 09.12.2010, până în data de 22.12.2010, când am plecat de sărbători acasă şi nu m-am mai întors pentru că nu mai aveam nici un ban, eram dator vândut şi făptuitorul a refuzat să mă ajute sub orice formă.
Toate alegaţiile susţinute de poliţist în referatul cu propunere de a nu se începe urmărirea penală sunt total eronate şi nu reflectă realitatea evenimentelor şi sunt neadevăruri grosolane probate cu martori din subordinea primarului făptuitor, cum este numitul Vari Andras sau numita Szekreny Anna-Maria care în această conjunctură nu pot fii credibili, dar nici măcar imparţiali. În schimb nu poate fi credibil nici măcar referatul poliţistului, care odată ce dovedeşte că nu cunoaşte limba română şi scrie incorect româneşte, nu poate emite pretenţii că pricepe sau înţelege ce scrie, dovada că declaraţia mea olografă a fost transcrisă de acesta cu omisiuni şi prin răstălmăcire.
Pe cale de consecinţă se poate constata foarte clar că obiectul material al infracţiunii, corpul uman al subsemnatului a fost grav vătămat, iar infirmitatea este evidentă, iar ca obiect secundar nu au fost asigurate relaţiile privitoare la securitatea activităţii profesionale şi speciale la care am fost îndemnaţi a ne supune în primirea ajutorului social.
Este evidentă latura subiectivă şi elementul material pentru comiterea acţiunii de tăiere a lemnelor solicitată de primarul făptuitor, acţiune vătămătoare care s-a săvârşit ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale, sau a măsurilor de prevedere pentru exercitarea meseriei de tăietor la circularul artizanal fără instructaj, fără ochelarii de protecţie şi celelalte materiale de protecţie, prin urmare imediată această situaţie nu putea duce decât la evenimentele în producerea unei vătămări corporale, care putea fi prevăzută, dar nu a fost. Despre legătura de cauzalitate între acţiunea vătămătoare şi rezultatul produs, consider că nu trebuie să revin aceasta fiind evidentă.
Latura subiectivă a primarului făptuitor este solicitarea acestuia de obligare a subsemnatului să-i tai lemnele, solicitare care dacă nu exista, nimeni nu s-ar fi aflat la aceea oră şi zi în curtea primarului, nerespectarea obligaţiilor impuse prin dispoziţii legale ale acestuia sau măsurile de prevedere la care era obligat pentru exerciţiul meseriei la care m-a supus de tăietor la circular, având toate gradele culpei: lata, levis, levissima.

Toate au fost posibile pentru că în exercitarea atributelor autorităţii publice reprezentate de funcţia de primar şi asigurarea bunului mers al serviciului din cadrul autorităţii publice, Balogh Tibor a considerat că abuzul şi folosirea noastră drept sclavi pe moşia lui este o oportunitate de a-şi rezolva munca în gospodăria proprie. A generat însă şi obiectul material al infracţiunii şi considerăm că prin generarea şi plata ajutorului social printr-un pontaj fals încadrarea corectă a primarului făptuitor este la abuz în serviciu contra intereselor publice, cauzarea unei pagube în patrimoniul celor prevăzute de art. 145 C.P., intenţia directă se deduce, iar probatoriul îl considerăm destul de elocvent, dacă acesta mai contează prin această zonă.

Despre noul Cod Penal şi reglementările colegilor politicieni ale primarului făptuitor cu privire la infracţiunile contra patrimoniului sunt de o blândeţe remarcabilă, iar o ordonanţă de urgenţă nu se întrevede în schimbarea lor, prin urmare abuzul patrimonial e la liber, dar totuşi încă pedepsit.

Prin urmare, situaţia de fapt şi de drept, precum şi motivarea arătată, care dovedeşte nelegalitatea soluţiei dispuse, consider că se impune implicit necesitatea admiterii plângerii subsemnatului aşa cum aceasta a fost formulată.

În drept, art. 275, art. 278 Cod Procedură Penală.
Data,
29.01.2014
GOGA LEVENTE

Categorie:

Aparut in :